Elektronická knihovna - knižní tituly

Elektronická knihovna - knižní tituly

Co by měl každý vědět o židovství

Boží okno
Postní a velikonoční meditace z pera nizozemských teologů.

Bůh můj bližní
Evangelický katechismus v 25 obrazech

Cesta církve I.
Texty Českobratrské církve evangelické

Česká otázka - Naše duchovní tradice
Sborník příspěvků z pracovního sejití pořádaného Spolkem evangelických kazatelů v Brně 25.-27. 4. 1993

Cesta církve IV
Prázdninové lesní brigády evangelické mládeže

Zvěstování víry - Holandský katechismus
Světoznámý pokoncilní katolický katechismus pro dospělé. Určeno jako studijní text pro zájemce o křesťanství z prostředí církví i mimo ně.

Adlof, Alois - Přehled biblického učení

Alexander, Noble, Rizzo, K.D. - Zemřu svobodný
Je možné strávit 22 let v krutých podmínkách komunistického vězení na Kubě a zůstat věrný Bohu?

Balabán, Antonín - Mé vzpomínky
Zajímavé vzpomínky evangelického faráře, narozeného na sklonku devatenáctého století.

Balabán, Milan - Bojovníci a trpitelé
Dějeprava pro dospělé popisující stěžejní etapy izraelsko-židovské dějinné cesty od šerých hebrejských počátků až po židovská povstání ranně novozákonní doby.

Barclay, William - Přistupme blíže - Výklad listu Židům

Barclay, William - Radujte se v Pánu vždycky - výklad listu Filipským

Barclay, William - Směřujte vzhůru - výklad listu Koloským

Barton, John - Etika a Starý zákon

Bauman, Arnul - Co by měl každý vědět o židovství
Přehledně uspořádané minimum základních znalostí o židovství.

Benák, Pavel - Generační problém v církvi

Beránek Josef / Heryán Ladislav - U Božího mlýna
Rozhovory se známým katolickým farářem.

Bísek, Tomáš - Ohledávání
Doma, ve Skotsku a zase doma. Vzpomínky evangelického faráře.

Boer, Theo de - Bůh filosofův a Bůh Pascalův
Pokus o odpověď na otázku "Čemu věříte jako filosof?" inspirovaný Pascalovými Myšlenkami.

Bonhoeffer, Dietrich - Etika

Bonhoeffer, Dietrich - Život v obecenství

Bonhoeffer, Dietrich - Etika

Boom, Corrie ten - Poselství o Boží hojnosti
26 biblických zamyšlení, volné pokračování knížky Odlesky Boží slávy

Boom, Corrie ten - Útočiště
Vzpomínky známé holandské misionářky na dobu strávenou v nacistickém koncentračním táboře

Buber, Martin - Chasidská vyprávění

Buber, Martin - Názory
Výběr z myšlenek.

Buber, Martin - Problém člověka
Po právu uznávaný židovský myslitel se ve svých úvahách o smyslu a bytí člověka ubírá od Aristotela až k průzkumu učení Heideggerova a Schelerova. *

Bubik, Rudolf a Dunn, Jim - Šedesát dní pro Krista
Svědectví vedoucího apoštolské církve z vězení za komunistického režimu.

Burns, Jim - Nebojte se věnovat mladým
Teoretické i praktické vedení pro ty, kteří pracují nebo chtějí pracovat s mladými lidmi.

Burpo, Vincent - Nebe opravdu je
Neuvěřitelné vyprávění o cestě malého chlapce do nebe a zpět.

Burpo, Vincent - Nebe opravdu je
Neuvěřitelné vyprávění o cestě malého chlapce do nebe a zpět.

Busch, Wilhelm - Ježíš, náš úděl
Soubor evangelizačních proslovů německého faráře.

Campbellová, Annejet - Naslouchejte dětem
Knížka o výchově dětí - nejen pro rodiče.

Carson Benjamin Solomon, Murphey C. - Směřovat výš
Volné pokračování knihy knihy Zlaté ruce.

