Afghánistán, mé slzy

Afghánistán, mé slzy


Titul: Afghánistán, mé slzy
Autor: Leatherberry Abbott
Anotace: Zkušenosti amerického misionáře, který přijal povolání sloužit lidem této země
Počet nosičů: 5MC/MP3
Vydavatel: Křesťanský život
Rok vydání: 2002
Načetl: Tomáš Evan
ISBN: 80-7112-072-3

Dále můžete pokračovat