Elektronická knihovna - knižní tituly

Elektronická knihovna - knižní tituly

A bohové se vracejí - Autor: Hošek, Pavel
Proměny náboženství v postmoderní době

A poslední budou první - Autor: Pokorný Petr
Řada povídek a vzpomínkových vyprávění od známého biblisty.

Advent - Autor: Gunnarsson, Gunnar
Novela o pastýři, který při hledání posledních několika ovcí ze stáda dává v sázku i vlastní život.

Ámos - Boží prorok - Autor: Riversová, Francine

Andělské zvonění - Autor: Nerková, Delicie
Básnická sbírka

Ani v ráji není dobré být sám - Autor: Tomáš Novotný

Anna a Černý jezdec - Autor: Fynn
Volné pokračování příběhů malé Anna, hrdinky knížky "Pane Bůh tady Anna".

Anna a její sešit - Autor: Fynn
V tomto dílu můžeme nahlédnout do několika jako poklad uchovávaných úryvků jejího písemného projevu.

Antény do věčnosti - Autor: Freed, Paul E.
Kniha o začátcích TWR

Apoštolské vyznání - Autor: Pokorný, Petr

Áron - Autor: Riversová, Francine

Autobus na konečnou - Autor: Veronika Kmetová
Knížka vypráví o běžných radostech, ale také mnohých starostech a problémech dětí i dospělých a ukazuje, kde je možné najít východisko a pomoc.

Bat-šeba - žena zapovězená - Autor: Riversová Francine
Román, jehož hlavní hrdinkou je jedna z biblických žen žijících v době Starého zákona.

Bible

Bible nespadla z nebe - Autor: Gillieron, Bernard
Jak se rodila Bible

Biblická abeceda - Autor: Miskotte, Kornelis H
Eseje holandského biblisty o východiscích a základních liniích biblického myšlení.

Biskup na snowboardu - Autor: Veselovský Martin, Holub Tomáš
Knížka rozhovorů s katolickým biskupem Tomášem Holubem

Bláznovství kříže - Autor: Souček, Josef B.
Badatelský esej o středu novozákonního svědectví.

Bláznovství víry podle Jakuba - Autor: Mrázek, Jiří
Výklad listu Jakubova

Bloudící oslové - Autor: Jehličková, Božena
Příběh zachráněného sirotka.

Bohulibý půst - Autor: Wallis, Arthur

Bojovníci a trpitelé - Autor: Balabán, Milan
Dějeprava pro dospělé popisující stěžejní etapy izraelsko-židovské dějinné cesty od šerých hebrejských počátků až po židovská povstání ranně novozákonní doby.

Boží okno
Postní a velikonoční meditace z pera nizozemských teologů.

Boží trouba - Autor: Karásek, Svatopluk
Sbírka kázání.

Bručko a motilonský zázrak - Autor: Olson Bruce a Lund James
Volná návaznost na knížku Bručko -co se s postupujícím časem změnilo v životě Motilonů.

Bůh filosofův a Bůh Pascalův - Autor: Boer, Theo de
Pokus o odpověď na otázku "Čemu věříte jako filosof?" inspirovaný Pascalovými Myšlenkami.

Bůh můj bližní
Evangelický katechismus v 25 obrazech

Bůh sestupující - pokus o Christologii Starého zák - Autor: Heller, Jan
Profesor Starého zákona na Evangelické bohoslovecké fakultě píše o našem Bohu, ke kterému není nutno se vyšplhat, ale který naopak sestupuje k nám.

Byl jsem ve službách zla - Autor: Kurovský, Miroslav
Svědectví z vězení o vysvobozující moci.

Byla jsem s našima na procházce - Autor: Vlasáková, Eliška
Další díl autorčiných vzpomínek na dětství a mládí prožité v rodném Kyjově

Čárlí, kluk z fary - Autor: Veselý, Pavel
Novela; zážitky ze života umělce a fotografa, evangelíka Pavla Veselého.

Česká otázka - Naše duchovní tradice
Sborník příspěvků z pracovního sejití pořádaného Spolkem evangelických kazatelů v Brně 25.-27. 4. 1993

České studny - Autor: Loula,David.
...aneb Hloubání o české identitě.

Cesta církve I.
Texty Českobratrské církve evangelické

Cesta církve IV
Prázdninové lesní brigády evangelické mládeže

Cestou necestou - Autor: Kocáb, Alfréd
Vzpomínky ze života známého evangelického faráře a disidenta

Chasidská vyprávění - Autor: Buber, Martin

Církev a budoucí pronásledování - Autor: Drápal, Dan
Zamyšlení nad nesnadnými situacemi v praktickém životě církve a nad způsobem, jak jimi projít ve světle.

Člověk a zvíře - stvoření Boží - Autor: Pury, Albert de
V perspektivě Starého zákona se souběh existence člověka a zvířete jeví jako jedna ze základních daností lidství.

Člověk z Nazaretu - Autor: Marguerat, Daniel
Historické bádání o Pánu Ježíši.

