Knižní tituly

Knižní tituly

3x13 věřících osobností - Autor: Henych Daniel
Krátké portréty věřících vědců, umělců a filantropů

60 dnů pro Krista - Autor: Bubik, Rudolf
Svědectví z pobytu v komunistickém vězení v Československu

A léta běží - Autor: Lukešová, Taťána
Knížka, psaná s humorem i moudrým nadhledem, je výborem z rodinných fejetonů autorky

A odpusť nám naše viny - Autor: Ekelmann O.
Kniha řeší vztah ženatého muže a jeho bývalé lásky

A poslední budou první - Autor: Pokorný Petr
Vzpomínková vyprávění známého novozákoníka a teologa

A přece otec nebeský o ně stará se - Autor: Müller Jiří
Výběr z deníku otce sirotků

A přeci něco zůstalo - Autor: Lukešová Taťjána
Vzpomínky na dětství a další autobiograficky laděné příběhy.

Advent - Autor: Gunnarsson, Gunnar
Prostý a přesto velkolepý příběh o shánění ovcí na zimu - podle skutečného vyprávění.

Afghánistán, mé slzy - Autor: Leatherberry Abbott
Zkušenosti amerického misionáře, který přijal povolání sloužit lidem této země

Albert Schweitzer - Autor: Balcar Josef
Stručný životopis doplněný výňatky ze Schweitzerových děl

Ámos - Boží prorok - Autor: Riversová Francine
Další z řady románů, jejichž hlavními hrdiny jsou biblické postavy

Andělé nás neopouštějí - Autor: Martin, Eduard
Knížka krátkých příběhů ze života

Andělské dopisy - Autor: Martin Eduard
Další knížka krátkých příběhů

Andělské vteřiny - Autor: Martin, Eduard
První z řady „andělských příběhů“ současného českého autora

Andy, londýnský nezbeda - Autor: Feuvre A.
Knížka staršího data vypráví příběh Andyho, sirotka z Londýna

Antény do věčnosti - Autor: Freed, Paul E.
Kniha o počátcích TWR.

Apoštol Pavel - Autor: Trilling, Wolfgang
Život a učení velkého apoštola prvotní církve

Autobus na konečnou - Autor: Kmetová, Veronika
Kniha o běžných radostech, ale také mnohých starostech a problémech dětí i dospělých. Kde najít východisko a pomoc?

Bible nespadla z nebe - Autor: Gillieron, Bernard
Jak se rodila Bible

Biblická dějeprava - Autor: Hájek, Viktor

Blues o Modrém pokoji - Autor: Jančaříková, Kateřina
Životní příběh autorky poznamenané rozvodem rodičů

Bojovníci a mučedníci - Autor: Bartoš , František Michálek
O některých postavách českých církevních dějin

Bojovníci a trpitelé - Autor: Balabán, Milan
Kapitoly z dějin Izraele

Bože, jsi to ty? - Autor: Cunningham, Loren
O vzniku organizace Mládež s misií a začátcích její práce

Boží otcovské srdce - Autor: McClung, Floyd

Branami slávy - Autor: Elliotová , Elisabeth
Příběh misionářů, kteří se v r. 1956 pokusili navázat kontakt s primitivním kmenem v ekvádorské džungli

Brány listopadu - Autor: Potok, Chaim
Román ze života ruských židů od VŘSR téměř do současnosti

Bručko - Autor: Olson, Bruce
O bělochovi, který se stal indiánem

Bručko a motilonský zázrak - Autor: Olson, Bruce
V návaznosti na dříve vydanou knížku Bručko popisuje události z prostředí motilonů od 70. let 20. století.

Byl jsem ve službách zla - Autor: Kurovský M.
Svědectví mladého muže, který se dostal do vězení, kde uvěřil

Byla jsem s našima na procházce - Autor: Vlasáková, Eliška

Býti farářkou - Autor: Tomešová, Milada
Rozhovory s několika farářkami CČSH

Býti farářkou II. - Autor: Tomešová, Milada
Další rozhovory s farářkami CČSH

C. S. Lewis - poutník krajinou fantazie - Autor: Wellman, Sam
Životopis známého spisovatele

Čárlí, kluk z fary - Autor: Veselý Pavel
Novela; zážitky ze života umělce a fotografa, evangelíka Pavla Veselého.

Cena života je život - Autor: Frydrychová, Marie
O pronásledování židů na Podkarpatské Rusi za 2. světové války

Český lékař v srdci Afriky - Autor: Drlík. Marcel
Vyprávění současného dětského lékaře o jeho praxi v Africe

Cesta křesťana, cesta poutníků - Autor: Bunyan, John
Alegorické vyprávění o životní cestě křesťana

Cesta z údolí nářků - Autor: Rosová, Carolin
O ženě, která neztratila naději ani v době dlouhé nemoci svého manžela

Cestou necestou - Autor: Kocáb, Alfréd
Vzpomínky ze života známého evangelického faráře a disidenta

Cestou víry s Jakubem - Autor: Nohavica, Jan
Stručný výklad novozákonní biblické knihy

Cesty spravedlnosti - Autor: Dolejší Eva a Pavel
Poslední díl trilogie z Francie doby Ludvíka XIV

Chceme jen tvoji duši - Autor: Bäumer, Ulrich
Jeden z pohledů na původ úspěchu některých hudebních skupin

Čí je tohle dítě? - Autor: Wilson, Bill
O misijní práci mezi dětmi v Brooklynu

Církev právě zrozená - Autor: Gillieron, Bernard
Kapitoly ze života prvních křesťanů

Co nevíš o Bibli - Autor: Bič, Miloš., Pokorný, Petr
Úvod do studia Starého a Nového zákona

D. L. Moody - Autor: Harveyová, Bonnie C.
Životopis známého evangelisty 19. století

David Baron - kníže v Izraeli - Autor: McCracken, Ronnie
Vyprávění o životě a práci židovského misionáře

David Livingstone: Misionář, lékař a cestovatel - Autor: Šustek, Miloslav
Stručný životopis skotského lékaře, cestovatele a misionáře.

