Knižní tituly

Knižní tituly

Děti Izmaele
Svědectví těch, kteří přešli od islámu ke křesťanství

Slepičí polévka pro křesťanskou duši
Knížka krátkých příběhů

Vánoce nikdy nekončí
Knížka povídek s vánoční tematikou

Hrst adventního chvojí
Soubor krátkých adventních a vánočních povídek

Tajemný ochránce
Příběhy z doby protireformace

Anderson K. - Smělý jako beránek
O čínské podzemní církvi a pronásledování křesťanů

Anderson, Moore - Hledání pramene
O životě mezi Folopy a překladu Bible do jejich jazyka

Balabán A. - Mé vzpomínky
Ze života evangelického faráře

Balabán M. - Bojovníci a trpitelé
Kapitoly z dějin Izraele

Balcar Josef - Albert Schweitzer
Stručný životopis doplněný výňatky ze Schweitzerových děl

Barclay W. - Přistupme blíže
Výklad listu Židům

Barclay W. - Radujte se v Pánu
Výklad listu Filipským

Barclay W. - Směřujte vzhůru
Výklad listu Koloským

Bartoš F. M. - Bojovníci a mučedníci
O některých postavách českých církevních dějin

Bašus B. B. - Po meči a po přeslici
Román zachycující na životech prostých lidí dějiny reformované církve u nás

Bašus B. B. - Ztroskotání, Události, Stavba
Tři povídky z historie protestantské církve v našich zemích

Batchelor, Tooker - Nejbohatší poustevník
Rozsáhlejší svědectví muže, jehož život změnila a naplnila víra v Ježíše Krista

Bäumer U. - Chceme jen tvoji duši
Jeden z pohledů na původ úspěchu některých hudebních skupin

Beneš J.D. - Vánoční povídky

Bergmann G. - Ježíš Kristus nebo Budha...
Srovnání čtyř nejrozšířenějších světových náboženství

Bič M. - Svíce nohám mým
Hrst podnětů k zamyšlení nad Starým zákonem

Bič M. - Zrod a zvěst Starého zákona

Bič M., Pokorný P. - Co nevíš o Bibli
Úvod do studia Starého a Nového zákona

Bísek, Tomáš - Ohledávání
Doma, ve Skotsku a zase doma. Vzpomínky evangelického faráře.

Bonhoeffer D. - Následování
Výklad Kázání na hoře

Boom C. - Ježíš je vítěz
Zkušenosti víry známé holandské evangelistky

Boom C. - Odlesky Boží slávy
Krátké duchovní úvahy

Boom C. - Poselství o Boží hojnosti
26 biblických zamyšlení, volné pokračování knížky Odlesky Boží slávy

Boom C. - Pro každého dost
Další z řady titulů holandské evangelistky

Boom C. - Tulákem pro Krista
Vzpomínky a příhody z misijních cest

Boom C. - Útočiště
Vzpomínky známé holandské misionářky na dobu strávenou v nacistickém koncentračním táboře

Bovon Francois - Místo svobody
Život ve svobodě podle Nového zákona

Br. Andrew a Sherillovi - Pašerákem ve službách nejvyššího
Příběh holandského misionáře, který v 50. letech 20. stol. převážel křesťanskou literaturu do komunistických zemí

Brantchen J. - Proč nás dobrý Bůh nechává trpět
Autor se snaží najít odpovědi na otázky po smyslu utrpení

Braun H. M. - Let přes hranice
Téměř detektivní příběh o pronásledování křesťanů v bývalém Sovětském svazu

Brown Christy - Levou nohou
Autobiografie chlapce postiženého dětskou mozkovou obrnou

Bubik R. - 60 dnů pro Krista
Svědectví z pobytu v komunistickém vězení v Československu

Bubikova M. - Neboj se, jen věř
Životní příběh křesťansky ze Slezska, ženy prvního biskupa Apoštolské církve u nás

Bunyan J. - Cesta křesťana, cesta poutníků
Alegorické vyprávění o životní cestě křesťana

Bunyan J. - Milost přehojná
Vlastní životopis a deníkové záznamy autora

Busch W. - Ježíš náš úděl
Knížka krátkých duchovních úvah

Busch W. - Zpověď u Verdunu
Další knížka povídek známého německého ev. faráře

Busch W. - Život bez všedních dnů
Krátké příběhy z pastorační praxe německého ev. faráře

Campbellová A. - Naslouchejte dětem
Knížka o výchově dětí - nejen pro rodiče

Čapek K. - Hovory s T.G.Masarykem

Čapek V. - Historie Bible
Přehledně psané informace o jejím vzniku, překladech a šíření

Carter F. - Škola Malého stromu
Vyprávění malého chlapce, který vyrůstá u svých prarodičů - indiánů

Carter J. - Život ve víře
Autobiografie bývalého prezidenta USA

Černegová Marie - V Boží škole
Vzpomínky ze života farářky CČSH

Chapman G. - Příběhy lásky
Příběhy lidí, kteří nesli lásku do běžného, mnohdy nelehkého života a vztahů

Chapman, Gary - Hněv
Proč se hněváme a co s tím můžeme udělat?

