Elektronická knihovna - knižní tituly

Elektronická knihovna - knižní tituly

Zvěstování víry - Holandský katechismus
Světoznámý pokoncilní katolický katechismus pro dospělé. Určeno jako studijní text pro zájemce o křesťanství z prostředí církví i mimo ně.

Zlaté ruce - Autor: Carson Benjamin Solomon, Murphey C.
Životní příběh světově uznávaného neurochirurga-křesťana, jenž provádí nejnáročnější operace.

Život v obecenství - Autor: Bonhoeffer, Dietrich

Žít vírou - Autor: Prince, Derek

Žít se smrtí - Výzva Nového zákona - Autor: Marguerat, Daniel
Jak se se smrtí vyrovnává křesťanská víra? Co nabízí Bible?

Žil jsem mezi malomocnými - Autor: White, Neil
Příběh novináře, který se dostal do vězení, které bylo ve stejném objektu jako kolonie malomocných

Ženy z fary - Autor: Lukášová, Schillerová
Rozhovory se ženami, jejichž údělem či osudem se stal život na evangelické faře nebo v církevní službě.

Zemřu svobodný - Autor: Alexander, Noble, Rizzo, K.D.
Je možné strávit 22 let v krutých podmínkách komunistického vězení na Kubě a zůstat věrný Bohu?

Ze smrti do života - základy křesť. života 1 - Autor: Dittrich, Tomáš
První knížka z řady Základy křesťanského života, srozumitelně vysvětlující, o co v křesťanství jde.

Zázrak v Neratově - Autor: Suchár, Josef; Kutil, Tomáš
Rozhovor s katolickým knězem o znovuvybudování vysídlené německé vesnice-vzniku poutního místa i dobrého místa pro život lidí s postižením.

Zapovězené žalmy - Autor: Römer, Thomas
s podtitulem: Modlitby beznaděje a pomsty

Zápisky z trolejbusu - Autor: Komrska Tomáš
Jak prožívá autor, křesťan, své pracovní dny za volantem městské hromadné dopravy?

Žalm 23 z pohledu pastýře ovcí - Autor: Keller, Filip W.
Bývalý pastýř ovcí podává živý a zajímavý výklad známého pastýřského žalmu a odkrývá v něm skryté poklady.

Základní orientace v nových náboženských směrech - Autor: Novotný, Tomáš; Vojtíšek, Zdeněk
Základní informace o nejdůležitějších náboženských uskupeních doplněných faktickými údaji a ukázkami z jejich literatury.

Za mřížemi a dráty trochu jinak - Autor: Otter, Jiří
Příběh mladého vězně v době nacistického protektorátu a druhé světové války, který se učil brát svůj úděl podle biblické víry

Za cizím však nepůjdou - Autor: Novotný, Ondřej
Soubor dopisů několika lidí odcházejících z organizace Svědků Jehovových adresovaných radě starších příslušných sborů.

Wiliam Carey - Autor: Welmann, Sam.
Životopis anglického evangelisty 18. stol.

Vzpomínky - Autor: Jehličková, Božena
Vzpomínky na začátky sirotčince ve Chvalech.

Vznešený Teofile... - Autor: Pokorný, Petr
Teologie Lukášova evangelia a Skutků apoštolských

Výzva k odpovědné svobodě - Autor: Golz, Lud
Kniha se zabývá otázkou svobody a odpovědnosti v životě křesťana na příkladech konkrétních životních situací.

Vyjdi, i vyšel - Autor: Hájek, Štěpán
Jedenadvacet kázání na příběh Abrahamův

Vychoval mě gangster - Autor: René-Luc
Z nesnadných začátků ke kněžské službě

Vracejí se s písní - Autor: Smith, Gary
Vyprávění jezuitského kněze, který šest let působil jako kněz pro súdánské uprchlíky na severu Ugandy.

Víno tvé výborné - Autor: Karásek, Svatopluk
Rozhovory se známým evangelickým farářem o životě a víře.

Velký rozvod - Autor: Lewis, C.S.
Fantastický autobusový výlet z pekla do nebe.

V tichu - Autor: Kocábová, Darja
Sbírka literárně ztvárněných úvah, výkladů i próz

V šat bílý oděni - Autor: Šimsová, Milena
Kniha vzpomínek a záznamů o činnosti Akademické Ymky v letech 1938-1945 a jejích hlavních představitelích.

