Knižní tituly

Knižní tituly

Seřadit podle názvu publikace Seřadit podle autora

Děti Izmaele
Svědectví těch, kteří přešli od islámu ke křesťanství

Slepičí polévka pro křesťanskou duši
Knížka krátkých příběhů

Vánoce nikdy nekončí
Knížka povídek s vánoční tematikou

Hrst adventního chvojí
Soubor krátkých adventních a vánočních povídek

Můj dědeček Jakub Lachs
Soubor židovských povídek z moravského venkova

Sto dětí mi říká brácho
Vyprávění mladých manželů o jejich dobro- volné službě ve škole pro chudé děti v Indii.

Tajemný ochránce
Příběhy z doby protireformace

Anderson K. - Smělý jako beránek
O čínské podzemní církvi a pronásledování křesťanů

Anderson, Moore - Hledání pramene
O životě mezi Folopy a překladu Bible do jejich jazyka

Balabán A. - Mé vzpomínky
Ze života evangelického faráře

Balabán M. - Bojovníci a trpitelé
Kapitoly z dějin Izraele

Balcar Josef - Albert Schweitzer
Stručný životopis doplněný výňatky ze Schweitzerových děl

Barclay W. - Přistupme blíže
Výklad listu Židům

Barclay W. - Radujte se v Pánu
Výklad listu Filipským

Barclay W. - Směřujte vzhůru
Výklad listu Koloským

Bartoš F. M. - Bojovníci a mučedníci
O některých postavách českých církevních dějin

Bašus B. B. - Po meči a po přeslici
Román zachycující na životech prostých lidí dějiny reformované církve u nás

Bašus B. B. - Ztroskotání, Události, Stavba
Tři povídky z historie protestantské církve v našich zemích

Batchelor, Tooker - Nejbohatší poustevník
Rozsáhlejší svědectví muže, jehož život změnila a naplnila víra v Ježíše Krista

Bäumer U. - Chceme jen tvoji duši
Jeden z pohledů na původ úspěchu některých hudebních skupin

Beneš J.D. - Vánoční povídky

Bergmann G. - Ježíš Kristus nebo Budha...
Srovnání čtyř nejrozšířenějších světových náboženství

Bič M. - Svíce nohám mým
Hrst podnětů k zamyšlení nad Starým zákonem

Bič M. - Zrod a zvěst Starého zákona

Bič M., Pokorný P. - Co nevíš o Bibli
Úvod do studia Starého a Nového zákona

Bísek, Tomáš - Ohledávání

Bonhoeffer D. - Následování
Výklad Kázání na hoře

Boom C. - Ježíš je vítěz
Zkušenosti víry známé holandské evangelistky

Boom C. - Odlesky Boží slávy
Krátké duchovní úvahy

Boom C. - Poselství o Boží hojnosti
26 biblických zamyšlení, volné pokračování knížky Odlesky Boží slávy

Boom C. - Pro každého dost
Další z řady titulů holandské evangelistky

Boom C. - Tulákem pro Krista
Vzpomínky a příhody z misijních cest

Boom C. - Útočiště
Vzpomínky známé holandské misionářky na dobu strávenou v nacistickém koncentračním táboře

Bovon Francois - Místo svobody
Život ve svobodě podle Nového zákona

Br. Andrew a Sherillovi - Pašerákem ve službách nejvyššího
Příběh holandského misionáře, který v 50. letech 20. stol. převážel křesťanskou literaturu do komunistických zemí

Brantchen J. - Proč nás dobrý Bůh nechává trpět
Autor se snaží najít odpovědi na otázky po smyslu utrpení

Braun H. M. - Let přes hranice
Téměř detektivní příběh o pronásledování křesťanů v bývalém Sovětském svazu

Brown Christy - Levou nohou
Autobiografie chlapce postiženého dětskou mozkovou obrnou

Bubik R. - 60 dnů pro Krista
Svědectví z pobytu v komunistickém vězení v Československu

Bubikova M. - Neboj se, jen věř
Životní příběh křesťansky ze Slezska, ženy prvního biskupa Apoštolské církve u nás

Bunyan J. - Cesta křesťana, cesta poutníků
Alegorické vyprávění o životní cestě křesťana

Bunyan J. - Milost přehojná
Vlastní životopis a deníkové záznamy autora

Busch W. - Ježíš náš úděl
Knížka krátkých duchovních úvah

Busch W. - Zpověď u Verdunu
Další knížka povídek známého německého ev. faráře

Busch W. - Život bez všedních dnů
Krátké příběhy z pastorační praxe německého ev. faráře

Campbellová A. - Naslouchejte dětem
Knížka o výchově dětí - nejen pro rodiče

Čapek K. - Hovory s T.G.Masarykem

Čapek V. - Historie Bible
Přehledně psané informace o jejím vzniku, překladech a šíření

Carter F. - Škola Malého stromu
Vyprávění malého chlapce, který vyrůstá u svých prarodičů - indiánů

Carter J. - Život ve víře
Autobiografie bývalého prezidenta USA

Černegová Marie - V Boží škole
Vzpomínky ze života farářky CČSH

Chapman G. - Příběhy lásky
Příběhy lidí, kteří nesli lásku do běžného, mnohdy nelehkého života a vztahů

Chapman, Gary - Hněv
Proč se hněváme a co s tím můžeme udělat?