Carson Benjamin Solomon, Murphey C. - Širší souvislosti
Volné pokračování knihy knihy Zlaté ruce (díl 3.)

Carson Benjamin Solomon, Murphey C. - Zlaté ruce
Životní příběh světově uznávaného neurochirurga-křesťana, jenž provádí nejnáročnější operace.

Carter, Forrest - Škola Malého stromu
Autobiografický román z dětství autora indiánského původu. Z pohledu dítěte jsou vyjádřeny vzpomínky na prarodiče-pěstouny, karikatura falešné vnější (rádoby křesťanské) morálky a láska k přírodě.

Caruso, Beverly - Seminář pro začínající křesťanské spisovatele
Zápisky z přednášky.

Černegová, Marie - V Boží škole
Vzpomínky ze života farářky CČSH

Chambers, Oswald - To nejlepší pro jeho slávu
Krátké úvahy ke každodenní meditaci nad Božím slovem

Chapman, Gary - Příběhy lásky
Příběhy obyčejných lidí, kteří mohli nést lásku do běžného, mnohdy nelehkého života a vztahů.

Chapman, Gery - Hněv
Proč se hněváme a co s tím můžeme udělat?

Chavda, Mahesh - Jen láska může způsobit zázrak
Prostý popis prožitků a životních osudů kazatele, Američana indo-afrického původu, svědčící o Boží lásce a moci.

Christensonová, Evelyn - Průvodce přímluvnými modlitbami
Příručka k modlitbám za evangelizaci AD 2000

Cole, Edwin Louis - Maximální mužství
Další kniha zabývající se křesťanskými vztahy a manželstvím s kritickým pohledem na úlohu muže.

Cruz, Nicky - Ďábel nemá matku
O působení zlého v našem životě a světě.

Cruz, Nicky - Utíkej, malý, utíkej
Svědectví bývalého narkomana

Daňková, Mirjam, Balabán, Milan - Rosy na ratolestech 2 - Slavomil C. Daněk
2. svazek řady je věnován pozoruhodné osobnosti duchovního a teologa, který výrazně ovlivnil myšlení dalších generací českých bohoslovců.

Denglerová, Sandy - Susanna Wesleyová, služebnice Boží
Život maminky Johna Wesleyho, zakladatele metodismu.

Denton, Michael - Evoluce - teorie v krizi

Deschodt, Eric - Saint-Exupéry
Podmanivě napsaná biografie se řadí k těm nejlepším, jež byly o tomto slavném letci a citlivém vizionáři napsány.

Dickens, Charles - Evangelium
Velký anglický romanopisec devatenáctého století napsal pro své děti vyprávění, které nazval Život našeho Pána.

Dittrich, Tomáš - Ze smrti do života - základy křesť. života 1
První knížka z řady Základy křesťanského života, srozumitelně vysvětlující, o co v křesťanství jde.

Dobson, James - Manželství a sexualita
První kniha z trilogie známého amerického křesťanského psychologa, odpovídající na otázky týkající se zamilování, lásky, manželství.

Dobson, James - Rodina
Užitečné rady křesťanského psychologa pro rodinný život.

Dolejší, Eva a Pavel - Každý má svůj Everest
Příběhy ze života křesťanů v době totality - první knížka o hledání.

Drápal, Dan - Církev a budoucí pronásledování
Zamyšlení nad nesnadnými situacemi v praktickém životě církve a nad způsobem, jak jimi projít ve světle.

Drápal, Dan - Hledání a jistota
O prázdnotě v nás, o svědomí, o tom, že Boha lze poznat, o setkání s Písmem a s Ješíšem, o zázraku uvěření, o víře, lásce a svobodě, o rozhodnutí pro Krista, znovuzrození a jistotě spasení.

Drápal, Dan - Křest - jablko sváru?
Autorův pohled na aktuální a diskutované otázky týkající se křtu.

Drápal, Dan - Uzdravování
Hledání biblického pohledu na uzdravení nad textem Markova evangelia, autorovy kladné i záporné zkušenosti.