Co by měl každý vědět o židovství - Autor: Bauman, Arnul
Přehledně uspořádané minimum základních znalostí o židovství.

Co je ti do nás Ježíši nazaretský? - Autor: Payne - Pazdera, Petr
Patnáct kázání i na méně obvyklé texty.

Co jsem jako farář v životě nakradl - Autor: Šorm, Zvonimír
21 kázání na Apoštolské vyznání víry

Čtyři knihy o následování Krista - Autor: Kempenský, Tomáš

Cvičebnice latiny pro bohoslovce - Autor: Přecechtělová, Milena

Ďábel nemá matku - Autor: Cruz, Nicky
O působení zlého v našem životě a světě.

Daleko od zahrady Eden - Autor: Novotný, David Jan
Převyprávění a dovyprávění některých příběhů z První knihy Mojžíšovy.

Dcerka - Autor: Hus, Jan
O poznání cesty pravé, k spasení.

Démoni - Autor: Sumrall, Lester
Stručná studie o tom, jak nad nimi křesťan v autoritě Ježíše Krista může vítězit.

Den se přiblížil - Autor: Pokorný, Petr
Esej evangelického teologa o základním smyslu křesťanství a jeho dějinné situaci

Deník staré paní - Autor: Šiklová, Jiřina
Praktická pomůcku pro ty, kdo se ocitají na prahu stáří, i pro ty, kteří s nimi toto období prožívají.

Deník venkovského faráře - Autor: Beránek Josef, Rybář Jan
Rozhodovry s P. Janem Rybářem

Desatero (Směrovky ke svobodě) - Autor: Lochman, Jan Milíč
Nástin etiky pod zorným úhlem Desatera. 2. svazek teologické trilogie.

Diesel II. - Autor: Šťastný Roman, Matulík Bronislav
Autentický a současný příběh o nesnadné cestě ze světa zločinu do života křesťana.

Díky zázrakům jsme živi - Autor: Göserich, Gerhard
Prožitky jednoho faráře na cestě dvacátým stoletím

Do výšky volím pád - Autor: Kašparů, Max
Max Kašparů (psychiatr a jáhen v ŘKC) v rozhovoru s Janem Paulasem

Dopisy od Ruth - Autor: Stewart - Fajfrová, Ruth
Sbírka dopisů ženám v různých životních situacích.

Dva kluci, tři psi a jedna babička - Autor: Neužilová, Marcela
Příběhy ze společně prožívaných prázdnin

Dva tisíce let dějin církve - Autor: Frölich, Roland
Autor se zabývá základními otázkami církevně-politickými, spirituálními a pastoračními. Výklad doprovázejí ucelené ukázky historických pramenů, v češtině běžně nedostupných.

Dvakrát udělená milost - Autor: Morris, Harold
Svědectví člověka odsouzeného na doživotí, který nalezl Boží milost a nový život.

Dvě lásky - Autor: Křivohlavý, Jaro
Jaro Křivohlavý (křesťan - psycholog) v rozhovoru s Alešem Palánem

Dvojí tvář lenosti - Autor: Lachmanová, Kateřina
Zrcadlo pro lenochy klasické i notoricky přetížené

Dvorní šašci - Autor: Fischl, Viktor
Příběhy čtyř židovských vězňů v koncentračním táboře a jejich další osudy.

Dýka a kříž - Autor: Wilkerson, David
O počátcích práce mezi narkomany v New Yorku

Efektivní, vroucí modlitba - Autor: Isleib, Mary Alice
Letničně - charismatické vyučování na dané téma.

Ester - Autor: Šrámková Jana
Texty stejnojmenné biblické knihy v překladu Bible 21, doplněné o krátké, aktuálně laděné úvahy J. Šrámkové

Etika - Autor: Bonhoeffer, Dietrich

Etika a Starý zákon - Autor: Barton, John

Evangelium - Autor: Dickens, Charles
Velký anglický romanopisec devatenáctého století napsal pro své děti vyprávění, které nazval Život našeho Pána.

Evoluce - teorie v krizi - Autor: Denton, Michael

Exotem na této zemi - Autor: Heryán, Ladislav
O Božím milosrdenství mezi námi - sbírka úvah známého katolického kněze.

Galilejský - historické bádání o Ježíší formou vyp - Autor: Theissen, Gerd
Ve snaze tlumočit základní zvěst NZ, příběh Ježíše Krista, sepsal známý německý teolog a sociolog o Ježíši a jeho době vynikající románové dílo, postavené na nejnovějších odborných poznatcích.

Generační problém v církvi - Autor: Benák, Pavel

Haló, tati - Autor: Klas, Jan
Knížka zkušeností s modlitbou za různých okolností života.

Hebrejská bible a dějiny - Autor: Rendtorff, Rolf
Úvod do starozákonní literatury

Hesla mladých svišťů - Autor: Kohák, Erazim
Kdysi americký, nyní český filosof a religionista mluví v této populární knížce nevážně o vážných námětech a staví otázky všedního dne pod zorný úhel posvátna.