Dějiny křesťanské církve - Autor: Šoltész, Štěpán
Stručný přehled historie církve

Deník venkovského faráře - Autor: Beránek Josef, Rybář Jan
Rozhovory s P. Janem Rybářem

Desatero - směrovky ke svobodě - Autor: Lochman, Jan Milíč

Deset a jedno setkání - Autor: Dolejší, Eva a Pavel
10 převyprávěných příběhů z Nového zákona a jeden příběh ze současnosti

Deset vyznání - Autor: Kašpárková, Marcela
Rozhovory o víře se známými českými osobnostmi (Eben, Lukavský, Potměšil, Šafránková, Fliedr, Fischerová, Forman, Filip, Haken, Tichotovi )

Děti Izmaele
Svědectví těch, kteří přešli od islámu ke křesťanství

Děti stepi - Autor: Schottová, Hanna
Volné pokračování knížky Máma Masajů.

Dětské osudy - Autor: Fierzová, Olga
Záznamy z poválečné práce mezi židovskými a německými dětmi

Diesel II. - Autor: Šťastný,Roman, Matulík. Bronislav
Autentický a současný příběh je popisem snahy přejít ze světa zločinu do běžného života

Dlouhá cesta lásky - Autor: Okeová, Janette
Láska přichází po špičkách - 3. díl

Do labyrintu světa - Autor: Mašínová, Leontyna
Druhý díl trilogie o J.A. Komenském

Do výšky volím pád - Autor: Kašparů, Max
Rozhovory s premonstrátským jáhnem, psychiatrem a pedagogem

Domů do Holly Springs - Autor: Karonová, Jan
1. díl druhé řady příběhů otce Tima

Don Camillo a jeho svět - Autor: Guareschi, Giovannino
Příběhy kněze Dona Camilla a jeho protivníka starosty Peponeho

Doomdorfova záhada - Autor: Post , Melville Daviss
Detektivní příběhy

Dopisy Milady Horákové - Autor: Horáková, Milada

Dopisy z vyhnanství - Autor: Finley, Mark , Mosley, Steven
Poselství sedmi sborům z biblické knihy Zjevení

Dorie - Autor: Stone, Doris van, Lutzer
Příběh dívky, kterou neměl nikdo rád

Drsná láska - Autor: Macey, John
O zakládání středisek Teen challenge v Anglii

Druhá šance - Autor: Milne, Darla
Další životní osudy Izraele z knihy Dýka a kříž

Duchovní tajemství Hudsona Taylora - Autor: Taylorovi, Howard a Geraldine
Životopis anglického misionáře sloužícího především v Číně

Dům v Nádražní ulici - Autor: Kubáčová, Jindřiška
Příběhy ze života v jednom smíchovském domě

Dva středy však jeden kruh - Autor: Trobisch, Walter
Kniha se týká základních problémů partnerských vztahů s mnoha příklady ze života

Dva životy - Autor: Emingerová Dana
Rozhovory s V. Fischlem

Dvakrát udělená milost - Autor: Morris, Harold
Příběh mladého muže, který uvěřil ve vězení, děj se odehrává v USA

Dvě lásky - Autor: Křivohlavý, Jaro
Jaro Křivohlavý odpovídá na otázky Aleše Palána

Dýka a kříž - Autor: Wilkerson, David
O počátcích práce mezi narkomany v New Yorku

Evangelický katechismus pro dospělé - Autor: Nohavica Jan

Exodus I - Autor: Uris, Leon
Příběh židovského národa bojujícího o své práo na důstojnou existenci v 19. a 20. stol

Exodus II - Autor: Uris, Leon
Příběh židovského národa bojujícího o své právo na důstojnou existenci v 19. a 20. století

Exotem na této zemi - Autor: Heryán, Ladislav
O Božím milosrdenství mezi námi - sbírka úvah známého katolického kněze

H. U. S. - Autor: Smolíková, Klára
Co vše se dozvěděl student gymnázia, když dostal za úkol napsat školní práci o Janu Husovi

Hansi - Autor: Hirchmann Maria Anne
O dívce, která vyměnila hákový kříž za kříž Kristův

Hesla mladých svišťů - Autor: Kohák, Erazim
Netradiční vysvětlení základních křesťanských pojmů

Historie Bible - Autor: Čapek, Vladimír
Přehledně psané informace o jejím vzniku, překladech a šíření

Hledáme pravé štěstí - Autor: Gijs, Jan van
Krátké úvahy týkající se praktického života křesťana

Hledání krále uprostřed králů - Autor: Hurta, Jiří
Soubor kázání na 2. knihu Samuelovu

Hledání pramene - Autor: Anderson, Moore
O životě mezi Folopy a překladu Bible do jejich jazyka

Hledejte krále - Autor: Hurta, Jiří
Soubor kázání na 1. knihu Samuelovu

Hněv - Autor: Chapman, Gary
Proč se hněváme a co s tím můžeme udělat?

Hořící sloup - Autor: Mašínová, Leontina
Román o životě Václava Budovce z Budova

Hořká čokoláda - Autor: Pinknerová, Hana
Knížka fejetonů z běžného života viděného očima křesťana

Hostina chudých - Autor: Filipi, Pavel
Teologický rozbor podstaty a praktik Večeře Páně

Hovory - Autor: Lewis, Charles Smith
Úvahy o etice, morálce a křesťanství.