V Jeho síle - Autor: Wilkersonová, Gwen
Autobiografické vyprávění ženy známého amerického faráře - pracovníka mezi narkomany.

V Boží škole - Autor: Černegová, Marie
Vzpomínky ze života farářky CČSH

Úzkost a naděje - Autor: Šimsa, Jaroslav
Vězeňská korespondence a deníkové záznamy předválečného sekretáře Akademické Ymky.

Uzdravování - Autor: Drápal, Dan
Hledání biblického pohledu na uzdravení nad textem Markova evangelia, autorovy kladné i záporné zkušenosti.

Úvod do Nového zákona - Autor: Hörster, Gerhard

Úvod do Nového zákona - Autor: Theissen, Gerd

Úvod do biblické hermeneutiky - Autor: Oeming, Manfred
Ucelené pojednání o různých přístupech ve výkladu Písma.

Útočiště - Autor: Boom, Corrie ten
Vzpomínky známé holandské misionářky na dobu strávenou v nacistickém koncentračním táboře

Utíkej, malý, utíkej - Autor: Cruz, Nicky
Svědectví bývalého narkomana

Úplné vykoupení - Autor: Margies, Wolfhard
Letniční vyučování o Boží záchraně, která zahrnuje nejen milost odpuštění.

Ultreia II. - Autor: Susa, Zdeněk
...a dále až do Španělska

Ultreia I. - Autor: Susa, Zdeněk
Vyprávění o autorově pěší cestě z Prahy do Francie

Učednický model církve - Autor: Hull, Bill
Obsáhlá studie o tom, co je a jak funguje učednická církev.

U Božího mlýna - Autor: Beránek Josef / Heryán Ladislav
Rozhovory se známým katolickým farářem.

Tři páteční pozvání k Večeři Páně - Autor: Kierkegaard, Sören
Sevřené a naléhavé výklady evangelijních textů z poetického pera význačného, u nás dosud nedoceněného dánského myslitele.

Tři kázání o Jonášovi - Autor: Karásek, Svatopluk

To nejlepší pro jeho slávu - Autor: Chambers, Oswald
Krátké úvahy ke každodenní meditaci nad Božím slovem

Tišbejský - Autor: Plaňanský, Petr
Novela zachycující část života a služby proroka Elijáše

Teta Božka zasahuje - Autor: Henych, Daniel
Jak teta Božka přijela hlídat praneteř Pepičku a co spolu zažily

Teologická etika v kontextu sociální a pastorační - Autor: Milfait, René

Temné noci Matky Terezy - Autor: Watts, Greg
Kniha ukazuje život M. Terezy tak, jak to dosud žádná z knih vydaných v češtině nedělá.

Tělo a duše ve zdraví a v nemoci - Autor: Susa, Zdeněk
Medicína v souvislostech těla, duše a ostatních lidských rozměrů

Teď už to vím - Autor: Jalbert, Claude
Krátké svědectví o proměně života.

Te Deum - Autor: Nerková, Delicie
Básnická sbírka

Taková dlouhá cesta - Autor: Rejchrt, Luděk
Netradiční zpracování klíčových událostí z dějin církve.

Také dnes, také já - Autor: Přidal, Alois
Knížečka osobních svědectví ze života autora.

Tajemství duhové zahrady - Autor: St. John, Patricia
Jedenáctiletá Elaine prožije na waleském venkově dobrodružství, které obrátí její život naruby. (Původní název: Tajemství jedné zahrady)

Syn Hamásu - Autor: Júsuf, Mosab Hasan
Napínavý příběh o teroru, zradě, politických intrikách a neuvěřitelných životních rozhodnutích

Svrablavé uši - Autor: Stetz, John
Studium falešných doktrín ohrožujících hnutí charismatické obnovy

Svatostánek - Autor: Hugh, Govan B.
Výklad symboliky starozákoního svatostánku ve vztahu k evangeliu.

Susanna Wesleyová, služebnice Boží - Autor: Denglerová, Sandy
Život maminky Johna Wesleyho, zakladatele metodismu.

Strachy se mění - Autor: Rejchrt, Miloš
Padesát šest rozhlasových fejetonů

Stopařem na této zemi - Autor: Heryán, Ladislav
O Boží velkorysosti mezi námi - soubor úvah vycházejících z konkrétních životních příběhů. Volné pokračování knížky: Exotem na této zemi.