Hledání a jistota - Autor: Drápal, Dan
Autor nabízí hledání odpovědi na nesnadné otázky naší existence na biblickém základě.

Hledání demokracie - Autor: Mcdowell, Stephen K., Bellies, Mark A.
Stručný nástin teorie demokracie a jejích pilířů spolu s pohledem na historické příklady zaznamenané v Bibli. *

Hněv - Autor: Chapman, Gery
Proč se hněváme a co s tím můžeme udělat?

Hrst adventního chvojí

Intimně před manželstvím? - Autor: Köhler, Walter
O správnosti intimního života před manželstvím.

Jak najít pokoj s Bohem? - Autor: Graham, Billy
Drobná knížka známého kazatele slouží jako základní orientace pro ty, kteří přemýšlejí o vztahu mezi sebou a Bohem.

Jak orat s čertem - Autor: Heller, Jan
Kázání 1952-2005

Jak roste pes - Autor: Susa, Zdeněk
aneb co jsem zažil na cestě života

Jako sen - Autor: Vlasáková, Eliška
Zážitky sedmileté evangeličky v Dětském domově Sobotín.

Jedním okem - Autor: Vlasáková, Eliška
Autobiografická próza zachycující první roky autorčina života v rodném Kyjově. Obsahově předchází knížce Jako sen.

Jen láska může způsobit zázrak - Autor: Chavda, Mahesh
Prostý popis prožitků a životních osudů kazatele, Američana indo-afrického původu, svědčící o Boží lásce a moci.

Ježíš, náš úděl - Autor: Busch, Wilhelm
Soubor evangelizačních proslovů německého faráře.

Jiné evangelium - Autor: Mc Connel,Daniel Ray
Autor zkoumá biblické a historické základy hnutí Víry.

Jobova zpověď - Autor: Nerková, Delicie
Básnická sbírka

John Hyde apoštol modlitby - Autor: McGaw, Francis
Stručný životopis amerického misionáře, nazývaného apoštol modlitby

Jonáš - Autor: Hošek Pavel
Texty stejnojmenné biblické knihy v překladu Bible 21, doplněné o krátké, aktuálně laděné úvahy prof. Pavla Hoška

Jonáš - Autor: Hájek, Štěpán
Deset kázání jejichž základem je příběh proroka Jonáše

Jónatan - věrný přítel - Autor: Riversová Francine

Káleb - Udatný bojovník - Autor: Riversová, Francine
Život starozákonní postavy- jednoho ze zvědů vyslaných do zaslíbené země - románové zpracování.

Karikatury Boha - Autor: Lachmanová, Kateřina
Falešné představy o Bohu, jaký Bůh je a jaký není

Kauza Stvořitel - Autor: Strobel, Lee
Autor hledá odpovědi na otázky týkající se vzniku našeho světa a života

Každý má svůj Everest - Autor: Dolejší, Eva a Pavel
Příběhy ze života křesťanů v době totality - první knížka o hledání.

Když Pilát spravoval Judsko - Autor: Mánek, Jindřich
Kapitoly z dobového pozadí Nového zákona *

Kolik zbývá z noci - Autor: Filipi Pavel
Sbírka kázání

Komenský v sukních - Autor: Faldynová Marie
Šedesát krátkých příběhů (fejetonů) ze života ženy.

Kompendium evangelické dogmatiky - Autor: Pöhlman, Hans Georg
Vůbec první učebnice evangelické dogmatiky dostupná v českém jazyce. Standardní témata jsou probírána vždy ve třech částech

Kotva naděje - Autor: Lachmanová, Kateřina
O důležitosti naděje pro náš život a jak ji dosáhnout.

Kraluj v životě - Autor: Osteen, John
Příručka úspěšného křesťanského života.

Krédo - základy ekumenické dogmatiky - Autor: Lochman, Jan Milíč
Výklad Apostolika (se zřetelem i na Nicejsko-cařihradské vyznání), poslední svazek teologické trilogie.

Křest - jablko sváru? - Autor: Drápal, Dan
Autorův pohled na aktuální a diskutované otázky týkající se křtu.

Křesťané v zemi Indiánů - Autor: Martinek, Michael
Kulturní, sociální a náboženské protiklady Latinské Ameriky

Křesťanská apologetika - Autor: Pratt, Richard L.
Praktická učebnice apologetiky - obhajoby křesťanské víry.

Křesťanstvo - Autor: Filipi, Pavel
Přehled křesťanských církví - jejich historický vývoj i současnost.

Květy víry - Autor: Pospíšil, Vlastimil
Sbírka básní.

Laudato si - Autor: Susa, Zdeněk
Putování do Assisi a do Říma za svatým Františkem.