Hovory s Biblí - Autor: Šourek, Blahoslav
Úvody k jednotlivým biblickým knihám

Hovory s T. G. Masarykem - Autor: Čapek, Karel

Hrabě Zinzendorf - Autor: Weinlick, John R.
Životopis duchovního otce Obnovené Jednoty bratrské

Hrst adventního chvojí
Soubor krátkých adventních a vánočních povídek

Hvězda nešťastných - Autor: Lipinski, Hans
Dvě vánoční povídky

Informatorium školy mateřské - Autor: Komenský, Jan Amos
Otázky výchovy dětí předškolního věku

Jak se znovu narodit - Autor: Graham, Billy
Soubor kázání známého amerického evangelisty

Jak slon louská burské oříšky - Autor: Menclová, Kateřina
Příběh z prostředí Svědků Jehovových

Jak život šel - Autor: Šolc,Miloš ml
Životopis autorova otce: tenisty a kazatele Bratrské jednoty baptistů

Jako sen - Autor: Vlasáková, Eliška
Zážitky sedmileté evangeličky v dětském domově v Sobotíně

Jan Kalvín - Autor: Wellman, Sam
Životopis francouzského teologa a reformátora

Jedním okem - Autor: Vlasáková, Eliška
Autobiografická próza zachycující první roky autorčina života v rodném Kyjově. Obsahově předchází knížce Jako sen.

Jeremiáš - Autor: Werfel, Franz
Románové zpracování života starozákonního proroka

Ještěrka - Autor: Sanetrníková, Iva
Autobiografický příběh narkomanky

Ježíš je vítěz - Autor: Boom, Corrie ten
Zkušenosti víry známé holandské evangelistky

Ježíš Kristus nebo Buddha, Mohamed či hinduismus - Autor: Bergmann, Grhard
Srovnání čtyř nejrozšířenějších světových náboženství

Ježíš náš úděl - Autor: Busch, Wilhelm
Knížka krátkých duchovních úvah

Ježíšův charakter - Autor: Jefferson, Charles Edward
Rozbor jednotlivých oblastí charakteru Ježíše Krista

John Hyde - Apoštol modlitby - Autor: McGaw, Francis
Stručný životopis amerického misionáře, nazývaného apoštol modlitby

John Wesley - svědek Boží moci - Autor: Lean, Garth
Životopis zakladatele metodismu

Jonáš - Autor: Smelik , Klaas
Ne zcela tradiční převyprávění biblického příběhu

Jonáš - Autor: Hájek, Štěpán
Deset kázání jejichž základem je příběh Jonáše proroka

Joni - Autor: Eareckson, Joni
Autobiografické vyprávění tělesně postižené mladé ženy

Kameloti - Autor: Hejzlar, Samuel Jan
Autorovy vzpomínky na dětství prožívané koncem 2.sv. války v Praze, ale i na předky, kteří působili jako kolportéři křesťanské literatury

Karikatury Boha - Autor: Lachmanová, Kateřina
Falešné představy o Bohu, jaký Bůh je a jaký není

Kauza Kristus - Autor: Strobel L.
Novinář ve svém pátrání ověřuje pravdy týkající se života Ježíše Krista

Kázání na hoře - Autor: Ženatý, Daniel
Stručný výklad příslušného biblického oddílu

Každý má svůj Everest - Autor: Dolejší Eva a Pavel
Knížka příběhů ze života křesťanů v době totality

Každý touží po štěstí - Autor: Hampel, Günter
Několik rad pro hledání životního partnera

Když má někdo slavného otce - Autor: Graham, Franklin
Autobiografie syna slavného evangelisty Billyho Grahama

Když se život obrátí naruby - Autor: Smilkovi, Lydia a Pavel, Frydrychová, Marie
Svědectví o životě poznamenaném dlouhodobou nemocí

Když se zlé věci stávají dobrým lidem - Autor: Kushner, Harold S.
Kniha pro všechny, které život zranil

Kniha radosti - Autor: Martin Eduard
Krátká vyprávění, která ukazují jak najít příležitost mít rád, potěšit, povzbudit

Kníže z domu Davidova - Autor: Ingraham, Joseph Holt
Dopisy židovské dívky, která se setkává s Ježíšem

Komenský v sukních - Autor: Faldynová, Marie
Knížka fejetonů o situacích, které může zažívat dnes i denně každý z nás.

Krátké radosti, krátké smutky - Autor: Kašpárková, Marcela
Rozhovory o životě se známými osobnostmi

Krédo - Autor: Lochman, Jan Milíč
Výklad vyznání víry

Křesťanští manželé - Autor: Christensonovi
Rady manželům, kteří své manželství chtějí postavit na Bibli

Křesťanstvo - Autor: Filipi, Pavel
Přehled křesťanských církví - jejich historický vývoj i současnost

Kristus a rodina - Autor: Šoltész, Štěpán

Krok vpřed - Autor: Eareckson, Joni
Pokračování knížky Joni

Kšaft umírající matky Jednoty bratrské - Autor: Komenský, Jan Amos

Kuropění - Autor: Fischl, Viktor
Lyrické vyprávění stárnoucího vesnického doktora zamýšlejícího se nad hodnotami a smyslem života

Labyrint světa a ráj srdce - Autor: Komenský, jan Amos

Láska je když - Autor: Dolejší, Eva a Pavel
Třetí knížka o hledání

Láska přichází po špičkách - Autor: Okeová, Janette
Knížka situovaná na Divoký západ vypráví o životě, vztazích i víře tamních lidí.

Láska vytrvá - Autor: Wurmbrandová, Sabina
Svědectví z komunistického vězení v Rumunsku

Legenda ze sídla Ashton Court - Autor: Rosůlková, Kamila
Čtivý příběh sirotka Charlieho, jeho nového přítele Jamese a odhalování tajemství zahořklé lady Ashtonové.