Drápal, Jakub - Poslušen zákonů své země a svého stavu
Kamill Resler - obhájce K. H. Franka

Dvořák, Ivan - Raport
Příběh české židovské rodiny po druhé světové válce

Filipi Pavel - Kolik zbývá z noci
Sbírka kázání

Filipi, Pavel - Křesťanstvo
Přehled křesťanských církví - jejich historický vývoj i současnost.

Filipi, Pavel - Po ekumenickém chodníku

Fischl, Viktor - Dvorní šašci
Příběhy čtyř židovských vězňů v koncentračním táboře a jejich další osudy.

Freed, Paul E. - Antény do věčnosti
Kniha o začátcích TWR

Frölich, Roland - Dva tisíce let dějin církve
Autor se zabývá základními otázkami církevně-politickými, spirituálními a pastoračními. Výklad doprovázejí ucelené ukázky historických pramenů, v češtině běžně nedostupných.

Fynn - Anna a její sešit
V tomto dílu můžeme nahlédnout do několika jako poklad uchovávaných úryvků jejího písemného projevu.

Fynn - Pane Bůh, tady Anna
Jaký je Pán Bůh? Na tuto otázku odpovídá netradičním a někdy až šokujícím způsobem malá Anna, kterou Fynn našel jedné noci na londýnské ulici.

Fynn - Anna a Černý jezdec
Volné pokračování příběhů malé Anna, hrdinky knížky "Pane Bůh tady Anna".

Gillieron, Bernard - Bible nespadla z nebe
Jak se rodila Bible

Golz, Lud - Výzva k odpovědné svobodě
Kniha se zabývá otázkou svobody a odpovědnosti v životě křesťana na příkladech konkrétních životních situací.

Göserich, Gerhard - Díky zázrakům jsme živi
Prožitky jednoho faráře na cestě dvacátým stoletím

Graham, Billy - Jak najít pokoj s Bohem?
Drobná knížka známého kazatele slouží jako základní orientace pro ty, kteří přemýšlejí o vztahu mezi sebou a Bohem.

Guardini, Romano - O modlitbě
Úloha modlitby v našem životě

Gunnarsson, Gunnar - Advent
Novela o pastýři, který při hledání posledních několika ovcí ze stáda dává v sázku i vlastní život.

Hagin, Kenneth E. - Pomazání
Letniční vyučování na téma pomazání.

Hájek, Štěpán - Jonáš
Deset kázání jejichž základem je příběh proroka Jonáše

Hájek, Štěpán - Příběhy nových počátků
Třiadvacet kázání na prvních jedenáct kapitol knihy Genesis.

Hájek, Štěpán - Vyjdi, i vyšel
Jedenadvacet kázání na příběh Abrahamův

Hallerová, Ludmila - Pod oblakem
Autobiografický příběh života naplněného v boží službě

Hansen, Martin A. - Lhář
Fiktivní deníkové zápisky z ostrova pravdy se týkají několika dní, kdy na pozadí syrové krásy severské přírody vrcholí krize nenaplněného milostného vztahu. *

Heller, Jan - Bůh sestupující - pokus o Christologii Starého zák
Profesor Starého zákona na Evangelické bohoslovecké fakultě píše o našem Bohu, ke kterému není nutno se vyšplhat, ale který naopak sestupuje k nám.

Heller, Jan - Jak orat s čertem
Kázání 1952-2005

Henych, Daniel - Teta Božka zasahuje
Jak teta Božka přijela hlídat praneteř Pepičku a co spolu zažily

Heryán, Ladislav - Exotem na této zemi
O Božím milosrdenství mezi námi - sbírka úvah známého katolického kněze.

Heryán, Ladislav - Stopařem na této zemi
O Boží velkorysosti mezi námi - soubor úvah vycházejících z konkrétních životních příběhů. Volné pokračování knížky: Exotem na této zemi.