Chawla N. - Matka Tereza
Životní příběh misionářky lásky napsaný jejím indickým přítelem

Christensonovi - Křesťanští manželé
Rady manželům, kteří své manželství chtějí postavit na Bibli

Craigová M. - Požehnání
Vyprávění matky dvou mentálně postižených synů

Cruz, Nicky - Utíkej, malý, utíkej
Svědectví bývalého narkomana

Cunningham L. - Bože, jsi to ty?
O vzniku organizace Mládež s misií a začátcích její práce

Cyraniová J. - Můj malý příběh
Svědectví

Dachsel Joachim - Můj bratr osel a já
Jak se vyrovnat se životem s postižením.

Dakov S. - Odpusť, Natašo
O pronásledování křesťanů v bývalém Sovětském svazu

Denglerová S. - Suzanne Wesleyová
Životopis matky J. Wesleye

Dlouhá S. - Simona
Svědectví

Dolejší E. a P. - Cesty spravedlnosti
Poslední díl trilogie z Francie doby Ludvíka XIV

Dolejší E. a P. - Deset a jedno setkání
10 převyprávěných příběhů z Nového zákona a jeden příběh ze současnosti

Dolejší E. a P. - Každý má svůj Everest
Knížka příběhů ze života křesťanů v době totality

Dolejší E. a P. - Láska je když
Třetí knížka o hledání

Dolejší E. a P. - Libertatia
Příběh francouzského šlechtice, který se snažil vybudovat město svobody na tezích humanismu.První díl trilogie Libertatia, Plavčík Jean, Cesty spravedlnosti

Dolejší E. a P. - Plavčík Jean I

Dolejší E. a P. - Plavčík Jean II
Historická kniha z Francie z doby vlády Ludvíka XIV. - druhý díl trilogie

Dolejší E. a P. - Svatbou život nekončí
Čtvrtá a poslední knížka o hledání

Dolejší E. a P. - Život není peříčko
Volné pokračování knížky Každý má svůj Everest

Dolejší E. a P. - Láska je když
Třetí knížka o hledání

Drejnar J. - Na cestách a objížďkách
Kazatel CASD vypráví o životě a službě křesťanů v době totality

Drlík M. - Český lékař v srdci Afriky
Vyprávění současného dětského lékaře o jeho praxi v Africe

Dvořákovi Marie a Karel - Sto dětí mi říká brácho
Vyprávění mladých manželů o jejich dobro- volné službě ve škole pro chudé děti v Indii.

Eareckson J. - Joni
Autobiografické vyprávění tělesně postižené mladé ženy

Eareckson J. - Krok vpřed
Pokračování knížky Joni

Eareckson J. - Přátelství bez mezí
Jak pomoci postiženému příteli

Eareckson J. - Rozhodování, proměny
Třetí díl knížky Joni

Ekelmann O. - A odpusť nám naše viny
Kniha řeší vztah ženatého muže a jeho bývalé lásky

Elliotová E. - Branami slávy
Příběh misionářů, kteří se v r. 1956 pokusili navázat kontakt s primitivním kmenem v ekvádorské džungli

Emingerová Dana - Dva životy
Rozhovory s V. Fischlem

Faldynová M. - Komenský v sukních
Knížka fejetonů o situacích, které může zažívat dnes i denně každý z nás.