Lhář - Autor: Hansen, Martin A.
Fiktivní deníkové zápisky z ostrova pravdy se týkají několika dní, kdy na pozadí syrové krásy severské přírody vrcholí krize nenaplněného milostného vztahu. *

Lidská práva osob s postižením, nevyléčitelně nemo - Autor: Milfait, René

Má to smysl - Autor: Vaďura Petr, Pokorný Petr
Rozhovory nad Biblí

Malé pojednání o Večeři Páně - Autor: Kalvín, Jan

Manželství a sexualita - Autor: Dobson, James
První kniha z trilogie známého amerického křesťanského psychologa, odpovídající na otázky týkající se zamilování, lásky, manželství.

Maximální mužství - Autor: Cole, Edwin Louis
Další kniha zabývající se křesťanskými vztahy a manželstvím s kritickým pohledem na úlohu muže.

Mé vzpomínky - Autor: Balabán, Antonín
Zajímavé vzpomínky evangelického faráře, narozeného na sklonku devatenáctého století.

Modlitba pro začátečníky - Autor: Kreeft, Peter
Knížka pro všechny, pro které je těžké se modlit.

Modlitby šeptem - Autor: Rejchrt Luděk
Sbírka modliteb

Můj dědeček Jakub Lachs - Autor: Lamberk Karel, Lamberk Jiří
Soubor židovských povídek z moravského venkova založených na autorových zkušenostech z dětství a mládí.

Můj život nepatří mně - Autor: Kohn, Pavel
Knížka představuje osobnost křesťanského humanisty, kazatele a vychovatele dětí, Přemysla Pittera.

Muž podle božího srdce - Autor: Pala, Tomáš
Život krále Davida

Myslet a věřit - Autor: Ricoeur, Paul
Knížka rozhovorů s nejoriginálnějším filosofem naší současnosti

Na ničem jiném nezáleží - Autor: St. John, Patricia
Příběh z Libanonu o tom, že nenávist může být zhojena pouze láskou.

Na okraji - Autor: Mrázek, Milan
Básně

Na Točné - Autor: Tichotovi, Jiří a Zdenka, Rejchrt, Miloš
Rozhovory ev. faráře Miloše Rejchrta s páteří populární skupiny Spirituál kvintet, Jiřím a Zdenkou Tichotovými

Nakonec bude spasen i ďábel - Autor: Zbořilová, Johana
Sbírka kázání, biblických úvah, modliteb a liturgických textů

Naslouchejte dětem - Autor: Campbellová, Annejet
Knížka o výchově dětí - nejen pro rodiče.

Názory - Autor: Buber, Martin
Výběr z myšlenek.

Nebe opravdu je - Autor: Burpo, Vincent
Neuvěřitelné vyprávění o cestě malého chlapce do nebe a zpět.

Neboj se vrátit domů - Autor: Palán Aleš / Svatošová Marie
Rozhovory o životě i smrti s lékařkou, zakladatelkou hospiců Marií Svatošovou.

Nebojte se věnovat mladým - Autor: Burns, Jim
Teoretické i praktické vedení pro ty, kteří pracují nebo chtějí pracovat s mladými lidmi.

Necessarium - Autor: Komenský, Jan Amos
Nejdůležitější či nejpodnětnější myšlenky z Komenského spisku Unum necessarium. Určeno teenagerům a všem dalším, kdo se nevyhýbají bludištím a rébusům, kterými člověk musí projít, aby se zdárně dostal do cíle.

Nechte Boha odejít - Autor: Rejchrt Miloš
Šest kázání

Nejsme na útěku - Autor: Ženatý, Daniel
Druhá knížka krátkých ranních úvah pro ČRo

Nejšťastnější lidé na zemi - Autor: Sherill, John + Elizabezh
Kniha vypráví o vzniku Sdružení obchodníků plného evangelia.

Nemůžeš jen tak zmizet - Autor: Read, Stephen
Krátké svědectví o obrácení.

O Bibli - Autor: Novotný, Tomáš
Vznik, dobové pozadí, exegeze

O kozlech, ovcích a lidech - Autor: Mrázek, Jiří
Stručný výklad podobenství z Matoušova evangelia

O modlitbě - Autor: Guardini, Romano
Úloha modlitby v našem životě

O šťastném manželství - Autor: Křivohlavý, Jaro
40 krátkých úvah na dané téma

O světské vrchnosti - Autor: Luther, Martin
Kniha napsaná v roce 1523 pojednává o smyslu světské vlády a odpovědnosti křesťana vůči ní, dále o jejích mezích a o tom, jak má být křesťansky vedena.

O vděčnosti - Autor: Křivohlavý, Jaro
Další z řady knížek krátkých úvah na dané téma

Oč mi v životě šlo - Autor: Lochman, Jan Milíč
Vzpomínkové dílo českého evangelického rodáka, později švýcarského teologa a rektora basilejské univerzity.

Odvaha říkat mu Otče - Autor: Sheikhová, Bilquis
Příběh o setkání muslimské ženy s Bohem

Ohledávání - Autor: Bísek, Tomáš
Doma, ve Skotsku a zase doma. Vzpomínky evangelického faráře.