Lékař z Kurdistánu - Autor: Rasooli, Jay N., Allen, ady H.
Životní příběh muslima, který se obrátil ke křesťanství

Leotina zahrada - Autor: Riversová, Francine
Psychologický román o životě staré paní a její rodiny

Let přes hranice - Autor: Braun, Hans Martin
Téměř detektivní příběh o pronásledování křesťanů v bývalém Sovětském svazu

Letopisy Narnie I - Autor: Lewis C. S.
Pohádkové, alegorické zpracování biblické zvěsti (vhodné i pro starší děti)

Letopisy Narnie II - Autor: Lewis C.S.
Pohádkové, alegorické zpracování biblické zvěsti (vhodné i pro starší děti)

Letopisy Narnie III - Autor: Lewis C.S.
Pohádkové, alegorické zpracování biblické zvěsti (vhodné i pro starší děti)

Letopisy Narnie IV - Autor: Lewis C. S.
Pohádkové, alegorické zpracování biblické zvěsti (vhodné i pro starší děti)

Letopisy Narnie V - Autor: Lewis C. S.
Pohádkové, alegorické zpracování biblické zvěsti (vhodné i pro starší děti)

Letopisy Narnie VI - Autor: Lewis C.S.
Pohádkové, alegorické zpracování biblické zvěsti (vhodné i pro starší děti)

Letopisy Narnie VII - Autor: Lewis C.S.
Pohádkové, alegorické zpracování biblické zvěsti (vhodné i pro starší děti)

Levou nohou - Autor: Brown, Christy
Autobiografie chlapce postiženého dětskou mozkovou obrnou

Libertatia - Autor: Dolejší, Eva a Pavel
Příběh francouzského šlechtice, který se snažil vybudovat město svobody na tezích humanismu.První díl trilogie Libertatia, Plavčík Jean, Cesty spravedlnosti

Máma Masajů - Autor: Schottová, Hanna
Zdravotní sestra a misionářka z Německa pracuje již čtvrt století v Tanzanii

Martin Luther - Autor: Fearon, Mike
Životopis známého reformátora

Matka Tereza - Autor: Chawla, Navin
Životní příběh misionářky lásky napsaný jejím indickým přítelem

Matouš Stach - Autor: Štěříková, Edita
Exulant z Moravy a misionář v Grónsku

Mé vzpomínky - Autor: Balabán, Antonín
Ze života evangelického faráře

Měl jsem rád jedno děvče - Autor: Trobisch, Walter A.
Sbírka dopisů týkajících se partnerských vztahů

Milíč z Kroměříže - Autor: Mašínová L.
Historický román

Milost přehojná - Autor: Bunyan, John
Vlastní životopis a deníkové záznamy autora

Miluj sám sebe - Autor: Trobisch, Walter
Jak se přijmout takoví, jací jsme?

Místo svobody - Autor: Bovon, Francois
Život ve svobodě podle Nového zákona

Mít pro co žít - Autor: Křivohlavý, Jaro
Kniha rozebírá potřebu smyslu života každého jednotlivce

Mitfordské jesličky - Autor: Karonová, Jan
Příběhy z Mitfordu - díl 8.

Mladá léta Jana Ámose - Autor: Mašínová, Leontina
První díl trilogie o J.A. Komenském

Moravané - Autor: Mašínová L.
Román z dějin Jednoty bratrské

Můj bratr osel a já - Autor: Dachsel, Joachim
Jak se vyrovnat se životem s postižením.

Můj dědeček Jakub Lachs - Autor: Lamberk, Jiří a Karel
Soubor židovských povídek z moravského venkova

Můj malý příběh - Autor: Cyraniová, Jaroslava
Svědectví

Můj život nepatří mně - Autor: Kohn, Pavel
Stručný životopis Přemysla Pittera

Musím jít dál - Autor: Lízna, František
4404286 kroků P. Františka Lízny za sv. Jakubem

Muž který sázel stromy - Autor: Giono, Jean
Krátký příběh zamýšlející se nad smyslem lidského života a konání

Muž podle božího srdce - Autor: Pala, Tomáš
Život krále Davida

Muž s koženým kloboukem - Autor: Long, Paul B.
Zážitky misionáře na dvou kontinentech

Na cestách a objížďkách - Autor: Drejnar, Jiří
Kazatel CASD vypráví o životě a službě křesťanů v době totality

Na úpatí hory - Autor: Rejchrt, Luděk
Dvacet šest esejů o biblických pojmech

Na začátku - Autor: Nohavica, Jan
Výklad prvních kapitol Bible

Následování - Autor: Bonhoeffer, Dietrich
Výklad Kázání na hoře

Naslouchejte dětem - Autor: Campbellová, Annejet
Knížka o výchově dětí - nejen pro rodiče

Návrat - Autor: Ziescheová, Maria Calasanz
Z válečného zajetí zpět do kněžské služby. Náročná cesta k opětnému zařazení do běžného života.

Nebe nad Mitfordem - Autor: Karonová, Jan
Příběhy z Mitfordu - díl 7.

Nebe, babky a draci - Autor: Földesiová, Zuzana
Sbírka fejetonů a úvah, jejichž obsahem jsou především autorčiny zkušenosti jako křesťanské maminky a manželky

Neboj se, jen věř - Autor: Bubikova, Marie
Životní příběh křesťansky ze Slezska, ženy prvního biskupa Apoštolské církve u nás

Nejbohatší poustevník - Autor: Batchelor,Douglas ; Tooker, Marilyn
Rozsáhlejší svědectví muže, jehož život změnila a naplnila víra v Ježíše Krista

Nejsme na útěku - Autor: Ženatý, Daniel
Krátké ranní úvahy evangelického kazatele II.