Srozumívání - Autor: Rejchrt, Luděk
Stručná vysvětlení základních otázek víry

Spravedlnost Boží - Autor: Souček, Josef. B.
Nevelký, ale jasný, odborně podložený výklad listu ap. Pavla Římanům výrazného českého biblisty a kazatele evangelia.

Směřujte vzhůru - výklad listu Koloským - Autor: Barclay, William

Směřovat výš - Autor: Carson Benjamin Solomon, Murphey C.
Volné pokračování knihy knihy Zlaté ruce.

Slovo v setmělém světě - Autor: Zumstein, Jean
O Janově evangeliu a jeho čtenářích.

Škola Malého stromu - Autor: Carter, Forrest
Autobiografický román z dětství autora indiánského původu. Z pohledu dítěte jsou vyjádřeny vzpomínky na prarodiče-pěstouny, karikatura falešné vnější (rádoby křesťanské) morálky a láska k přírodě.

Širší souvislosti - Autor: Carson Benjamin Solomon, Murphey C.
Volné pokračování knihy knihy Zlaté ruce (díl 3.)

Silní a slabí - Autor: Tournier, Paul
Kniha rozebírá vzájemné střety mezi lidmi rozdílných povah. Její pohled do nitra člověka může pomoci odhalit příčinu našich selhání v okamžicích, kdy se do role silných či slabých osobností více stylizujeme, než jimi skutečně jsme

Sílas - Starověký písař - Autor: Riversová, Francine
Románové zpracování života Sílase - blízkého spolupracovníka apoštola Pavla.

Síla přímluvné modlitby - Autor: Lachmanová, Kateřina
Zamyšlení nad daným tématem

Seminář pro začínající křesťanské spisovatele - Autor: Caruso, Beverly
Zápisky z přednášky.

Sekty a nová náboženská hnutí - naděje a rizika - Autor: Štampach, Odilo Ivan, O.P.
Krátká studie předního katolického odborníka na toto téma.

Sedm smrtelných hříchů - Autor: Novotný, Tomáš
Sedm kázání na dané téma

Šedesát dní pro Krista - Autor: Bubik, Rudolf a Dunn, Jim
Svědectví vedoucího apoštolské církve z vězení za komunistického režimu.

Saint-Exupéry - Autor: Deschodt, Eric
Podmanivě napsaná biografie se řadí k těm nejlepším, jež byly o tomto slavném letci a citlivém vizionáři napsány.

Rút - Autor: Riversová, Francine
Beletristicky zpracovaná biblická kniha stejného názvu.

Roztáhněte sítě - Autor: Ondráček, Lubomír a kolektiv
Hutné a praktické vyučování o zvěstování evangelia.

Rozruch v církvi - Autor: Prince, Derek
Vyjádření známého biblického učitele k tzv. projevům Ducha svatého

Rozhovory s pamětí - Autor: Trojan, Jakub
Vzpomínky ze života

Rozhovory s dědečkem - Autor: Lukavská, Klára
... hercem Radovanem Lukavským

Rosy na ratolestech 2 - Slavomil C. Daněk - Autor: Daňková, Mirjam, Balabán, Milan
2. svazek řady je věnován pozoruhodné osobnosti duchovního a teologa, který výrazně ovlivnil myšlení dalších generací českých bohoslovců.

Rodina - Autor: Dobson, James
Užitečné rady křesťanského psychologa pro rodinný život.

Rezonanční příběhy - Autor: Javorničtí, Pavel a Věra
Boží přítomnost a vedení v běžném každodenním životě i službě – krátká vyprávění

Revoluce srdcí - Autor: Kivengere, Festo
Ugandský biskup vydává prosté svědectví o východoafrickém probuzení, při němž Kristova láska změnila život jeho i mnoha jiných.

Reportáž o narození Krista - Autor: Matulík Bronislav
Krátká zamyšlení na každý den adventu

Raport - Autor: Dvořák, Ivan
Příběh české židovské rodiny po druhé světové válce

Radujte se v Pánu vždycky - výklad listu Filipským - Autor: Barclay, William

Průvodce přímluvnými modlitbami - Autor: Christensonová, Evelyn
Příručka k modlitbám za evangelizaci AD 2000

Průvodce modlitbou - Dopisy Malcolmovi - Autor: Lewis, C.S.
Netradiční formou zpracované stále aktuální téma křesťanské spirituality

Prorokův syn - Autor: Ruzsová, Karolina
Příběh chlapce Chaniela odehrávající se v době proroka Eliáše a královny Jezábely.