Fearon Mike - Martin Luther
Životopis známého reformátora

Ferrero B. - Vánoční příběhy pro potěchu duše

Feuvre A. - Andy, londýnský nezbeda
Knížka staršího data vypráví příběh Andyho, sirotka z Londýna

Fierzová O. - Dětské osudy
Záznamy z poválečné práce mezi židovskými a německými dětmi

Filipi P. - Hostina chudých
Teologický rozbor podstaty a praktik Večeře Páně

Filipi P. - Křesťanstvo
Přehled křesťanských církví - jejich historický vývoj i současnost

Finley M., Mosley S. - Dopisy z vyhnanství
Poselství sedmi sborům z biblické knihy Zjevení

Fischl V. - Kuropění
Lyrické vyprávění stárnoucího vesnického doktora zamýšlejícího se nad hodnotami a smyslem života

Fischl V. - Píseň o lítosti
Román z prostředí židovské komunity na moravskoslezském venkově

Fischl V. - Zátiší s houpacím koněm
Román - kronika židovské rodiny v několika generacích

Fischl Viktor., Fischl Pavel - Trojpovídka o dluzích
Tři psychologické povídky, které jsou variacemi na téma dluh ve smyslu morálního závazku

Földesiová, Zuzana - Nebe, babky a draci
Sbírka fejetonů a úvah, jejichž obsahem jsou především autorčiny zkušenosti jako křesťanské maminky a manželky

Freed P.E. - Antény do věčnosti
Kniha o začátcích TWR

Frydrychová M. - Cena života je život
O pronásledování židů na Podkarpatské Rusi za 2. světové války

Frydrychová M. - Střežené město
Vyprávění o tom, co předcházelo počátkům vysílání rozhlasové stanice TWR u nás

Frydrychová Marie - Vysoká škola vděčnosti
Životní příběh známé křesťanské autorky.

Fynn - Pane Bůh tady Anna
Jaký je Pán Bůh? Malá Anna odpovídá na tuto otázku netradičním, někdy až šokujícím způsobem.

Garajová,Zdena - Valašské momentky
Vzpomínky na ty, kteří tvořili jeden malý valašský sbor Církve bratrské

Gerloffová K. - Nová knížka o starých pokladech
Všední i sváteční život dnešní izraelské rodiny (knížka fejetonů)

Gerloffová Krista - Všední dny začínají nedělí
Fejetony ze života v Izraeli

Gijs J. - Hledáme pravé štěstí
Krátké úvahy týkající se praktického života křesťana

Gillieron B. - Bible nespadla z nebe
Jak se rodila Bible

Gillieron B. - Církev právě zrozená
Kapitoly ze života prvních křesťanů

Giono J. - Muž, který sázel stromy
Krátký příběh zamýšlející se nad smyslem lidského života a konání

Graham B. - Jak se znovu narodit
Soubor kázání známého amerického evangelisty

Graham F. - Když má někdo slavného otce
Autobiografie syna slavného evangelisty Billyho Grahama

Guareschi G. - Don Camillo a jeho svět
Příběhy kněze Dona Camilla a jeho protivníka starosty Peponeho

Gulley, P - Povídky z verandy
Kniha úsměvných, ale moudrých povídek ze života obyvatel jednoho malého amerického městečka

Gulley, Philip - Vše má svůj pravý čas
Kniha povídek inspirovaná biblickým slovem z knihy Kazatel

Gunnarsson, Gunnar - Advent
Prostý a přesto velkolepý příběh o shánění ovcí na zimu - podle skutečného vyprávění.

Hájek M. - Vím, komu jsem uvěřil
Úvahy nad základními biblickými pojmy

Hájek Š. - Vyjdi i vyšel
Jedenadvacet kázání na příběh Abrahamův

Hájek Štěpán - Jonáš
Deset kázání jejichž základem je příběh Jonáše proroka

Hájek V. - Biblická dějeprava

Hallerová, L. - Pod oblakem
Autobiografický příběh života naplněného v boží službě

Hampel G. - Každý touží po štěstí
Několik rad pro hledání životního partnera

Harveyová B. C. - D. L. Moody
Životopis známého evangelisty 19. století

Heller J. - Znamení odkazující k nebi
Záznam rozhlasových rozhovorů nad Biblí

Henych Daniel - 3x13 věřících osobností
Krátké portréty věřících vědců, umělců a filantropů

Heryán Ladislav - Exotem na této zemi
O Božím milosrdenství mezi námi - sbírka úvah známého katolického kněze

Hirchmann Maria Anne - Hansi
O dívce, která vyměnila hákový kříž za kříž Kristův

Hirschamann M.A. - Nemusíš zestárnout
Titul volně navazuje na knížku Hansi a nabízí nové, hlubší pohledy na dřívější události

Hoem E. - Příběh matky a otce
Životní příběh autorových rodičů se odehrává ve 20. století v Norsku

Holčáková R. - Ztráty a nálezy v životě
Rozhovory se známými osobnostmi našeho veřejného i kulturního života