Nejšťastnější lidé na zemi (kráceno) - Autor: Shakarian, Demos
Kniha vypráví o vzniku Sdružení podnikatelů plného evangelia

Nemusíš zestárnout - Autor: Hirschamann, Maria Anne
Titul volně navazuje na knížku Hansi a nabízí nové, hlubší pohledy na dřívější události

Nesviť mi do repráku - Autor: Konečná, Alena
Jaký je život rodiny, která přijala do pěstounské péče holčičku s postižením?

Noemovo dítě - Autor: Schmitt Eric Emmanuel
Zamyšlení nad křesťanstvím a judaismem na základě příběhu židovského chlapce ukrývaného v době války v katolickém klášteře

Nová knížka o starých pokladech - Autor: Gerloffová, Krista
Všední i sváteční život dnešní izraelské rodiny (knížka fejetonů)

Nová píseň z Mitfordu - Autor: Karonová, Jan
Příběhy z Mitfordu - díl 5.

Nový začátek - Autor: Ziescheová, Maria Calasanz
Pokračování příběhu katolického kněze Thomase Volknera popisovaného v knize Návrat.

O Bibli - Autor: Novotný, Tomáš
Stručná informace o Bibli a jak k ní přistupovat

O kozlech, ovcích a lidech - Autor: Mrázek, Jiří
Stručný výklad podobenství z Matoušova evangelia

O smyslu křesťanských svátků - Autor: Lochman, Jan Milíč
Úvahy českého evangelického teologa o křesťanském významu a poselství hlavních církevních svátků pro dnešního člověka.

O šťastném manželství s Jaro Křivohlavým - Autor: Křivohlavý, Jaro
40 krátkých úvah na dané téma

O učednictví - Autor: Kamaleson S.
Úvahy o životě křesťana

O vděčnosti s Jaro Křivohlavým - Autor: Křivohlavý, Jaro
Další z řady knížek krátkých úvah na dané téma

Od úsvitu reformace k dnešku - Autor: Říčan, Rudof
Dějiny reformované církve

Odkaz Jednoty bratrské, Boží lis - Autor: Komenský, Jan Amos
Autorova výzva církvi. Smysl utrpení v životě člověka

Odlesky Boží slávy - Autor: Boom, Corrie
Krátké duchovní úvahy

Odpusť, Natašo - Autor: Dakov, Sergej K.
O pronásledování křesťanů v bývalém Sovětském svazu

Odvaha k modlitbě - Autor: Vogel, Friedhold
Praktické rady pro modlitební život křesťana

Odvaha říkat mu otče - Autor: Sheikhová, Bilquis
Příběh o setkání muslimské ženy s Bohem

Oheň tajemství - Autor: Neužilová, Marcela
14 povídek z doby před i po listopadu 1989, které mají vést k zamyšlením nad životem a jeho hodnotami

Ohledávání - Autor: Bísek, Tomáš
Doma, ve Skotsku a zase doma. Vzpomínky evangelického faráře.

Otče náš - Autor: Lochman, Jan Milíč
Křesťanský život ve světle modlitby Páně.

Otče, sjednoť nás - Autor: McClung, Floyd
Obě knihy ukazují biblickou možnost uzdravení vztahů s těmi, kteří nás zranili (vztah k Bohu, v rodině, k jiným společenstvím)

Pamětní věci - Autor: Jílek, Jan
Paměti evangelíka žijícího v době temna

Pán Ježíš mě našel - Autor: Koukol, Bohuslav
Vzpomínky na dětství a mládí prožité ve 30.–50. letech 20. století

Pane Bůh tady Anna - Autor: Fynn (Sydney George Hopkins)
Jaký je Pán Bůh? Malá Anna odpovídá na tuto otázku netradičním, někdy až šokujícím způsobem.

Paní Jitřenka - Autor: Niebauer, Jan
Vyprávění o životě manželky M. Luthera

Pašerákem ve službách nejvyššího - Autor: bratr Andrew, Sherrill, John, Sherrill, Elizabeth
Příběh holandského misionáře, který v 50. letech 20. stol. převážel křesťanskou literaturu do komunistických zemí

Pavlův list Galatským - Autor: Žák, Vladislav Amos
Výklad epištoly

Pavučiny - Autor: Rejchrt, Luděk
Náboženství, nová náboženská hnutí, sekty - informace a fakta

Perspektiva víry - Autor: Pokorný Petr, Veselý Josef
Úvahy o naději na základě Nového zákona.

Píseň o lítosti - Autor: Fischl, Viktor
Román z prostředí židovské komunity na moravskoslezském venkově

Planoucí pochodeň - Autor: Mašínová, Leontina
Třetí díl z trilogie o J. A. Komenském

Plavčík Jean I - Autor: Dolejší , Eva a Pavel
Historická kniha z Francie z doby vlády Ludvíka XIV.

Plavčík Jean II - Autor: Dolejší, Eva a Pavel
Historická kniha z Francie z doby vlády Ludvíka XIV. - druhý díl

Po meči a po přeslici - Autor: Bašus, Bedřich Blahoslav
Román zachycující na životech prostých lidí dějiny reformované církve u nás

Pod oblakem - Autor: Hallerová, Ludmila
Autobiografický příběh života naplněného v boží službě

Pohled zpět - Autor: Syrovátka, Vojen
Vzpomínky evangelického faráře a disidenta

Poselství o Boží hojnosti - Autor: Boom, Corrie ten
26 biblických zamyšlení, volné pokračování knížky Odlesky Boží slávy

Poustevník - Autor: Torkington, David
Titul zabývající se tématem modlitby

Pouť za sv. Kateřinou Sienskou - Autor: Lízna, František
Deník z pěší pouti z Vyšehorek do Sieny a Říma

Povídky - Autor: St. John, Patricie

Povídky z mého města - Autor: Gulley, Philip
Krátké - laskavé i úsměvné příběhy inspirované jednotlivými dary Ducha svatého.

