Brány listopadu

Brány listopadu


Titul: Brány listopadu
Autor: Potok Ch.
Anotace: Román ze života ruských židů od VŘSR téměř do současnosti
Počet nosičů: 9/MP3
Vydavatel: Volvox Globator
Rok vydání: 1999
Načetl: Zdeněk Eberle

Dále můžete pokračovat