Horáková M. - Dopisy z vězení

Hosierová H. - William a Catherine Boothovi
Životopis zakladatelů Armády spásy

Hurta J. - Hledání krále uprostřed králů
Soubor kázání na 2. knihu Samuelovu

Hurta J. - Hledejte krále
Soubor kázání na 1. knihu Samuelovu

Ingraham J. H. - Kníže z domu Davidova
Dopisy židovské dívky, která se setkává s Ježíšem

Irwin J. - Více než pozemšťané
Svědectví muže, který v r. 1971 vystoupil na povrch Měsíce

Jančaříková, Kateřina - Blues o Modrém pokoji
Životní příběh autorky poznamenané rozvodem rodičů

Jaroš S. - Slunce na akátu
Titul vydaný v r. 1947 vypráví především o školním životě nevidomých dětí před 2. světovou válkou

Javornický P. - Psáno do prachu
Soubor povídek na motivy novozákonních příběhů

Javorničtí, Pavel a Věra - Rezonanční příběhy
Krátká vyprávění o Boží přítomnosti a vedení v běžném každodenním životě i službě

Javorničtí, Pavel a Věra - Rezonanční příběhy II
Další příběhy o životě s Bohem

Jefferson Ch. E. - Ježíšův charakter
Rozbor jednotlivých oblastí charakteru Ježíše Krista

Jeschke J. B. - Rozličná učení
Stručná charakteristika duchovních proudů, které během historického vývoje vznikaly vedle učení církve

Jílek J. - Pamětní věci
Paměti evangelíka žijícího v době temna

Kamaleson S. - O učednictví
Úvahy o životě křesťana

Karonová J. - Domů do Holly Springs
1. díl druhé řady příběhů otce Tima

Karonová J. - Mitfordské jesličky
Příběhy z Mitfordu - díl 8.

Karonová J. - Nebe nad Mitfordem
Příběhy z Mitfordu - díl 7.

Karonová J. - Nová píseň z Mitfordu
Příběhy z Mitfordu - díl 5.

Karonová J. - Svatba v Mitfordu
Příběhy z Mitfordu - díl 6.

Karonová J. - Světlo v okně
Příběhy z Mitfordu - díl 2.

Karonová J. - U nás v Mitfordu
Příběhy faráře episkopální církve a jeho farníků v malém americkém městečku

Karonová J. - Z Mitfordu do Meadowgate
Příběhy z Mitfordu - díl 9.

Karonová J. - Zelené kopce nad Mitfordem
Příběhy z Mitfordu - díl 3.

Karonová J. - Zlaté dny v Mitfordu
Příběhy z Mitfordu - díl 4.

Karonová, J. - V Mitfordu je nejlíp
3. díl druhé řady příběhů otce Tima

Karonová, Jane - Z Mitfordu do staré vlasti
2. díl druhé řady příběhů otce Tima

Kašpárková M. - Deset vyznání
Rozhovory i o víře se známými osobnostmi

Kašpárková M. - Krátké radosti, krátké smutky
Rozhovory o životě se známými osobnostmi

Kašparů M. - Do výšky volím pád
Rozhovory s premonstrátským jáhnem, psychiatrem a pedagogem

Kivengere F. - Revoluce srdcí
Knížka vypráví o duchovním probuzení v jednom africkém kmenu

Kocáb A. - Cestou necestou
Vzpomínky ze života známého evangelického faráře a disidenta

Kohák E. - Hesla mladých svišťů
Netradiční vysvětlení základních křesťanských pojmů

Kohn P. - Můj život nepatří mně
Stručný životopis Přemysla Pittera

Komenský J. A. - Informatorium školy mateřské
Otázky výchovy dětí předškolního věku

Komenský J. A. - Labyrint světa a ráj srdce

Komenský J. A. - Odkaz Jednoty bratrské, Boží lis
Autorova výzva církvi. Smysl utrpení v životě člověka

Konečná A. - Nesviť mi do repráku
Jaký je život rodiny, která přijala do pěstounské péče holčičku s postižením?