Problém člověka - Autor: Buber, Martin
Po právu uznávaný židovský myslitel se ve svých úvahách o smyslu a bytí člověka ubírá od Aristotela až k průzkumu učení Heideggerova a Schelerova. *

Přistupme blíže - Výklad listu Židům - Autor: Barclay, William

Přicházejí - Autor: Novotný, Tomáš
Církev sjednocení, mormoni, Hare Kršna, svědkové Jehovovi, islám, satanisté, Rodina lásky - co jsou zač a co chtějí.

Příběhy nových počátků - Autor: Hájek, Štěpán
Třiadvacet kázání na prvních jedenáct kapitol knihy Genesis.

Příběhy lásky - Autor: Chapman, Gary
Příběhy obyčejných lidí, kteří mohli nést lásku do běžného, mnohdy nelehkého života a vztahů.

Příběh matky a otce - Autor: Hoem, Edvard
Životní příběh autorových rodičů se odehrává ve 20. stol v Norsku

Přeji ti brzké uzdravení - Autor: Romanus, Thomas
Průvodce těžkými chvílemi, který ukazuje, že nemoc nemusí být jen krizí, ale také šancí.

Přeji pěkný den! - Autor: Ženatý, Daniel
Krátké ranní úvahy evangelického kazatele

Přehled biblického učení - Autor: Adlof, Alois

Předvečer úplnosti - Autor: Rejchrt, Pavel
Básně

Poslušen zákonů své země a svého stavu - Autor: Drápal, Jakub
Kamill Resler - obhájce K. H. Franka

Poselství o Boží hojnosti - Autor: Boom, Corrie ten
26 biblických zamyšlení, volné pokračování knížky Odlesky Boží slávy

Pomazání - Autor: Hagin, Kenneth E.
Letniční vyučování na téma pomazání.

Pokojík - Autor: Stryjová, Marie
Příběh z Prahy padesátých let minulého století vypráví o hledání místa k životu a zároveň o nemožnosti sžít se s mašinerií socialistického provozu.

Poklady pod sněhem - Autor: St. John, Patricia
Příběh o dětech ze švýcarských hor.

Pod oblakem - Autor: Hallerová, Ludmila
Autobiografický příběh života naplněného v boží službě

Po ekumenickém chodníku - Autor: Filipi, Pavel

Pavučiny - Autor: Rejchrt, Luděk
Čtení o různých náboženstvích, nových náboženských hnutícha sektách

Pane Bůh, tady Anna - Autor: Fynn
Jaký je Pán Bůh? Na tuto otázku odpovídá netradičním a někdy až šokujícím způsobem malá Anna, kterou Fynn našel jedné noci na londýnské ulici.

Paměti pana vikáře Šedého - Autor: Šedý, Rudolf
Rozsáhlá autobiografická freska vikáře ČCE Rudolfa Šedého (1873-1971)

Padá mi to z nebe - Autor: Pintířová, Angelika
Knižní rozhovor s řádovou sestrou, boromejkou Angelikou Pintířovou.

Osvobození ducha - Autor: Nee, Watchman
Předpokladem účinné křesťanské služby je tzv. osvobození ducha, k němuž je nutno ukřižování svého já, tedy pokora a sebezapření.

Oskar a růžová paní - Autor: Schmitt, Eric-Emmanuel
Těžce nemocný chlapec vede se svojí ošetřovatelkou rozhovory o životě, smrti a Bohu.

Olinka - Autor: Kneght, Peter
Biograficky laděné vyprávění skládá mozaiku dvou lidských osudů vzdorujících válečné nelidskosti.

Ohledávání - Autor: Bísek, Tomáš
Doma, ve Skotsku a zase doma. Vzpomínky evangelického faráře.

Odvaha říkat mu Otče - Autor: Sheikhová, Bilquis
Příběh o setkání muslimské ženy s Bohem

Oč mi v životě šlo - Autor: Lochman, Jan Milíč
Vzpomínkové dílo českého evangelického rodáka, později švýcarského teologa a rektora basilejské univerzity.