Povídky z verandy - Autor: Gulley, Philip
Kniha úsměvných, ale moudrých povídek ze života obyvatel jednoho malého amerického městečka

Požehnání - Autor: Craigová, Mary
Vyprávění matky dvou mentálně postižených synů

Požitek a prospěch zkoumatele Bible - Autor: Moody, Dwigh Lyman
Co vše může dát Bible každému z nás

Pozvání k Bohu - Autor: Žák, Vladislav Amos
Výklad knihy proroka Ámose

Přátelství bez mezí - Autor: Eareckson, Joni
Jak pomoci postiženému příteli

Přeji pěkný den! - Autor: Ženatý, Daniel
Krátké ranní úvahy evangelického kazatele.

Příběh matky a otce - Autor: Hoem, Edvard
Životní příběh autorových rodičů se odehrává ve 20. století v Norsku

Příběhy lásky - Autor: Chapman, Gary
Příběhy lidí, kteří nesli lásku do běžného, mnohdy nelehkého života a vztahů

Přicházejí - Autor: Novotný, Tomáš
Cílem knihy je podat populární formou stručné informace o sedmi náboženských sektách

Přistupme blíže - Autor: Barclay, William
Výklad listu Židům

Pro každého dost - Autor: Boom , Corrie ten
Další z řady titulů holandské evangelistky

Proč nás dobrý Bůh nechává trpět - Autor: Brantchen, Johannes B.
Autor se snaží najít odpovědi na otázky po smyslu utrpení

Prokletý mobil - Autor: Wolf, Notker
Postřehy o lidech a o životě od hlavního představeného řádu benediktýnů

Prorok - Autor: Torkington, David
Volné pokračování předešlého

První evangelisté - Autor: Kubíková, Jiřina

Psáno do prachu - Autor: Javornický, Pavel
Soubor povídek na motivy novozákonních příběhů

Rachab - žena za hradbami - Autor: Riversová, Francine
Beletristicky zpracovaný příběh z biblické knihy Jozue

Radujte se v Pánu - Autor: Barclay, William
Výklad listu Filipským

Revoluce srdcí - Autor: Kivengere, Festo
Knížka vypráví o duchovním probuzení v jednom africkém kmenu

Rezonanční příběhy - Autor: Javorničtí, Pavel a Věra
Krátká vyprávění o Boží přítomnosti a vedení v běžném každodenním životě i službě

Rezonanční příběhy II - Autor: Javorničtí, Pavel a Věra
Další příběhy o životě s Bohem

Rozhodování, proměny - Autor: Eareckson, Joni
Třetí díl knížky Joni

Rozhovory s dědečkem - Autor: Lukavská, Klára
... hercem Radovanem Lukavským

Rozličná učení - Autor: Jeschke, Josef Bohuslav
Stručná charakteristika duchovních proudů, které během historického vývoje vznikaly vedle učení církve

Rút - Autor: Matulík B.
Jednoduchý výklad stejnojmenné biblické knihy s krátkými příběhy několika žen

Rút - žena z Moábu - Autor: Riversová, Francine
Beletristicky zpracovaná biblická kniha stejného názvu.

Sami na této zemi? - O Boží přítomnosti mezi námi - Autor: Heryán, Ladislav
Třetí kniha úvah saleziánského kněze - tentokrát o tom, že není místo, kde by Pán Bůh nebyl s námi.

Šarlatová nit - Autor: Riversová, Francine
V knize se prolínají osudy dvou žen, které od sebe dělí více než 100 let a přeci mají mnoho společného

Satan v Goraji - Autor: Singer, Isaac Bashevis
Román z prostředí chasidských židů

Sdílení naděje - Autor: Křivohlavý, Jaro
Možnosti a způsoby evangelizace

Šel jsem však vytrvale - Autor: Lízna, František
Deník P. Františka Lízny z cesty za sv. Cyrilem a Metodějem

Setkání po dvou staletích - Autor: Melmuková, Eva
Obsahem historicky laděné knížky jsou fiktivní rozhovory s evangelíky, žijícími v době po vyhlášení tolerančního patentu

Setkání v Jeruzalémě - Autor: Prince, Darek
Životní příběh autorovy ženy

Shledání - Autor: Probst A.
a jiné povídky o umění v klidu stárnout

Síla přímluvné modlitby - Autor: Lachmanová, Kateřina
Zamyšlení nad daným tématem

Simona - Autor: Dlouhá, Simona
Svědectví

Skateboard Boží - Autor: Zukic, Tereza
Naše současnice - sestra Tereza vypráví o své cestě od ateistky až k zakladatelce malé komunity Ježíšových sourozenců...

Škola Malého stromu - Autor: Carter, Forrest
Vyprávění malého chlapce, který vyrůstá u svých prarodičů - indiánů

Slepičí polévka pro křesťanskou duši - Autor: kol. autorů
Knížka krátkých příběhů

Slib - Autor: Potok, Chaim
Volné pokračování románu Vyvolení

Slovo na všední den i neděli - Autor: Pokorný, Pavel
Promluvy připravené původně pro vysílání ČRo6

Slovo přišlo v moci - Autor: Shetlerová, Joanne; Purvis, Patricia
Příběh misionářky - překladatelky Bible, žijící mezi filipínskými Balangay

Slovo v setmělém světě - Autor: Zumstein, Jean
O Janově evangeliu a jeho čtenářích

Slunce na akátu - Autor: Jaroš, Stáňa
Titul vydaný v r. 1947 vypráví především o školním životě nevidomých dětí před 2. světovou válkou