Korbel J. - V nepřátelském táboře (kráceno)
Autobiografická kniha plukovníka Armády spásy líčí jeho zážitky z komunistického vězení

Koukol, Bohuslav - Pán Ježíš mě našel
Vzpomínky na dětství a mládí prožité ve 30.–50. letech 20. století

Křivohlavý J. - Dvě lásky
Jaro Křivohlavý odpovídá na otázky Aleše Palána

Křivohlavý J. - Mít pro co žít
Kniha rozebírá potřebu smyslu života každého jednotlivce

Křivohlavý J. - O šťastném manželství s Jaro Křivohlavým
40 krátkých úvah na dané téma

Křivohlavý J. - O vděčnosti s Jaro Křivohlavým
Další z řady knížek krátkých úvah na dané téma

Křivohlavý J. - Sdílení naděje
Možnosti a způsoby evangelizace

Kubáčová J. - Dům v Nádražní ulici
Příběhy ze života v jednom smíchovském domě

Kubíková J. - První evangelisté

Kurovský M. - Byl jsem ve službách zla
Svědectví mladého muže, který se dostal do vězení, kde uvěřil

Kushner H. S. - Když se zlé věci stávají dobrým lidem
Kniha pro všechny, které život zranil

Lachmanová K. - Síla přímluvné modlitby
Zamyšlení nad daným tématem

Lachmanová, Kateřina - Karikatury Boha
Falešné představy o Bohu, jaký Bůh je a jaký není

Lamberk Jiří a Karel - Můj dědeček Jakub Lachs
Soubor židovských povídek z moravského venkova

Lean G. - John Wesley
Životopis zakladatele metodismu

Leatherberry Abbott - Afghánistán, mé slzy
Zkušenosti amerického misionáře, který přijal povolání sloužit lidem této země

Lewis C. S. - Hovory
Úvahy o etice, morálce a křesťanství.

Lewis C. S. - Letopisy Narnie I
Pohádkové, alegorické zpracování biblické zvěsti (vhodné i pro starší děti)

Lewis C.S. - Letopisy Narnie II
Pohádkové, alegorické zpracování biblické zvěsti (vhodné i pro starší děti)

Lewis C.S. - Letopisy Narnie VI
Pohádkové, alegorické zpracování biblické zvěsti (vhodné i pro starší děti)

Lewis C.S. - Letopisy Narnie VII
Pohádkové, alegorické zpracování biblické zvěsti (vhodné i pro starší děti)

Lipinski H. - Hvězda nešťastných
Dvě vánoční povídky

Lízna F. - Pouť za sv. Kateřinou Sienskou
Deník z pěší pouti z Vyšehorek do Sieny a Říma

Lízna F. - Musím jít dál
4404286 kroků P. Františka Lízny za sv. Jakubem

Lízna F. - Šel jsem však vytrvale
Deník P. Františka Lízny z cesty za sv. Cyrilem a Metodějem

Lochman J. M. - Desatero - směrovky ke svobodě

Lochman J. M. - Krédo
Výklad vyznání víry

Lochman J. M. - Otče náš

Lochman, Jan Milíč - O smyslu křesťanských svátků
Úvahy českého evangelického teologa o křesťanském významu a poselství hlavních církevních svátků pro dnešního člověka.

Long P. B. - Muž s koženým kloboukem
Zážitky misionáře na dvou kontinentech

Lukášová, Schillerová. - Ženy z fary
Rozhovory se ženami, jejichž osudem či údělem se stal život na evangelické faře nebo v církevní službě

Lukavská K. - Rozhovory s dědečkem
... hercem Radovanem Lukavským

Lukešová Taťjána - A přeci něco zůstalo
Vzpomínky na dětství a další autobiograficky laděné příběhy.

Macey J. - Drsná láska
O zakládání středisek Teen challenge v Anglii

Martin E. - Andělé nás neopouštějí
Knížka krátkých příběhů ze života

Martin E. - Andělské dopisy
Další knížka krátkých příběhů

Martin E. - Kniha radosti
Krátká vyprávění, která ukazují jak najít příležitost mít rád, potěšit, povzbudit

Martin, Eduard - Andělské vteřiny
První z řady „andělských příběhů“ současného českého autora

Mašínová L. - Do labyrintu světa
Druhý díl trilogie o J.A. Komenském

Mašínová L. - Hořící sloup
Román o životě Václava Budovce z Budova

Mašínová L. - Milíč z Kroměříže
Historický román

Mašínová L. - Mladá léta Jana Ámose
První díl trilogie o J.A. Komenském

Mašínová L. - Moravané
Román z dějin Jednoty bratrské

Mašínová L. - Planoucí pochodeň
Třetí díl z trilogie o J. A. Komenském

Mašínová L. - Tiší v zemi
Historický román z prostředí a doby staré Jednoty bratrské

Matulík B. - Rút
Jednoduchý výklad stejnojmenné biblické knihy s krátkými příběhy několika žen

McClung F. - Boží otcovské srdce

McClung F. - Otče, sjednoť nás
Obě knihy ukazují biblickou možnost uzdravení vztahů s těmi, kteří nás zranili (vztah k Bohu, v rodině, k jiným společenstvím)