O vděčnosti - Autor: Křivohlavý, Jaro
Další z řady knížek krátkých úvah na dané téma

O světské vrchnosti - Autor: Luther, Martin
Kniha napsaná v roce 1523 pojednává o smyslu světské vlády a odpovědnosti křesťana vůči ní, dále o jejích mezích a o tom, jak má být křesťansky vedena.

O šťastném manželství - Autor: Křivohlavý, Jaro
40 krátkých úvah na dané téma

O modlitbě - Autor: Guardini, Romano
Úloha modlitby v našem životě

O kozlech, ovcích a lidech - Autor: Mrázek, Jiří
Stručný výklad podobenství z Matoušova evangelia

O Bibli - Autor: Novotný, Tomáš
Vznik, dobové pozadí, exegeze

Nemůžeš jen tak zmizet - Autor: Read, Stephen
Krátké svědectví o obrácení.

Nejšťastnější lidé na zemi - Autor: Sherill, John + Elizabezh
Kniha vypráví o vzniku Sdružení obchodníků plného evangelia.

Nejsme na útěku - Autor: Ženatý, Daniel
Druhá knížka krátkých ranních úvah pro ČRo

Nebojte se věnovat mladým - Autor: Burns, Jim
Teoretické i praktické vedení pro ty, kteří pracují nebo chtějí pracovat s mladými lidmi.

Nebe opravdu je - Autor: Burpo, Vincent
Neuvěřitelné vyprávění o cestě malého chlapce do nebe a zpět.

Nebe opravdu je - Autor: Burpo, Vincent
Neuvěřitelné vyprávění o cestě malého chlapce do nebe a zpět.

Názory - Autor: Buber, Martin
Výběr z myšlenek.

Naslouchejte dětem - Autor: Campbellová, Annejet
Knížka o výchově dětí - nejen pro rodiče.

Nakonec bude spasen i ďábel - Autor: Zbořilová, Johana
Sbírka kázání, biblických úvah, modliteb a liturgických textů

Na Točné - Autor: Tichotovi, Jiří a Zdenka, Rejchrt, Miloš
Rozhovory ev. faráře Miloše Rejchrta s páteří populární skupiny Spirituál kvintet, Jiřím a Zdenkou Tichotovými

Na okraji - Autor: Mrázek, Milan
Básně

Na ničem jiném nezáleží - Autor: St. John, Patricia
Příběh z Libanonu o tom, že nenávist může být zhojena pouze láskou.

Myslet a věřit - Autor: Ricoeur, Paul
Knížka rozhovorů s nejoriginálnějším filosofem naší současnosti

Muž podle božího srdce - Autor: Pala, Tomáš
Život krále Davida

Můj život nepatří mně - Autor: Kohn, Pavel
Knížka představuje osobnost křesťanského humanisty, kazatele a vychovatele dětí, Přemysla Pittera.

Můj dědeček Jakub Lachs - Autor: Lamberk Karel, Lamberk Jiří
Soubor židovských povídek z moravského venkova založených na autorových zkušenostech z dětství a mládí.

Modlitby šeptem - Autor: Rejchrt Luděk
Sbírka modliteb

Modlitba pro začátečníky - Autor: Kreeft, Peter
Knížka pro všechny, pro které je těžké se modlit.

Mé vzpomínky - Autor: Balabán, Antonín
Zajímavé vzpomínky evangelického faráře, narozeného na sklonku devatenáctého století.

Maximální mužství - Autor: Cole, Edwin Louis
Další kniha zabývající se křesťanskými vztahy a manželstvím s kritickým pohledem na úlohu muže.

Manželství a sexualita - Autor: Dobson, James
První kniha z trilogie známého amerického křesťanského psychologa, odpovídající na otázky týkající se zamilování, lásky, manželství.

Malé pojednání o Večeři Páně - Autor: Kalvín, Jan

Má to smysl - Autor: Pokorný Petr, Vaďura Petr
Rozhovory nad Biblí

Lidská práva osob s postižením, nevyléčitelně nemo - Autor: Milfait, René

Lhář - Autor: Hansen, Martin A.
Fiktivní deníkové zápisky z ostrova pravdy se týkají několika dní, kdy na pozadí syrové krásy severské přírody vrcholí krize nenaplněného milostného vztahu. *

Laudato si - Autor: Susa, Zdeněk
Putování do Assisi a do Říma za svatým Františkem.