Hoem, Edvard - Příběh matky a otce
Životní příběh autorových rodičů se odehrává ve 20. stol v Norsku

Hörster, Gerhard - Úvod do Nového zákona

Hošek, Pavel - A bohové se vracejí
Proměny náboženství v postmoderní době

Hugh, Govan B. - Svatostánek
Výklad symboliky starozákoního svatostánku ve vztahu k evangeliu.

Hull, Bill - Učednický model církve
Obsáhlá studie o tom, co je a jak funguje učednická církev.

Hus, Jan - Dcerka
O poznání cesty pravé, k spasení.

Isleib, Mary Alice - Efektivní, vroucí modlitba
Letničně - charismatické vyučování na dané téma.

Jalbert, Claude - Teď už to vím
Krátké svědectví o proměně života.

Javorničtí, Pavel a Věra - Rezonanční příběhy
Boží přítomnost a vedení v běžném každodenním životě i službě – krátká vyprávění

Jehličková, Božena - Vzpomínky
Vzpomínky na začátky sirotčince ve Chvalech.

Jehličková, Božena - Bloudící oslové
Příběh zachráněného sirotka.

Júsuf, Mosab Hasan - Syn Hamásu
Napínavý příběh o teroru, zradě, politických intrikách a neuvěřitelných životních rozhodnutích

Kalvín, Jan - Malé pojednání o Večeři Páně

Karásek, Svatopluk - Boží trouba
Sbírka kázání.

Karásek, Svatopluk - Tři kázání o Jonášovi

Karásek, Svatopluk - Víno tvé výborné
Rozhovory se známým evangelickým farářem o životě a víře.

Kašparů, Max - Do výšky volím pád
Max Kašparů (psychiatr a jáhen v ŘKC) v rozhovoru s Janem Paulasem

Keller, Filip W. - Žalm 23 z pohledu pastýře ovcí
Bývalý pastýř ovcí podává živý a zajímavý výklad známého pastýřského žalmu a odkrývá v něm skryté poklady.

Kempenský, Tomáš - Čtyři knihy o následování Krista

Kierkegaard, Sören - Tři páteční pozvání k Večeři Páně
Sevřené a naléhavé výklady evangelijních textů z poetického pera význačného, u nás dosud nedoceněného dánského myslitele.

Kivengere, Festo - Revoluce srdcí
Ugandský biskup vydává prosté svědectví o východoafrickém probuzení, při němž Kristova láska změnila život jeho i mnoha jiných.

Klas, Jan - Haló, tati
Knížka zkušeností s modlitbou za různých okolností života.

Kneght, Peter - Olinka
Biograficky laděné vyprávění skládá mozaiku dvou lidských osudů vzdorujících válečné nelidskosti.

Kocáb, Alfréd - Cestou necestou
Vzpomínky ze života známého evangelického faráře a disidenta

Kocábová, Darja - V tichu
Sbírka literárně ztvárněných úvah, výkladů i próz

Kohák, Erazim - Hesla mladých svišťů
Kdysi americký, nyní český filosof a religionista mluví v této populární knížce nevážně o vážných námětech a staví otázky všedního dne pod zorný úhel posvátna.

Köhler, Walter - Intimně před manželstvím?
O správnosti intimního života před manželstvím.

Kohn, Pavel - Můj život nepatří mně
Knížka představuje osobnost křesťanského humanisty, kazatele a vychovatele dětí, Přemysla Pittera.

Komrska Tomáš - Zápisky z trolejbusu
Jak prožívá autor, křesťan, své pracovní dny za volantem městské hromadné dopravy?

Kreeft, Peter - Modlitba pro začátečníky
Knížka pro všechny, pro které je těžké se modlit.

Křivohlavý, Jaro - Dvě lásky
Jaro Křivohlavý (křesťan - psycholog) v rozhovoru s Alešem Palánem

Křivohlavý, Jaro - O šťastném manželství
40 krátkých úvah na dané téma

Křivohlavý, Jaro - O vděčnosti
Další z řady knížek krátkých úvah na dané téma

Kurovský, Miroslav - Byl jsem ve službách zla
Svědectví z vězení o vysvobozující moci.