Slunce vychází na jihu - Autor: Vinay Tullio; Vinay, Gio
Deníkové zápisky křesťanů, kteří v šedesátých letech pomáhali chudým lidem na Sicílii

Slunečnice - Autor: Wiesenthal, Simon
Vyprávění o vině a odpuštění

Smělý jako beránek - Autor: Anderson, Kenneth
O čínské podzemní církvi a pronásledování křesťanů

Směřujte vzhůru - Autor: Barclay, William
Výklad listu Koloským

Srdce má své důvody - Autor: Pfau, Ruth
Autobiografie německé lékařky pracující téměř celý život v Pákistánu

Srozumívání - Autor: Rejchrt, Luděk
Stručná vysvětlení základních otázek víry

Štěstí lásky - Autor: Okeová, Janette
Láska přichází po špičkách - 4. díl

Sto dětí mi říká brácho - Autor: Dvořákovi Marie a Karel
Vyprávění mladých manželů o jejich dobro- volné službě ve škole pro chudé děti v Indii.

Stopařem na této zemi - Autor: Heryán, Ladislav
Další knížka úvah saleziána, římskokatolického kněze a učitele.

Strach buší na dveře - Autor: Šulcová, Marie
Katolický kněz ve spárech STB

Střežené město - Autor: Frydrychová, Marie
Vyprávění o tom, co předcházelo počátkům vysílání rozhlasové stanice TWR u nás

Suzanne Wesleyová - Autor: Denglerová, Sandy
Životopis matky J. Wesleye

Svatba v Mitfordu - Autor: Karonová J.
Příběhy z Mitfordu - díl 6.

Svatbou život nekončí - Autor: Dolejší , Eva a Pavel
Čtvrtá a poslední knížka o hledání

Svědkové Jehovovi - Autor: Šourek, Jan Blahoslav
Odpovědi na otázky, která nás mohou napadnout při setkání s členy této náboženské společnosti

Světlo v okně - Autor: Karonová, Jan
Příběhy z Mitfordu - díl 2.

Svíce nohám mým - Autor: Bič, Miloš
Hrst podnětů k zamyšlení nad Starým zákonem

Tajemný ochránce
Příběhy z doby protireformace

Támar - Autor: Riversová, Francine
Románové, ale biblicky věrné zpracování života této biblické postavy

Tělo a duše ve zdraví a nemoci - Autor: Susa, Zdeněk
Lékař, křesťan, píše o medicině v souvislostech těla, duše a ostatních lidských rozměrů.

Tišbejský - Autor: Plaňanský, Petr
Novela zachycující část života a služby proroka Elijáše

Tiší v zemi - Autor: Mašínová, Leontina
Historický román z prostředí a doby staré Jednoty bratrské

Tisíc let a jeden den - Autor: Westermann, Claus
Knížka z církevních dějin

Tisíc způsobů - Autor: Pinknerová, Hana
Další knížka fejetonů

Trojpovídka o dluzích - Autor: Fischl Viktor., Fischl Pavel
Tři psychologické povídky, které jsou variacemi na téma dluh ve smyslu morálního závazku

Tulákem pro Krista - Autor: Boom, Corrie ten
Vzpomínky a příhody z misijních cest

Tvé je království - Autor: Strniště, Jaroslav
Život kněze v době politického tlaku 50. let 20. století

U nás v Mitfordu - Autor: Karonová, Jan
Příběhy faráře episkopální církve a jeho farníků v malém americkém městečku

Ulice mého dětství - Autor: Kubáčová, Jindřiška
Nevelká knížka autorčiných vzpomínek na život od dětství do dospělosti, doplněné pěti krátkými povídkami.

Ultreia I - Autor: Susa, Zdeněk
Vyprávění o autorově pěší cestě z Prahy do Francie

Ultreia II - Autor: Susa, Zdeněk
Pokračování autorovy cesty, tentokrát z Francie do Španělska

Utíkej, malý, utíkej - Autor: Cruz, Nicky
Svědectví bývalého narkomana

Útočiště - Autor: Boom C.
Vzpomínky známé holandské misionářky na dobu strávenou v nacistickém koncentračním táboře

V Boží škole - Autor: Černegová, Marie
Vzpomínky ze života farářky CČSH

V Jeho síle - Autor: Wilkersonová, Gwen
Životní příběh ženy známého pracovníka mezi narkomany

V Jeho šlépějích - Autor: Sheldon, Charles Monroe
Osudy lidí, kteří se rozhodli dělat pouze to, co by na jejich místě dělal Kristus

V Mitfordu je nejlíp - Autor: Karonová, Jan
3. díl druhé řady příběhů otce Tima

V nepřátelském táboře (kráceno) - Autor: Korbel, Josef
Autobiografická kniha plukovníka Armády spásy líčí jeho zážitky z komunistického vězení

Valašské momentky - Autor: Garajová, Zdena
Vzpomínky na ty, kteří tvořili jeden malý valašský sbor Církve bratrské

Valdenští - Autor: Molnár, Amedeo
Historická studie valdenského hnutí

Vánoce nikdy nekončí
Knížka povídek s vánoční tematikou

Vánoční povídky - Autor: Beneš, Josef Daniel

Vánoční příběhy pro potěchu duše - Autor: Ferrero, Bruno

Věčný odkaz lásky - Autor: Okeová, Janette
Láska přichází po špičkách - 5. díl

Věčný slib lásky - Autor: Okeová, Janette
Pokračování knížky Láska přichází po špičkách.