Květy víry - Autor: Pospíšil, Vlastimil
Sbírka básní.

Křesťanstvo - Autor: Filipi, Pavel
Přehled křesťanských církví - jejich historický vývoj i současnost.

Křesťanská apologetika - Autor: Pratt, Richard L.
Praktická učebnice apologetiky - obhajoby křesťanské víry.

Křesťané v zemi Indiánů - Autor: Martinek, Michael
Kulturní, sociální a náboženské protiklady Latinské Ameriky

Křest - jablko sváru? - Autor: Drápal, Dan
Autorův pohled na aktuální a diskutované otázky týkající se křtu.

Krédo - základy ekumenické dogmatiky - Autor: Lochman, Jan Milíč
Výklad Apostolika (se zřetelem i na Nicejsko-cařihradské vyznání), poslední svazek teologické trilogie.

Kraluj v životě - Autor: Osteen, John
Příručka úspěšného křesťanského života.

Kotva naděje - Autor: Lachmanová, Kateřina
O důležitosti naděje pro náš život a jak ji dosáhnout.

Kompendium evangelické dogmatiky - Autor: Pöhlman, Hans Georg
Vůbec první učebnice evangelické dogmatiky dostupná v českém jazyce. Standardní témata jsou probírána vždy ve třech částech

Kolik zbývá z noci - Autor: Filipi Pavel
Sbírka kázání

Když Pilát spravoval Judsko - Autor: Mánek, Jindřich
Kapitoly z dobového pozadí Nového zákona *

Každý má svůj Everest - Autor: Dolejší, Eva a Pavel
Příběhy ze života křesťanů v době totality - první knížka o hledání.

Kauza Stvořitel - Autor: Strobel, Lee
Autor hledá odpovědi na otázky týkající se vzniku našeho světa a života

Karikatury Boha - Autor: Lachmanová, Kateřina
Falešné představy o Bohu, jaký Bůh je a jaký není

Káleb - Udatný bojovník - Autor: Riversová, Francine
Život starozákonní postavy- jednoho ze zvědů vyslaných do zaslíbené země - románové zpracování.

Jónatan - věrný přítel - Autor: Riversová Francine

Jonáš - Autor: Hájek, Štěpán
Deset kázání jejichž základem je příběh proroka Jonáše

John Hyde apoštol modlitby - Autor: McGaw, Francis
Stručný životopis amerického misionáře, nazývaného apoštol modlitby

Jobova zpověď - Autor: Nerková, Delicie
Básnická sbírka

Jiné evangelium - Autor: Mc Connel,Daniel Ray
Autor zkoumá biblické a historické základy hnutí Víry.

Ježíš, náš úděl - Autor: Busch, Wilhelm
Soubor evangelizačních proslovů německého faráře.

Jen láska může způsobit zázrak - Autor: Chavda, Mahesh
Prostý popis prožitků a životních osudů kazatele, Američana indo-afrického původu, svědčící o Boží lásce a moci.

Jedním okem - Autor: Vlasáková, Eliška
Autobiografická próza zachycující první roky autorčina života v rodném Kyjově. Obsahově předchází knížce Jako sen.

Jako sen - Autor: Vlasáková, Eliška
Zážitky sedmileté evangeličky v Dětském domově Sobotín.

Jak roste pes - Autor: Susa, Zdeněk
aneb co jsem zažil na cestě života

Jak orat s čertem - Autor: Heller, Jan
Kázání 1952-2005

Jak najít pokoj s Bohem? - Autor: Graham, Billy
Drobná knížka známého kazatele slouží jako základní orientace pro ty, kteří přemýšlejí o vztahu mezi sebou a Bohem.

Intimně před manželstvím? - Autor: Köhler, Walter
O správnosti intimního života před manželstvím.

Hněv - Autor: Chapman, Gery
Proč se hněváme a co s tím můžeme udělat?

Hledání demokracie - Autor: Mcdowell, Stephen K., Bellies, Mark A.
Stručný nástin teorie demokracie a jejích pilířů spolu s pohledem na historické příklady zaznamenané v Bibli. *

Hledání a jistota - Autor: Drápal, Dan
O prázdnotě v nás, o svědomí, o tom, že Boha lze poznat, o setkání s Písmem a s Ješíšem, o zázraku uvěření, o víře, lásce a svobodě, o rozhodnutí pro Krista, znovuzrození a jistotě spasení.

