Návrat

Návrat


Titul: Návrat
Autor: Ziescheová, Maria Calasanz
Anotace: Z válečného zajetí zpět do kněžské služby. Náročná cesta k opětnému zařazení do běžného života.
Počet nosičů: 9 MC / MP3
Vydavatel: Karmelitánské nakladatelství
Rok vydání: 2000
Načetl: Zdeněk Eberle
ISBN: 80-7192-534-9
Formát: MP3

Dále můžete pokračovat