McCracken R. - David Baron - kníže v Izraeli
Vyprávění o životě a práci židovského misionáře

McGaw, Francis - John Hyde
Stručný životopis amerického misionáře, nazývaného apoštol modlitby

Melmuková, Eva - Setkání po dvou staletích
Obsahem historicky laděné knížky jsou fiktivní rozhovory s evangelíky, žijícími v době po vyhlášení tolerančního patentu

Menclová K. - Jak slon louká burské oříšky
Příběh z prostředí Svědků Jehovových

Milne D. - Druhá šance
Další životní osudy Izraele z knihy Dýka a kříž

Miřejovský J. - Víra bez důkazů
Otázky a pochybnosti...

Molnár A. - Valdenští
Historická studie valdenského hnutí

Moody D. L. - Požitek a prospěch zkoumatele Bible
Co vše může dát Bible každému z nás

Morris H. - Dvakrát udělená milost
Příběh mladého muže, který uvěřil ve vězení, děj se odehrává v USA

Mrázek J. - O kozlech, ovcích a lidech
Stručný výklad podobenství z Matoušova evangelia

Müller J. - A přece otec nebeský o ně stará se
Výběr z deníku otce sirotků

Myers B. - Zakázaná zóna II (Klam)
Tento díl se zabývá především reinkarmací a hypnózou

Myers B. - Zakázaná zóna III (Zaklínadlo)
Hlavním tématem tohoto dílu je satanismus

Myers Bill - Zakázaná zóna I (Duchové)
Strhující příběh o střetu křesťanů s okultismem

Myers Bill - Zakázaná zóna I (Duchové)
Strhující příběh o střetu křesťanů s okultismem

Myers, Bill - Zakázaná zóna IV (Přízrak)
Čtvrtý díl se věnuje otázce démonů

Neužilová, Marcela - Oheň tajemství
14 povídek z doby před i po listopadu 1989, které mají vést k zamyšlením nad životem a jeho hodnotami

Niebauer J. - Paní Jitřenka
Vyprávění o životě manželky M. Luthera

Nohavica J. - Cestou víry s Jakubem
Stručný výklad novozákonní biblické knihy

Nohavica J. - Evangelický katechismus pro dospělé

Nohavica J. - Na začátku
Výklad prvních kapitol Bible

Novotný T. - O Bibli
Stručná informace o Bibli a jak k ní přistupovat

Novotný T. - Přicházejí
Cílem knihy je podat populární formou stručné informace o sedmi náboženských sektách

Olson B. - Bručko
O bělochovi, který se stal indiánem

Otter J. - Za mřížemi a dráty trochu jinak
Příběh mladého vězně v době nacistického protektorátu a druhé světové války, který se učil brát svůj úděl podle biblické víry

Pala T. - Muž podle božího srdce
Život krále Davida

Pfau R. - Srdce má své důvody
Autobiografie německé lékařky pracující téměř celý život v Pákistánu

Pinknerová H. - Hořká čokoláda
Knížka fejetonů z běžného života viděného očima křesťana

Pinknerová H. - Tisíc způsobů
Další knížka fejetonů

Plaňanský P. - Tišbejský
Novela zachycující část života a služby proroka Elijáše

Pokorný Pavel - Slovo na všední den i neděli
Promluvy připravené původně pro vysílání ČRo6

Pokorný Petr - A poslední budou první
Vzpomínková vyprávění známého novozákoníka a teologa

Pokorný, Veselý - Perspektiva víry
Úvahy o naději na základě Nového zákona.

Post M. D. - Doomdorfova záhady
Detektivní příběhy

Potok Ch. - Vyvolení
Román ze židovského prostředí v Americe v období kolem 2. světové války

Potok Ch. - Brány listopadu
Román ze života ruských židů od VŘSR téměř do současnosti

Potok Ch. - Slib
Volné pokračování románu Vyvolení

Prince D. - Setkání v Jeruzalémě
Životní příběh autorovy ženy

Probst A. - Shledání
a jiné povídky o umění v klidu stárnout

Rassoli, Allen - Lékař z Kurdistánu
Životní příběh muslima, který se obrátil ke křesťanství

Reichel K. - Zamřížované okno
Deník kazatele Jednoty bratrské z doby strávené v nacistickém koncentračním táboře

Rejchrt L. - Na úpatí hory
Dvacet šest esejů o biblických pojmech

Rejchrt L. - Pavučiny
Náboženství, nová náboženská hnutí, sekty - informace a fakta