Lachmanová Kateřina - Dvojí tvář lenosti
Zrcadlo pro lenochy klasické i notoricky přetížené

Lachmanová, Kateřina - Síla přímluvné modlitby
Zamyšlení nad daným tématem

Lachmanová, Kateřina - Karikatury Boha
Falešné představy o Bohu, jaký Bůh je a jaký není

Lachmanová, Kateřina - Kotva naděje
O důležitosti naděje pro náš život a jak ji dosáhnout.

Lamberk Karel, Lamberk Jiří - Můj dědeček Jakub Lachs
Soubor židovských povídek z moravského venkova založených na autorových zkušenostech z dětství a mládí.

Lewis, C.S. - Průvodce modlitbou - Dopisy Malcolmovi
Netradiční formou zpracované stále aktuální téma křesťanské spirituality

Lewis, C.S. - Velký rozvod
Fantastický autobusový výlet z pekla do nebe.

Lochman, Jan Milíč - Desatero (Směrovky ke svobodě)
Nástin etiky pod zorným úhlem Desatera. 2. svazek teologické trilogie.

Lochman, Jan Milíč - Krédo - základy ekumenické dogmatiky
Výklad Apostolika (se zřetelem i na Nicejsko-cařihradské vyznání), poslední svazek teologické trilogie.

Lochman, Jan Milíč - Oč mi v životě šlo
Vzpomínkové dílo českého evangelického rodáka, později švýcarského teologa a rektora basilejské univerzity.

Loula,David. - České studny
...aneb Hloubání o české identitě.

Lukášová, Schillerová - Ženy z fary
Rozhovory se ženami, jejichž údělem či osudem se stal život na evangelické faře nebo v církevní službě.

Lukavská, Klára - Rozhovory s dědečkem
... hercem Radovanem Lukavským

Luther, Martin - O světské vrchnosti
Kniha napsaná v roce 1523 pojednává o smyslu světské vlády a odpovědnosti křesťana vůči ní, dále o jejích mezích a o tom, jak má být křesťansky vedena.

Mánek, Jindřich - Když Pilát spravoval Judsko
Kapitoly z dobového pozadí Nového zákona *

Margies, Wolfhard - Úplné vykoupení
Letniční vyučování o Boží záchraně, která zahrnuje nejen milost odpuštění.

Marguerat, Daniel - Člověk z Nazaretu
Historické bádání o Pánu Ježíši.

Marguerat, Daniel - Žít se smrtí - Výzva Nového zákona
Jak se se smrtí vyrovnává křesťanská víra? Co nabízí Bible?

Martinek, Michael - Křesťané v zemi Indiánů
Kulturní, sociální a náboženské protiklady Latinské Ameriky

Matulík Bronislav - Reportáž o narození Krista
Krátká zamyšlení na každý den adventu

Mc Connel,Daniel Ray - Jiné evangelium
Autor zkoumá biblické a historické základy hnutí Víry.

Mcdowell, Stephen K., Bellies, Mark A. - Hledání demokracie
Stručný nástin teorie demokracie a jejích pilířů spolu s pohledem na historické příklady zaznamenané v Bibli. *

McGaw, Francis - John Hyde apoštol modlitby
Stručný životopis amerického misionáře, nazývaného apoštol modlitby

Milfait, René - Lidská práva osob s postižením, nevyléčitelně nemo

Milfait, René - Teologická etika v kontextu sociální a pastorační

Miskotte, Kornelis H - Biblická abeceda
Eseje holandského biblisty o východiscích a základních liniích biblického myšlení.

Morris, Harold - Dvakrát udělená milost
Svědectví člověka odsouzeného na doživotí, který nalezl Boží milost a nový život.

Mrázek, Jiří - Bláznovství víry podle Jakuba
Výklad listu Jakubova

Mrázek, Jiří - O kozlech, ovcích a lidech
Stručný výklad podobenství z Matoušova evangelia

Mrázek, Milan - Na okraji
Básně

Nee, Watchman - Osvobození ducha
Předpokladem účinné křesťanské služby je tzv. osvobození ducha, k němuž je nutno ukřižování svého já, tedy pokora a sebezapření.