Hesla mladých svišťů - Autor: Kohák, Erazim
Kdysi americký, nyní český filosof a religionista mluví v této populární knížce nevážně o vážných námětech a staví otázky všedního dne pod zorný úhel posvátna.

Hebrejská bible a dějiny - Autor: Rendtorff, Rolf
Úvod do starozákonní literatury

Haló, tati - Autor: Klas, Jan
Knížka zkušeností s modlitbou za různých okolností života.

Generační problém v církvi - Autor: Benák, Pavel

Galilejský - historické bádání o Ježíší formou vyp - Autor: Theissen, Gerd
Ve snaze tlumočit základní zvěst NZ, příběh Ježíše Krista, sepsal známý německý teolog a sociolog o Ježíši a jeho době vynikající románové dílo, postavené na nejnovějších odborných poznatcích.

Exotem na této zemi - Autor: Heryán, Ladislav
O Božím milosrdenství mezi námi - sbírka úvah známého katolického kněze.

Evoluce - teorie v krizi - Autor: Denton, Michael

Evangelium - Autor: Dickens, Charles
Velký anglický romanopisec devatenáctého století napsal pro své děti vyprávění, které nazval Život našeho Pána.

Etika a Starý zákon - Autor: Barton, John

Etika - Autor: Bonhoeffer, Dietrich

Etika - Autor: Bonhoeffer, Dietrich

Efektivní, vroucí modlitba - Autor: Isleib, Mary Alice
Letničně - charismatické vyučování na dané téma.

Dýka a kříž - Autor: Wilkerson, David
O počátcích práce mezi narkomany v New Yorku

Dvorní šašci - Autor: Fischl, Viktor
Příběhy čtyř židovských vězňů v koncentračním táboře a jejich další osudy.

Dvojí tvář lenosti - Autor: Lachmanová Kateřina
Zrcadlo pro lenochy klasické i notoricky přetížené

Dvě lásky - Autor: Křivohlavý, Jaro
Jaro Křivohlavý (křesťan - psycholog) v rozhovoru s Alešem Palánem

Dvakrát udělená milost - Autor: Morris, Harold
Svědectví člověka odsouzeného na doživotí, který nalezl Boží milost a nový život.

Dva tisíce let dějin církve - Autor: Frölich, Roland
Autor se zabývá základními otázkami církevně-politickými, spirituálními a pastoračními. Výklad doprovázejí ucelené ukázky historických pramenů, v češtině běžně nedostupných.

Dva kluci, tři psi a jedna babička - Autor: Neužilová, Marcela
Příběhy ze společně prožívaných prázdnin

Dopisy od Ruth - Autor: Stewart - Fajfrová, Ruth
Sbírka dopisů ženám v různých životních situacích.

Do výšky volím pád - Autor: Kašparů, Max
Max Kašparů (psychiatr a jáhen v ŘKC) v rozhovoru s Janem Paulasem

Díky zázrakům jsme živi - Autor: Göserich, Gerhard
Prožitky jednoho faráře na cestě dvacátým stoletím

Desatero (Směrovky ke svobodě) - Autor: Lochman, Jan Milíč
Nástin etiky pod zorným úhlem Desatera. 2. svazek teologické trilogie.

Deník staré paní - Autor: Šiklová, Jiřina
Praktická pomůcku pro ty, kdo se ocitají na prahu stáří, i pro ty, kteří s nimi toto období prožívají.

Den se přiblížil - Autor: Pokorný, Petr
Esej evangelického teologa o základním smyslu křesťanství a jeho dějinné situaci

Démoni - Autor: Sumrall, Lester
Stručná studie o tom, jak nad nimi křesťan v autoritě Ježíše Krista může vítězit.

Dcerka - Autor: Hus, Jan
O poznání cesty pravé, k spasení.

Ďábel nemá matku - Autor: Cruz, Nicky
O působení zlého v našem životě a světě.

Cvičebnice latiny pro bohoslovce - Autor: Přecechtělová, Milena

Čtyři knihy o následování Krista - Autor: Kempenský, Tomáš

Co je ti do nás Ježíši nazaretský? - Autor: Payne - Pazdera, Petr
Patnáct kázání i na méně obvyklé texty.