Rejchrt L. - Srozumívání
Stručná vysvětlení základních otázek víry

Rejchrt L. - Věřím
Osobitý výklad Apoštolského vyznání víry

René-Luc - Vychoval mě gangster
Z nesnadných začátků ke kněžské službě

Říčan R. - Od úsvitu reformace k dnešku
Dějiny reformované církve

Riversová F. - Leotina zahrada
Psychologický román o životě staré paní a její rodiny

Riversová F. - Vykoupené dítě
Hlavní hrdinka románu řeší otázku nechtěného těhotenství

Riversová F. - Ámos - Boží prorok
Další z řady románů, jejichž hlavními hrdiny jsou biblické postavy

Riversová Francine - Šarlatová nit
V knize se prolínají osudy dvou žen, které od sebe dělí více než 100 let a přeci mají mnoho společného

Riversová Francine - Rachab - žena za hradbami
Beletristicky zpracovaný příběh z biblické knihy Jozue

Riversová Francine - Rút - žena z Moábu
Beletristicky zpracovaná biblická kniha stejného názvu.

Riversová, Francine - Támar
Románové, ale biblicky věrné zpracování života této biblické postavy

Rosová C. - Cesta z údolí nářků
O ženě, která neztratila naději ani v době dlouhé nemoci svého manžela

Sanetrníková I. - Ještěrka
Autobiografický příběh narkomanky

Schottová H. - Děti stepi
Volné pokračování knížky Máma Masajů.

Schottová H. - Máma Masajů
Zdravotní sestra a misionářka z Německa pracuje již čtvrt století v Tanzanii

Shakarian D. - Nejšťastnější lidé na zemi (kráceno)
Kniha vypráví o vzniku Sdružení podnikatelů plného evangelia

Sheikhová B. - Odvaha říkat mu otče
Příběh o setkání muslimské ženy s Bohem

Sheldon Ch. M. - V Jeho šlépějích
Osudy lidí, kteří se rozhodli dělat pouze to, co by na jejich místě dělal Kristus

Shetlerová J. - Slovo přišlo v moci
Příběh misionářky - překladatelky Bible, žijící mezi filipínskými Balangay

Singer I. - Satan v Goraji
Román z prostředí chasidských židů

Smelik K. A. D - Jonáš
Ne zcela tradiční převyprávění biblického příběhu

Smilkovi, Frydrychová - Když se život obrátí naruby
Svědectví o životě poznamenaném dlouhodobou nemocí

Smith G - Vracejí se s písní
Vyprávění jezuitského kněze, který šest let působil jako kněz pro súdánské uprchlíky na severu Ugandy

Smolíková K. - H. U. S.
Co vše se dozvěděl student gymnázia, když dostal za úkol napsat školní práci o Janu Husovi

Šoltész Š. - Dějiny křesťanské církve
Stručný přehled historie církve

Šoltész Š. - Kristus a rodina

Šourek B. - Hovory s Biblí
Úvody k jednotlivým biblickým knihám

Šourek B. - Svědkové Jehovovi
Odpovědi na otázky, která nás mohou napadnout při setkání s členy této náboženské společnosti

Špaček J. - Vzpomínky biblického kolportéra

St. John P. - Povídky

Šťastný, Matulík. - Diesel II.
Autentický a současný příběh je popisem snahy přejít ze světa zločinu do běžného života

Štěříková E. - Matouš Stach
Exulant z Moravy a misionář v Grónsku

Stone, Lutzer - Dorie
Příběh dívky, kterou neměl nikdo rád

Strniště, Jaroslav - Tvé je království
Život kněze v době politického tlaku 50. let 20. století

Strobel L. - Kauza Kristus
Novinář ve svém pátrání ověřuje pravdy týkající se života Ježíše Krista

Šulcová Marie - Strach buší na dveře
Katolický kněz ve spárech STB

Susa Z. - Tělo a duše ve zdraví a nemoci
Lékař, křesťan, píše o medicině v souvislostech těla, duše a ostatních lidských rozměrů.

Susa Z. - Ultreia I
Vyprávění o autorově pěší cestě z Prahy do Francie

Susa Z. - Ultreia II
Pokračování autorovy cesty, tentokrát z Francie do Španělska

Šustek Miloslav - David Livingstone
Misionář, lékař a cestovatel - stručný životopis

Šustek, Miloslav - David Livingstone: Misionář, lékař a cestovatel
Stručný životopis.