Nerková, Delicie - Andělské zvonění
Básnická sbírka

Nerková, Delicie - Jobova zpověď
Básnická sbírka

Nerková, Delicie - Te Deum
Básnická sbírka

Neužilová, Marcela - Dva kluci, tři psi a jedna babička
Příběhy ze společně prožívaných prázdnin

Novotný, Ondřej - Za cizím však nepůjdou
Soubor dopisů několika lidí odcházejících z organizace Svědků Jehovových adresovaných radě starších příslušných sborů.

Novotný, Tomáš - Sedm smrtelných hříchů
Sedm kázání na dané téma

Novotný, Tomáš - Přicházejí
Církev sjednocení, mormoni, Hare Kršna, svědkové Jehovovi, islám, satanisté, Rodina lásky - co jsou zač a co chtějí.

Novotný, Tomáš - O Bibli
Vznik, dobové pozadí, exegeze

Novotný, Tomáš; Vojtíšek, Zdeněk - Základní orientace v nových náboženských směrech
Základní informace o nejdůležitějších náboženských uskupeních doplněných faktickými údaji a ukázkami z jejich literatury.

Oeming, Manfred - Úvod do biblické hermeneutiky
Ucelené pojednání o různých přístupech ve výkladu Písma.

Ondráček, Lubomír a kolektiv - Roztáhněte sítě
Hutné a praktické vyučování o zvěstování evangelia.

Osteen, John - Kraluj v životě
Příručka úspěšného křesťanského života.

Otter, Jiří - Za mřížemi a dráty trochu jinak
Příběh mladého vězně v době nacistického protektorátu a druhé světové války, který se učil brát svůj úděl podle biblické víry

Pala, Tomáš - Muž podle božího srdce
Život krále Davida

Payne - Pazdera, Petr - Co je ti do nás Ježíši nazaretský?
Patnáct kázání i na méně obvyklé texty.

Pintířová, Angelika - Padá mi to z nebe
Knižní rozhovor s řádovou sestrou, boromejkou Angelikou Pintířovou.

Plaňanský, Petr - Tišbejský
Novela zachycující část života a služby proroka Elijáše

Pöhlman, Hans Georg - Kompendium evangelické dogmatiky
Vůbec první učebnice evangelické dogmatiky dostupná v českém jazyce. Standardní témata jsou probírána vždy ve třech částech

Pokorný Petr - A poslední budou první
Řada povídek a vzpomínkových vyprávění od známého biblisty.

Pokorný Petr, Vaďura Petr - Má to smysl
Rozhovory nad Biblí

Pokorný, Petr - Den se přiblížil
Esej evangelického teologa o základním smyslu křesťanství a jeho dějinné situaci

Pokorný, Petr - Apoštolské vyznání

Pokorný, Petr - Vznešený Teofile...
Teologie Lukášova evangelia a Skutků apoštolských

Pospíšil, Vlastimil - Květy víry
Sbírka básní.

Pratt, Richard L. - Křesťanská apologetika
Praktická učebnice apologetiky - obhajoby křesťanské víry.

Přecechtělová, Milena - Cvičebnice latiny pro bohoslovce

Přidal, Alois - Také dnes, také já
Knížečka osobních svědectví ze života autora.

Prince, Derek - Rozruch v církvi
Vyjádření známého biblického učitele k tzv. projevům Ducha svatého

Prince, Derek - Žít vírou

Pury, Albert de - Člověk a zvíře - stvoření Boží
V perspektivě Starého zákona se souběh existence člověka a zvířete jeví jako jedna ze základních daností lidství.

Read, Stephen - Nemůžeš jen tak zmizet
Krátké svědectví o obrácení.

Rejchrt Luděk - Modlitby šeptem
Sbírka modliteb

Rejchrt, Luděk - Pavučiny
Čtení o různých náboženstvích, nových náboženských hnutícha sektách

Rejchrt, Luděk - Srozumívání
Stručná vysvětlení základních otázek víry

Rejchrt, Luděk - Taková dlouhá cesta
Netradiční zpracování klíčových událostí z dějin církve.

