Cena života je život

Cena života je život


Titul: Cena života je život
Autor: Frydrychová M.
Anotace: O pronásledování židů na Podkarpatské Rusi za 2. světové války
Počet nosičů: 5/MP3
Vydavatel: JUPOS
Rok vydání: 1998
Načetl: Drahomíra Frantíková, Ondřej Souček
ISBN: 8085832151

Dále můžete pokračovat