Taylorovi, H. a G. - Duchovní tajemství Hudsona Taylora
Životopis anglického misionáře sloužícího především v Číně

Telchin S. - Zrada
Svědectví mesiánského žida

test - Neplatný titul

Tomešová M. - Býti farářkou
Rozhovory s několika farářkami CČSH

Tomešová M. - Býti farářkou II.
Další rozhovory s farářkami CČSH

Torkington D. - Poustevník
Titul zabývající se tématem modlitby

Torkington D. - Prorok
Volné pokračování předešlého

Trilling W. - Apoštol Pavel
Život a učení velkého apoštola prvotní církve

Trobisch W. - Dva středy však jeden kruh
Kniha se týká základních problémů partnerských vztahů s mnoha příklady ze života

Trobisch W. - Měl jsem rád jedno děvče
Sbírka dopisů týkajících se partnerských vztahů

Trobisch W. - Miluj sám sebe
Jak se přijmout takoví, jací jsme?

Uris L. - Exodus I

Uris L. - Exodus II
Příběh židovského národa bojujícího o své právo na důstojnou existenci v 19. a 20. století

Vinay T. a G. - Slunce vychází na jihu
Deníkové zápisky křesťanů, kteří v šedesátých letech pomáhali chudým lidem na Sicílii

Vlasáková E. - Jako sen
Zážitky sedmileté evangeličky v dětském domově v Sobotíně

Vlasáková E. - Jedním okem
Autobiografická próza zachycující první roky autorčina života v rodném Kyjově. Obsahově předchází knížce Jako sen.

Vlasáková, Eliška - Byla jsem s našima na procházce
Další díl autorčiných vzpomínek na dětství a mládí prožité v rodném Kyjově

Vogel F. - Odvaha k modlitbě
Praktické rady pro modlitební život křesťana

Walker A. - Život začíná u Krista
Biblické studie vedoucí k rozhovorům ve skupinách

Weinlick J. R. - Hrabě Zinzendorf
Životopis duchovního otce obnovené Jednoty Bratrské

Wellman S. - C. S. Lewis - poutník krajinou fantazie
Životopis známého spisovatele

Wellman S. - Jan Kalvín
Životopis francouzského teologa a reformátora

Wellman S. - William Carey
Životopis anglického evangelisty 18. století

Werfel F. - Jeremiáš
Románové zpracování života starozákonního proroka

Westermann K. - Tisíc let a jeden den
Knížka z církevních dějin

White, Neil - Žil jsem mezi malomocnými
Příběh novináře, který se dostal do vězení, kde je současně kolonie malomocných

Wiesenthal S. - Slunečnice
Vyprávění o vině a odpuštění

Wilkerson D. - Dýka a kříž
O počátcích práce mezi narkomany v New Yorku

Wilkerson D. - Začalo to dýkou a křížem
Volné pokračování předešlého titulu

Wilkersonová G. - V Jeho síle
Životní příběh ženy známého pracovníka mezi narkomany

Wilson B. - Čí je tohle dítě?
O misijní práci mezi dětmi v Brooklynu

Wolf N. - Prokletý mobil
Postřehy o lidech a o životě od hlavního představeného řádu benediktýnů

Wolf N. - Prokletý mobil
Postřehy o lidech a o životě od hlavního představeného řádu benediktýnů

Wurmbrandová S. - Láska vytrvá
Svědectví z komunistického vězení v Rumunsku

Wurmová Jindřiška - Ze staré rovečské fary
Vzpomínky na život dětí na evangelické faře v Rovečném v poslední čtvrtině 19. století. Knížečka je doplněna několika pohádkami jejich rodičů.

Žák V. A. - Pavlův list Galatským
Výklad epištoly

Žák V. A. - Pozvání k Bohu
Výklad knihy proroka Ámose

Ženatý D. - Kázání na hoře
Stručný výklad příslušného biblického oddílu

Ženatý D. - Nejsme na útěku
Krátké ranní úvahy evangelického kazatele II.

Ženatý D. - Přeji pěkný den!
Krátké ranní úvahy evangelického kazatele.

Ziescheová Maria Calasanz - Návrat
Z válečného zajetí zpět do kněžské služby. Náročná cesta k opětnému zařazení do běžného života.

Ziescheová Maria Calasanz - Nový začátek
Pokračování příběhu katolického kněze Thomase Volknera popisovaného v knize Návrat.

Zukic T. - Skateboard Boží
Naše současnice - sestra Tereza vypráví o své cestě od ateistky až k zakladatelce malé komunity Ježíšových sourozenců...

Zumstein J. - Slovo v setmělém světě
O Janově evangeliu a jeho čtenářích

Dále můžete pokračovat