Věřím - Autor: Rejchrt, Luděk
Osobitý výklad Apoštolského vyznání víry

Veterinář z Mitfordu se žení - Autor: Karonová, Jane
4. díl druhé řady příběhů otce Tima

Více než pozemšťané - Autor: Irwin, James Benson
Svědectví muže, který v r. 1971 vystoupil na povrch Měsíce

Vím, komu jsem uvěřil - Autor: Hájek, Miloslav
Úvahy nad základními biblickými pojmy

Víra bez důkazů - Autor: Miřejovský, Jan
Otázky a pochybnosti...

Volání Západu - Autor: Rosůlková, Kamila
Jaké dobrodružství zažije a čím bude obohacen život malého Christina, který přijel na ozdravný pobyt z Bostonu na americký Západ?

Vracejí se s písní - Autor: Smith, Gary
Vyprávění jezuitského kněze, který šest let působil jako kněz pro súdánské uprchlíky na severu Ugandy

Vše má svůj pravý čas - Autor: Gulley, Philip
Kniha povídek inspirovaná biblickým slovem z knihy Kazatel

Všední dny začínají nedělí - Autor: Gerloffová Krista
Fejetony ze života v Izraeli

Vychoval mě gangster - Autor: René-Luc
Z nesnadných začátků ke kněžské službě

Vyjdi, i vyšel - Autor: Hájek, Štěpán
Jedenadvacet kázání na příběh Abrahamův

Vykoupené dítě - Autor: Riversová, Francine
Hlavní hrdinka románu řeší otázku nechtěného těhotenství

Vysoká škola vděčnosti - Autor: Frydrychová Marie
Životní příběh známé křesťanské autorky.

Vyvolení - Autor: Potok, Chaim
Román ze židovského prostředí v Americe v období kolem 2. světové války

Vzpomínky - Autor: Jehličková, Božena
Deníkové záznamy – vzpomínky na sirotčinec Jednoty českobratrské (dnešní Církve bratrské) ve Chvalech v letech 1908 – 1923.

Vzpomínky biblického kolportéra - Autor: Špaček, Jindřich

William a Catherine Boothovi - Autor: Hosierová, Helen K.
Životopis zakladatelů Armády spásy

William Carey - Autor: Wellman , Sam
Životopis anglického evangelisty 18. století

Z Mitfordu do Meadowgate - Autor: Karonová, Jan
Příběhy z Mitfordu - díl 9.

Z Mitfordu do staré vlasti - Autor: Karonová, Jan
2. díl druhé řady příběhů otce Tima

Za mřížemi a dráty trochu jinak - Autor: Otter, Jiří Josef
Příběh mladého vězně v době nacistického protektorátu a druhé světové války, který se učil brát svůj úděl podle biblické víry

Začalo to dýkou a křížem - Autor: Wilkerson, David
Volné pokračování předešlého titulu

Zakázaná zóna I (Duchové) - Autor: Myers, Bill
Strhující příběh o střetu křesťanů s okultismem

Zakázaná zóna II (Klam) - Autor: Myers, Bill
Tento díl se zabývá především reinkarmací a hypnózou

Zakázaná zóna III (Zaklínadlo) - Autor: Myers, Bill
Hlavním tématem tohoto dílu je satanismus

Zakázaná zóna IV (Přízrak) - Autor: Myers, Bill
Čtvrtý díl se věnuje otázce démonů

Zamřížované okno - Autor: Reichel, Karel
Deník kazatele Jednoty bratrské z doby strávené v nacistickém koncentračním táboře

Zátiší s houpacím koněm - Autor: Fischl, Viktor
Román - kronika židovské rodiny v několika generacích

Ze staré rovečské fary - Autor: Wurmová, Jindřiška
Vzpomínky na život dětí na evangelické faře v Rovečném v poslední čtvrtině 19. století. Knížečka je doplněna několika pohádkami jejich rodičů.

Zelené kopce nad Mitfordem - Autor: Karonová , Jan
Příběhy z Mitfordu - díl 3.

Ženy z fary - Autor: Lukášová Věra, Schillerová Hana
Rozhovory se ženami, jejichž osudem či údělem se stal život na evangelické faře nebo v církevní službě

Žil jsem mezi malomocnými - Autor: White, Neil
Příběh novináře, který se dostal do vězení, kde je současně kolonie malomocných

Žít nadějí - Autor: Hradecký, Ilja
Vzpomínky jednoho ze zakladatelů Naděje.na vznik a prvních 10 let činnosti této sociální organizace.

Život bez všedních dnů - Autor: Busch, Wilhelm
Krátké příběhy z pastorační praxe německého ev. faráře

Život není peříčko - Autor: Dolejší, Eva a Pavel
Volné pokračování knížky Každý má svůj Everest

Život ve víře - Autor: Carter, Jimmy
Autobiografie bývalého prezidenta USA

Život začíná u Krista - Autor: Walker A.
Biblické studie vedoucí k rozhovorům ve skupinách

Zlaté dny v Mitfordu - Autor: Karonová, Jan
Příběhy z Mitfordu - díl 4.

Zlaté ruce - Autor: Carson, Ben, Murphey, Cecil
Životní příběh světově uznávaného neurochirurga- -křesťana, jenž prováděl nejnáročnější operace

Znamení odkazující k nebi - Autor: Heller, Jan
Záznam rozhlasových rozhovorů nad Biblí

Zpověď u Verdunu - Autor: Busch, Wilhelm
Další knížka povídek známého německého ev. faráře

Zrada - Autor: Telchin, Sten
Svědectví mesiánského žida

Zrod a zvěst Starého zákona - Autor: Bič, Miloš

Ztráty a nálezy v životě - Autor: Holčáková R.
Rozhovory se známými osobnostmi našeho veřejného i kulturního života

Ztroskotání, Události, Stavba - Autor: Bašus, Bedřich Blahoslav
Tři povídky z historie protestantské církve v našich zemích

Dále můžete pokračovat