Olinka - Autor: Kneght, Peter
Biograficky laděné vyprávění skládá mozaiku dvou lidských osudů vzdorujících válečné nelidskosti.

Oskar a růžová paní - Autor: Schmitt, Eric-Emmanuel
Těžce nemocný chlapec vede se svojí ošetřovatelkou rozhovory o životě, smrti a Bohu.

Osvobození ducha - Autor: Nee, Watchman
Předpokladem účinné křesťanské služby je tzv. osvobození ducha, k němuž je nutno ukřižování svého já, tedy pokora a sebezapření.

Ovoce Ducha - Autor: Novotný,Tomáš
Třináct kázání na text z Pavlova Listu Galatským

Padá mi to z nebe - Autor: Pintířová, Angelika
Knižní rozhovor s řádovou sestrou, boromejkou Angelikou Pintířovou.

Paměti pana vikáře Šedého - Autor: Šedý, Rudolf
Rozsáhlá autobiografická freska vikáře ČCE Rudolfa Šedého (1873-1971)

Pane Bůh, tady Anna - Autor: Fynn
Jaký je Pán Bůh? Na tuto otázku odpovídá netradičním a někdy až šokujícím způsobem malá Anna, kterou Fynn našel jedné noci na londýnské ulici.

Pavučiny - Autor: Rejchrt, Luděk
Čtení o různých náboženstvích, nových náboženských hnutícha sektách

Píseň písní - Autor: Kopecká Martina Viktorie
Texty stejnojmenné biblické knihy v překladu Bible 21, doplněné o krátké, aktuálně laděné úvahy farářky M. V. Kopecké

Po ekumenickém chodníku - Autor: Filipi, Pavel

Pod oblakem - Autor: Hallerová, Ludmila
Autobiografický příběh života naplněného v boží službě

Pohled zpět - Autor: Syrovátka Vojen
Vzpomínky a kázání faráře Českobratrské církve evangelické na odpočinku.

Poklady pod sněhem - Autor: St. John, Patricia
Příběh o dětech ze švýcarských hor.

Pokojík - Autor: Stryjová, Marie
Příběh z Prahy padesátých let minulého století vypráví o hledání místa k životu a zároveň o nemožnosti sžít se s mašinerií socialistického provozu.

Pomazání - Autor: Hagin, Kenneth E.
Letniční vyučování na téma pomazání.

Poselství o Boží hojnosti - Autor: Boom, Corrie ten
26 biblických zamyšlení, volné pokračování knížky Odlesky Boží slávy

Poslušen zákonů své země a svého stavu - Autor: Drápal, Jakub
Kamill Resler - obhájce K. H. Franka

Pouť za sv. Kateřinou Sienskou - Autor: Lízna, František
Deníkové zápisky jedné z pěších poutí známého katolického kněze.

Povídá se ... podle Marka a podle Matouše - Autor: Linden, Nico ter
Příběhy dvou evangelií v podání nizozemského teologa.

Povídá se ... podle proroků Izraele - Autor: Linden, Nico ter
Převyprávěné texty Bible, tentokrát z knih prorockých.

Povídá se ...o soudcích a králích - Autor: Linden, Nico ter
Další kniha převyprávěných biblických příběhů.

Povídá se ...podle Tóry - Autor: Linden, Nico ter
Příběhy pěti knih Mojžíšových převyprávěné se snahou přiblížit je současnému čtenáři. Autorem je nizozemský teolog.

Předvečer úplnosti - Autor: Rejchrt, Pavel
Básně

Přehled biblického učení - Autor: Adlof, Alois

Přeji pěkný den! - Autor: Ženatý, Daniel
Krátké ranní úvahy evangelického kazatele

Přeji ti brzké uzdravení - Autor: Romanus, Thomas
Průvodce těžkými chvílemi, který ukazuje, že nemoc nemusí být jen krizí, ale také šancí.

Příběh matky a otce - Autor: Hoem, Edvard
Životní příběh autorových rodičů se odehrává ve 20. stol v Norsku

Příběhy lásky - Autor: Chapman, Gary
Příběhy obyčejných lidí, kteří mohli nést lásku do běžného, mnohdy nelehkého života a vztahů.

Příběhy nových počátků - Autor: Hájek, Štěpán
Třiadvacet kázání na prvních jedenáct kapitol knihy Genesis.

Přicházejí - Autor: Novotný, Tomáš
Církev sjednocení, mormoni, Hare Kršna, svědkové Jehovovi, islám, satanisté, Rodina lásky - co jsou zač a co chtějí.

Přistupme blíže - Výklad listu Židům - Autor: Barclay, William

Problém člověka - Autor: Buber, Martin
Po právu uznávaný židovský myslitel se ve svých úvahách o smyslu a bytí člověka ubírá od Aristotela až k průzkumu učení Heideggerova a Schelerova. *

Prorokův syn - Autor: Ruzsová, Karolina
Příběh chlapce Chaniela odehrávající se v době proroka Eliáše a královny Jezábely.

