Skateboard Boží

Skateboard Boží


Titul: Skateboard Boží
Autor: Zukic T.
Anotace: Naše současnice - sestra Tereza vypráví o své cestě od ateistky až k zakladatelce malé komunity Ježíšových sourozenců...
Počet nosičů: 3

Dále můžete pokračovat