Rejchrt, Miloš - Strachy se mění
Padesát šest rozhlasových fejetonů

Rejchrt, Pavel - Předvečer úplnosti
Básně

Rendtorff, Rolf - Hebrejská bible a dějiny
Úvod do starozákonní literatury

René-Luc - Vychoval mě gangster
Z nesnadných začátků ke kněžské službě

Ricoeur, Paul - Myslet a věřit
Knížka rozhovorů s nejoriginálnějším filosofem naší současnosti

Riversová Francine - Jónatan - věrný přítel

Riversová, Francine - Káleb - Udatný bojovník
Život starozákonní postavy- jednoho ze zvědů vyslaných do zaslíbené země - románové zpracování.

Riversová, Francine - Sílas - Starověký písař
Románové zpracování života Sílase - blízkého spolupracovníka apoštola Pavla.

Riversová, Francine - Ámos - Boží prorok

Riversová, Francine - Áron

Riversová, Francine - Rút
Beletristicky zpracovaná biblická kniha stejného názvu.

Romanus, Thomas - Přeji ti brzké uzdravení
Průvodce těžkými chvílemi, který ukazuje, že nemoc nemusí být jen krizí, ale také šancí.

Römer, Thomas - Zapovězené žalmy
s podtitulem: Modlitby beznaděje a pomsty

Ruzsová, Karolina - Prorokův syn
Příběh chlapce Chaniela odehrávající se v době proroka Eliáše a královny Jezábely.

Schmitt, Eric-Emmanuel - Oskar a růžová paní
Těžce nemocný chlapec vede se svojí ošetřovatelkou rozhovory o životě, smrti a Bohu.

Šedý, Rudolf - Paměti pana vikáře Šedého
Rozsáhlá autobiografická freska vikáře ČCE Rudolfa Šedého (1873-1971)

Sheikhová, Bilquis - Odvaha říkat mu Otče
Příběh o setkání muslimské ženy s Bohem

Sherill, John + Elizabezh - Nejšťastnější lidé na zemi
Kniha vypráví o vzniku Sdružení obchodníků plného evangelia.

Šiklová, Jiřina - Deník staré paní
Praktická pomůcku pro ty, kdo se ocitají na prahu stáří, i pro ty, kteří s nimi toto období prožívají.

Šimsa, Jaroslav - Úzkost a naděje
Vězeňská korespondence a deníkové záznamy předválečného sekretáře Akademické Ymky.

Šimsová, Milena - V šat bílý oděni
Kniha vzpomínek a záznamů o činnosti Akademické Ymky v letech 1938-1945 a jejích hlavních představitelích.

Smith, Gary - Vracejí se s písní
Vyprávění jezuitského kněze, který šest let působil jako kněz pro súdánské uprchlíky na severu Ugandy.

Souček, Josef B. - Bláznovství kříže
Badatelský esej o středu novozákonního svědectví.

Souček, Josef. B. - Spravedlnost Boží
Nevelký, ale jasný, odborně podložený výklad listu ap. Pavla Římanům výrazného českého biblisty a kazatele evangelia.

St. John, Patricia - Na ničem jiném nezáleží
Příběh z Libanonu o tom, že nenávist může být zhojena pouze láskou.

St. John, Patricia - Poklady pod sněhem
Příběh o dětech ze švýcarských hor.

St. John, Patricia - Tajemství duhové zahrady
Jedenáctiletá Elaine prožije na waleském venkově dobrodružství, které obrátí její život naruby. (Původní název: Tajemství jedné zahrady)

Štampach, Odilo Ivan, O.P. - Sekty a nová náboženská hnutí - naděje a rizika
Krátká studie předního katolického odborníka na toto téma.

Stetz, John - Svrablavé uši
Studium falešných doktrín ohrožujících hnutí charismatické obnovy

Stewart - Fajfrová, Ruth - Dopisy od Ruth
Sbírka dopisů ženám v různých životních situacích.