Co by měl každý vědět o židovství

Co by měl každý vědět o židovství - Autor: Bauman, Arnul
Přehledně uspořádané minimum základních znalostí o židovství.

Člověk z Nazaretu - Autor: Marguerat, Daniel
Historické bádání o Pánu Ježíši.

Člověk a zvíře - stvoření Boží - Autor: Pury, Albert de
V perspektivě Starého zákona se souběh existence člověka a zvířete jeví jako jedna ze základních daností lidství.

Církev a budoucí pronásledování - Autor: Drápal, Dan
Zamyšlení nad nesnadnými situacemi v praktickém životě církve a nad způsobem, jak jimi projít ve světle.

Chasidská vyprávění - Autor: Buber, Martin

Cestou necestou - Autor: Kocáb, Alfréd
Vzpomínky ze života známého evangelického faráře a disidenta

Cesta církve IV
Prázdninové lesní brigády evangelické mládeže

Cesta církve I.
Texty Českobratrské církve evangelické

České studny - Autor: Loula,David.
...aneb Hloubání o české identitě.

Česká otázka - Naše duchovní tradice
Sborník příspěvků z pracovního sejití pořádaného Spolkem evangelických kazatelů v Brně 25.-27. 4. 1993

Byla jsem s našima na procházce - Autor: Vlasáková, Eliška
Další díl autorčiných vzpomínek na dětství a mládí prožité v rodném Kyjově

Byl jsem ve službách zla - Autor: Kurovský, Miroslav
Svědectví z vězení o vysvobozující moci.

Bůh sestupující - pokus o Christologii Starého zák - Autor: Heller, Jan
Profesor Starého zákona na Evangelické bohoslovecké fakultě píše o našem Bohu, ke kterému není nutno se vyšplhat, ale který naopak sestupuje k nám.

Bůh můj bližní
Evangelický katechismus v 25 obrazech

Bůh filosofův a Bůh Pascalův - Autor: Boer, Theo de
Pokus o odpověď na otázku "Čemu věříte jako filosof?" inspirovaný Pascalovými Myšlenkami.

Boží trouba - Autor: Karásek, Svatopluk
Sbírka kázání.

Boží okno
Postní a velikonoční meditace z pera nizozemských teologů.

Bojovníci a trpitelé - Autor: Balabán, Milan
Dějeprava pro dospělé popisující stěžejní etapy izraelsko-židovské dějinné cesty od šerých hebrejských počátků až po židovská povstání ranně novozákonní doby.

Bohulibý půst - Autor: Wallis, Arthur

Bloudící oslové - Autor: Jehličková, Božena
Příběh zachráněného sirotka.

Bláznovství víry podle Jakuba - Autor: Mrázek, Jiří
Výklad listu Jakubova

Bláznovství kříže - Autor: Souček, Josef B.
Badatelský esej o středu novozákonního svědectví.

Biskup na snowboardu - Autor: Veselovský Martin, Holub Tomáš
Knížka rozhovorů s katolickým biskupem Tomášem Holubem

Biblická abeceda - Autor: Miskotte, Kornelis H
Eseje holandského biblisty o východiscích a základních liniích biblického myšlení.

Bible nespadla z nebe - Autor: Gillieron, Bernard
Jak se rodila Bible

Áron - Autor: Riversová, Francine

Apoštolské vyznání - Autor: Pokorný, Petr

Antény do věčnosti - Autor: Freed, Paul E.
Kniha o začátcích TWR

Anna a její sešit - Autor: Fynn
V tomto dílu můžeme nahlédnout do několika jako poklad uchovávaných úryvků jejího písemného projevu.

Anna a Černý jezdec - Autor: Fynn
Volné pokračování příběhů malé Anna, hrdinky knížky "Pane Bůh tady Anna".

Andělské zvonění - Autor: Nerková, Delicie
Básnická sbírka

Ámos - Boží prorok - Autor: Riversová, Francine

Advent - Autor: Gunnarsson, Gunnar
Novela o pastýři, který při hledání posledních několika ovcí ze stáda dává v sázku i vlastní život.

A poslední budou první - Autor: Pokorný Petr
Řada povídek a vzpomínkových vyprávění od známého biblisty.

A bohové se vracejí - Autor: Hošek, Pavel
Proměny náboženství v postmoderní době

Dále můžete pokračovat