Odpusť, Natašo

Odpusť, Natašo


Titul: Odpusť, Natašo
Autor: Dakov S.
Anotace: O pronásledování křesťanů v bývalém Sovětském svazu
Počet nosičů: 7

Dále můžete pokračovat