Průvodce modlitbou - Dopisy Malcolmovi - Autor: Lewis, C.S.
Netradiční formou zpracované stále aktuální téma křesťanské spirituality

Průvodce přímluvnými modlitbami - Autor: Christensonová, Evelyn
Příručka k modlitbám za evangelizaci AD 2000

Rachab - žena za hradbami - Autor: Riversová Francine
Román, jehož hlavní hrdinkou je jedna z biblických žen žijících v době Starého zákona.

Radujte se v Pánu vždycky - výklad listu Filipským - Autor: Barclay, William

Raport - Autor: Dvořák, Ivan
Příběh české židovské rodiny po druhé světové válce

Reportáž o narození Krista - Autor: Matulík Bronislav
Krátká zamyšlení na každý den adventu

Revoluce srdcí - Autor: Kivengere, Festo
Ugandský biskup vydává prosté svědectví o východoafrickém probuzení, při němž Kristova láska změnila život jeho i mnoha jiných.

Rezonanční příběhy - Autor: Javorničtí, Pavel a Věra
Boží přítomnost a vedení v běžném každodenním životě i službě – krátká vyprávění

Rezonanční příběhy II - Autor: Javorničtí, Pavel a Věra
Příběhy o životě a ze života s Bohem.

Rodina - Autor: Dobson, James
Užitečné rady křesťanského psychologa pro rodinný život.

Rosy na ratolestech 2 - Slavomil C. Daněk - Autor: Daňková, Mirjam, Balabán, Milan
2. svazek řady je věnován pozoruhodné osobnosti duchovního a teologa, který výrazně ovlivnil myšlení dalších generací českých bohoslovců.

Rozhovory s dědečkem - Autor: Lukavská, Klára
... hercem Radovanem Lukavským

Rozhovory s pamětí - Autor: Trojan, Jakub
Vzpomínky ze života

Rozruch v církvi - Autor: Prince, Derek
Vyjádření známého biblického učitele k tzv. projevům Ducha svatého

Roztáhněte sítě - Autor: Ondráček, Lubomír a kolektiv
Hutné a praktické vyučování o zvěstování evangelia.

Rút - Autor: Riversová, Francine
Beletristicky zpracovaná biblická kniha stejného názvu.

Saint-Exupéry - Autor: Deschodt, Eric
Podmanivě napsaná biografie se řadí k těm nejlepším, jež byly o tomto slavném letci a citlivém vizionáři napsány.

Schválně jsem zaspala - Autor: Pinknerová, Hana
Knížka příběhů z obyčejného života

Šedesát dní pro Krista - Autor: Bubik, Rudolf a Dunn, Jim
Svědectví vedoucího apoštolské církve z vězení za komunistického režimu.

Sedm smrtelných hříchů - Autor: Novotný, Tomáš
Sedm kázání na dané téma

Sekty a nová náboženská hnutí - naděje a rizika - Autor: Štampach, Odilo Ivan, O.P.
Krátká studie předního katolického odborníka na toto téma.

Seminář pro začínající křesťanské spisovatele - Autor: Caruso, Beverly
Zápisky z přednášky.

Síla přímluvné modlitby - Autor: Lachmanová, Kateřina
Zamyšlení nad daným tématem

Sílas - Starověký písař - Autor: Riversová, Francine
Románové zpracování života Sílase - blízkého spolupracovníka apoštola Pavla.

Silní a slabí - Autor: Tournier, Paul
Kniha rozebírá vzájemné střety mezi lidmi rozdílných povah. Její pohled do nitra člověka může pomoci odhalit příčinu našich selhání v okamžicích, kdy se do role silných či slabých osobností více stylizujeme, než jimi skutečně jsme

Širší souvislosti - Autor: Carson Benjamin Solomon, Murphey C.
Volné pokračování knihy knihy Zlaté ruce (díl 3.)

Škola Malého stromu - Autor: Carter, Forrest
Autobiografický román z dětství autora indiánského původu. Z pohledu dítěte jsou vyjádřeny vzpomínky na prarodiče-pěstouny, karikatura falešné vnější (rádoby křesťanské) morálky a láska k přírodě.

Slovo v setmělém světě - Autor: Zumstein, Jean
O Janově evangeliu a jeho čtenářích.

Směřovat výš - Autor: Carson Benjamin Solomon, Murphey C.
Volné pokračování knihy knihy Zlaté ruce.

Směřujte vzhůru - výklad listu Koloským - Autor: Barclay, William

Spravedlnost Boží - Autor: Souček, Josef. B.
Nevelký, ale jasný, odborně podložený výklad listu ap. Pavla Římanům výrazného českého biblisty a kazatele evangelia.

Srozumívání - Autor: Rejchrt, Luděk
Stručná vysvětlení základních otázek víry

Sto dětí mi říká brácho - Autor: Dvořákovi, Marie a Karel
Vyprávění mladých manželů o jejich dobrovolné službě ve škole pro chudé děti v Indii.