Strobel, Lee - Kauza Stvořitel
Autor hledá odpovědi na otázky týkající se vzniku našeho světa a života

Stryjová, Marie - Pokojík
Příběh z Prahy padesátých let minulého století vypráví o hledání místa k životu a zároveň o nemožnosti sžít se s mašinerií socialistického provozu.

Suchár, Josef; Kutil, Tomáš - Zázrak v Neratově
Rozhovor s katolickým knězem o znovuvybudování vysídlené německé vesnice-vzniku poutního místa i dobrého místa pro život lidí s postižením.

Sumrall, Lester - Démoni
Stručná studie o tom, jak nad nimi křesťan v autoritě Ježíše Krista může vítězit.

Susa, Zdeněk - Jak roste pes
aneb co jsem zažil na cestě života

Susa, Zdeněk - Laudato si
Putování do Assisi a do Říma za svatým Františkem.

Susa, Zdeněk - Tělo a duše ve zdraví a v nemoci
Medicína v souvislostech těla, duše a ostatních lidských rozměrů

Susa, Zdeněk - Ultreia I.
Vyprávění o autorově pěší cestě z Prahy do Francie

Susa, Zdeněk - Ultreia II.
...a dále až do Španělska

Theissen, Gerd - Galilejský - historické bádání o Ježíší formou vyp
Ve snaze tlumočit základní zvěst NZ, příběh Ježíše Krista, sepsal známý německý teolog a sociolog o Ježíši a jeho době vynikající románové dílo, postavené na nejnovějších odborných poznatcích.

Theissen, Gerd - Úvod do Nového zákona

Tichotovi, Jiří a Zdenka, Rejchrt, Miloš - Na Točné
Rozhovory ev. faráře Miloše Rejchrta s páteří populární skupiny Spirituál kvintet, Jiřím a Zdenkou Tichotovými

Tournier, Paul - Silní a slabí
Kniha rozebírá vzájemné střety mezi lidmi rozdílných povah. Její pohled do nitra člověka může pomoci odhalit příčinu našich selhání v okamžicích, kdy se do role silných či slabých osobností více stylizujeme, než jimi skutečně jsme

Trojan, Jakub - Rozhovory s pamětí
Vzpomínky ze života

Veselovský Martin, Holub Tomáš - Biskup na snowboardu
Knížka rozhovorů s katolickým biskupem Tomášem Holubem

Vlasáková, Eliška - Byla jsem s našima na procházce
Další díl autorčiných vzpomínek na dětství a mládí prožité v rodném Kyjově

Vlasáková, Eliška - Jedním okem
Autobiografická próza zachycující první roky autorčina života v rodném Kyjově. Obsahově předchází knížce Jako sen.

Vlasáková, Eliška - Jako sen
Zážitky sedmileté evangeličky v Dětském domově Sobotín.

Wallis, Arthur - Bohulibý půst

Watts, Greg - Temné noci Matky Terezy
Kniha ukazuje život M. Terezy tak, jak to dosud žádná z knih vydaných v češtině nedělá.

Welmann, Sam. - Wiliam Carey
Životopis anglického evangelisty 18. stol.

White, Neil - Žil jsem mezi malomocnými
Příběh novináře, který se dostal do vězení, které bylo ve stejném objektu jako kolonie malomocných

Wilkerson, David - Dýka a kříž
O počátcích práce mezi narkomany v New Yorku

Wilkersonová, Gwen - V Jeho síle
Autobiografické vyprávění ženy známého amerického faráře - pracovníka mezi narkomany.

Zbořilová, Johana - Nakonec bude spasen i ďábel
Sbírka kázání, biblických úvah, modliteb a liturgických textů

Ženatý, Daniel - Přeji pěkný den!
Krátké ranní úvahy evangelického kazatele

Ženatý, Daniel - Nejsme na útěku
Druhá knížka krátkých ranních úvah pro ČRo

Zumstein, Jean - Slovo v setmělém světě
O Janově evangeliu a jeho čtenářích.

Dále můžete pokračovat