Oheň tajemství

Oheň tajemství


Titul: Oheň tajemství
Autor: Neužilová, Marcela
Anotace: 14 povídek z doby před i po listopadu 1989, které mají vést k zamyšlením nad životem a jeho hodnotami
Počet nosičů: 5/MP3
Načetl: Anna Lauková

Dále můžete pokračovat