Stopařem na této zemi - Autor: Heryán, Ladislav
O Boží velkorysosti mezi námi - soubor úvah vycházejících z konkrétních životních příběhů. Volné pokračování knížky: Exotem na této zemi.

Strachy se mění - Autor: Rejchrt, Miloš
Padesát šest rozhlasových fejetonů

Susanna Wesleyová, služebnice Boží - Autor: Denglerová, Sandy
Život maminky Johna Wesleyho, zakladatele metodismu.

Svatostánek - Autor: Hugh, Govan B.
Výklad symboliky starozákoního svatostánku ve vztahu k evangeliu.

Svrablavé uši - Autor: Stetz, John
Studium falešných doktrín ohrožujících hnutí charismatické obnovy

Syn Hamásu - Autor: Júsuf, Mosab Hasan
Napínavý příběh o teroru, zradě, politických intrikách a neuvěřitelných životních rozhodnutích

Tajemství duhové zahrady - Autor: St. John, Patricia
Jedenáctiletá Elaine prožije na waleském venkově dobrodružství, které obrátí její život naruby. (Původní název: Tajemství jedné zahrady)

Také dnes, také já - Autor: Přidal, Alois
Knížečka osobních svědectví ze života autora.

Taková dlouhá cesta - Autor: Rejchrt, Luděk
Netradiční zpracování klíčových událostí z dějin církve.

Támar - žena za závojem - Autor: Riversová, Francine
Román, jehož hlavní hrdinkou je jedna z biblických žen žijících v době Starého zákona.

Te Deum - Autor: Nerková, Delicie
Básnická sbírka

Teď už to vím - Autor: Jalbert, Claude
Krátké svědectví o proměně života.

Tělo a duše ve zdraví a v nemoci - Autor: Susa, Zdeněk
Medicína v souvislostech těla, duše a ostatních lidských rozměrů

Temné noci Matky Terezy - Autor: Watts, Greg
Kniha ukazuje život M. Terezy tak, jak to dosud žádná z knih vydaných v češtině nedělá.

Teologická etika v kontextu sociální a pastorační - Autor: Milfait, René

Teta Božka zasahuje - Autor: Henych, Daniel
Jak teta Božka přijela hlídat praneteř Pepičku a co spolu zažily

Tišbejský - Autor: Plaňanský, Petr
Novela zachycující část života a služby proroka Elijáše

To nejlepší pro jeho slávu - Autor: Chambers, Oswald
Krátké úvahy ke každodenní meditaci nad Božím slovem

Tři kázání o Jonášovi - Autor: Karásek, Svatopluk

Tři páteční pozvání k Večeři Páně - Autor: Kierkegaard, Sören
Sevřené a naléhavé výklady evangelijních textů z poetického pera význačného, u nás dosud nedoceněného dánského myslitele.

U Božího mlýna - Autor: Beránek Josef / Heryán Ladislav
Rozhovory se známým katolickým farářem.

Učednický model církve - Autor: Hull, Bill
Obsáhlá studie o tom, co je a jak funguje učednická církev.

Ultreia I. - Autor: Susa, Zdeněk
Vyprávění o autorově pěší cestě z Prahy do Francie

Ultreia II. - Autor: Susa, Zdeněk
...a dále až do Španělska

Úplné vykoupení - Autor: Margies, Wolfhard
Letniční vyučování o Boží záchraně, která zahrnuje nejen milost odpuštění.

Utíkej, malý, utíkej - Autor: Cruz, Nicky
Svědectví bývalého narkomana

Útočiště - Autor: Boom, Corrie ten
Vzpomínky známé holandské misionářky na dobu strávenou v nacistickém koncentračním táboře

Úvod do biblické hermeneutiky - Autor: Oeming, Manfred
Ucelené pojednání o různých přístupech ve výkladu Písma.

Úvod do Nového zákona - Autor: Hörster, Gerhard

Úvod do Nového zákona - Autor: Theissen, Gerd

Uzdravování - Autor: Drápal, Dan
Hledání biblického pohledu na uzdravení nad textem Markova evangelia, autorovy kladné i záporné zkušenosti.

Úzkost a naděje - Autor: Šimsa, Jaroslav
Vězeňská korespondence a deníkové záznamy předválečného sekretáře Akademické Ymky.

V Boží škole - Autor: Černegová, Marie
Vzpomínky ze života farářky CČSH

V Jeho síle - Autor: Wilkersonová, Gwen
Autobiografické vyprávění ženy známého amerického faráře - pracovníka mezi narkomany.

V šat bílý oděni - Autor: Šimsová, Milena
Kniha vzpomínek a záznamů o činnosti Akademické Ymky v letech 1938-1945 a jejích hlavních představitelích.

