Odpusť, Natašo

Odpusť, Natašo


Titul: Odpusť, Natašo
Autor: Dakov, Sergej K.
Anotace: O pronásledování křesťanů v bývalém Sovětském svazu
Počet nosičů: 7MC / MP3
Vydavatel: Karmelitánské nakladatelství
Rok vydání: 2007
ISBN: 978-80-7195-877-2
Formát: MP3

Dále můžete pokračovat