V tichu - Autor: Kocábová, Darja
Sbírka literárně ztvárněných úvah, výkladů i próz

V Tvých rukou - Autor: Hudcovicová Dusílková, Jaroslava
Knížka křesťanské poezie.

Velký rozvod - Autor: Lewis, C.S.
Fantastický autobusový výlet z pekla do nebe.

Vilém Farer - Autor: Šebesta František

Víno tvé výborné - Autor: Karásek, Svatopluk
Rozhovory se známým evangelickým farářem o životě a víře.

Volání západu - Autor: Rosůlková Kamila
Příběh chlapce Christiana, který se kvůli svému zdraví dostane na Západ a zažije zde řadu dobrodružství. Ale také setkání s božím slovem.

Vracejí se s písní - Autor: Smith, Gary
Vyprávění jezuitského kněze, který šest let působil jako kněz pro súdánské uprchlíky na severu Ugandy.

Vychoval mě gangster - Autor: René-Luc
Z nesnadných začátků ke kněžské službě

Vyjdi, i vyšel - Autor: Hájek, Štěpán
Jedenadvacet kázání na příběh Abrahamův

Výzva k odpovědné svobodě - Autor: Golz, Lud
Kniha se zabývá otázkou svobody a odpovědnosti v životě křesťana na příkladech konkrétních životních situací.

Vznešený Teofile... - Autor: Pokorný, Petr
Teologie Lukášova evangelia a Skutků apoštolských

Vzpomínky - Autor: Jehličková, Božena
Vzpomínky na začátky sirotčince ve Chvalech.

Wiliam Carey - Autor: Welmann, Sam.
Životopis anglického evangelisty 18. stol.

Za cizím však nepůjdou - Autor: Novotný, Ondřej
Soubor dopisů několika lidí odcházejících z organizace Svědků Jehovových adresovaných radě starších příslušných sborů.

Za mřížemi a dráty trochu jinak - Autor: Otter, Jiří
Příběh mladého vězně v době nacistického protektorátu a druhé světové války, který se učil brát svůj úděl podle biblické víry

Základní orientace v nových náboženských směrech - Autor: Novotný, Tomáš; Vojtíšek, Zdeněk
Základní informace o nejdůležitějších náboženských uskupeních doplněných faktickými údaji a ukázkami z jejich literatury.

Zákon rytířů - Autor: Rosůlková, Kamila

Žalm 23 z pohledu pastýře ovcí - Autor: Keller, Filip W.
Bývalý pastýř ovcí podává živý a zajímavý výklad známého pastýřského žalmu a odkrývá v něm skryté poklady.

Zápisky z trolejbusu - Autor: Komrska, Tomáš
Jak prožívá autor, křesťan, své pracovní dny za volantem městské hromadné dopravy?

Zapovězené žalmy - Autor: Römer, Thomas
s podtitulem: Modlitby beznaděje a pomsty

Zázrak v Neratově - Autor: Suchár, Josef; Kutil, Tomáš
Rozhovor s katolickým knězem o znovuvybudování vysídlené německé vesnice-vzniku poutního místa i dobrého místa pro život lidí s postižením.

Ze smrti do života - základy křesť. života 1 - Autor: Dittrich, Tomáš
První knížka z řady Základy křesťanského života, srozumitelně vysvětlující, o co v křesťanství jde.

Země bez obzoru - Autor: Vaďura Petr, Heryán Ladislav
Rozhovory nad Biblí

Zemřu svobodný - Autor: Alexander, Noble, Rizzo, K.D.
Je možné strávit 22 let v krutých podmínkách komunistického vězení na Kubě a zůstat věrný Bohu?

Ženy z fary - Autor: Lukášová, Schillerová
Rozhovory se ženami, jejichž údělem či osudem se stal život na evangelické faře nebo v církevní službě.

Žil jsem mezi malomocnými - Autor: White, Neil
Příběh novináře, který se dostal do vězení, které bylo ve stejném objektu jako kolonie malomocných

Žít nadějí - Autor: Hradecký Ilja
Vzpomínky jednoho ze zakladatelů Naděje.na vznik a prvních 10 let činnosti této sociální organizace.

Žít se smrtí - Výzva Nového zákona - Autor: Marguerat, Daniel
Jak se se smrtí vyrovnává křesťanská víra? Co nabízí Bible?

Žít vírou - Autor: Prince, Derek

Život v obecenství - Autor: Bonhoeffer, Dietrich

Zlaté ruce - Autor: Carson Benjamin Solomon, Murphey C.
Životní příběh světově uznávaného neurochirurga-křesťana, jenž provádí nejnáročnější operace.

Znamení odkazující k nebi - Autor: Vaďura Petr, Heller Jan
Rozhovory nad Biblí s profesorem Janem Hellerem, vysílané v letech 2003 - 2006.

Zvěstování víry - Holandský katechismus
Světoznámý pokoncilní katolický katechismus pro dospělé. Určeno jako studijní text pro zájemce o křesťanství z prostředí církví i mimo ně.

Dále můžete pokračovat