Chawla N. - Matka Tereza
Životní příběh misionářky lásky napsaný jejím indickým přítelem

Christensonovi - Křesťanští manželé
Rady manželům, kteří své manželství chtějí postavit na Bibli

Craigová M. - Požehnání
Vyprávění matky dvou mentálně postižených synů

Cruz, Nicky - Utíkej, malý, utíkej
Svědectví bývalého narkomana

Cunningham L. - Bože, jsi to ty?
O vzniku organizace Mládež s misií a začátcích její práce

Cyraniová J. - Můj malý příběh
Svědectví

Dachsel Joachim - Můj bratr osel a já
Jak se vyrovnat se životem s postižením.

Dakov S. - Odpusť, Natašo
O pronásledování křesťanů v bývalém Sovětském svazu

Denglerová S. - Suzanne Wesleyová
Životopis matky J. Wesleye

Dlouhá S. - Simona
Svědectví

Dolejší E. a P. - Cesty spravedlnosti
Poslední díl trilogie z Francie doby Ludvíka XIV

Dolejší E. a P. - Deset a jedno setkání
10 převyprávěných příběhů z Nového zákona a jeden příběh ze současnosti

Dolejší E. a P. - Každý má svůj Everest
Knížka příběhů ze života křesťanů v době totality

Dolejší E. a P. - Láska je když
Třetí knížka o hledání

Dolejší E. a P. - Libertatia
Příběh francouzského šlechtice, který se snažil vybudovat město svobody na tezích humanismu.První díl trilogie Libertatia, Plavčík Jean, Cesty spravedlnosti

Dolejší E. a P. - Plavčík Jean I

Dolejší E. a P. - Plavčík Jean II
Historická kniha z Francie z doby vlády Ludvíka XIV. - druhý díl trilogie

Dolejší E. a P. - Svatbou život nekončí
Čtvrtá a poslední knížka o hledání

Dolejší E. a P. - Život není peříčko
Volné pokračování knížky Každý má svůj Everest

Dolejší E. a P. - Láska je když
Třetí knížka o hledání

Drejnar J. - Na cestách a objížďkách
Kazatel CASD vypráví o životě a službě křesťanů v době totality

Drlík M. - Český lékař v srdci Afriky
Vyprávění současného dětského lékaře o jeho praxi v Africe

Eareckson J. - Joni
Autobiografické vyprávění tělesně postižené mladé ženy

Eareckson J. - Krok vpřed
Pokračování knížky Joni

Eareckson J. - Přátelství bez mezí
Jak pomoci postiženému příteli

Eareckson J. - Rozhodování, proměny
Třetí díl knížky Joni

Ekelmann O. - A odpusť nám naše viny
Kniha řeší vztah ženatého muže a jeho bývalé lásky

Elliotová E. - Branami slávy
Příběh misionářů, kteří se v r. 1956 pokusili navázat kontakt s primitivním kmenem v ekvádorské džungli

Emingerová Dana - Dva životy
Rozhovory s V. Fischlem

Faldynová M. - Komenský v sukních
Knížka fejetonů o situacích, které může zažívat dnes i denně každý z nás.

Fearon Mike - Martin Luther
Životopis známého reformátora

Ferrero B. - Vánoční povídky pro potěchu duše

Feuvre A. - Andy, londýnský nezbeda
Knížka staršího data vypráví příběh Andyho, sirotka z Londýna

Fierzová O. - Dětské osudy
Záznamy z poválečné práce mezi židovskými a německými dětmi

Filipi P. - Hostina chudých
Teologický rozbor podstaty a praktik Večeře Páně

Filipi P. - Křesťanstvo
Přehled křesťanských církví - jejich historický vývoj i současnost

Finley M., Mosley S. - Dopisy z vyhnanství
Poselství sedmi sborům z biblické knihy Zjevení

Fischl V. - Kuropění
Lyrické vyprávění stárnoucího vesnického doktora zamýšlejícího se nad hodnotami a smyslem života

Fischl V. - Píseň o lítosti
Román z prostředí židovské komunity na moravskoslezském venkově

Fischl V. - Zátiší s houpacím koněm
Román - kronika židovské rodiny v několika generacích

Fischl Viktor., Fischl Pavel - Trojpovídka o dluzích
Tři psychologické povídky, které jsou variacemi na téma dluh ve smyslu morálního závazku

Földesiová, Zuzana - Nebe, babky a draci
Sbírka fejetonů a úvah, jejichž obsahem jsou především autorčiny zkušenosti jako křesťanské maminky a manželky

Freed P.E. - Antény do věčnosti
Kniha o začátcích TWR

Frydrychová M. - Cena života je život
O pronásledování židů na Podkarpatské Rusi za 2. světové války

Frydrychová M. - Střežené město
Vyprávění o tom, co předcházelo počátkům vysílání rozhlasové stanice TWR u nás

Frydrychová Marie - Vysoká škola vděčnosti
Životní příběh známé křesťanské autorky.

Fynn - Pane Bůh tady Anna
Jaký je Pán Bůh? Malá Anna odpovídá na tuto otázku netradičním, někdy až šokujícím způsobem.

Garajová,Zdena - Valašské momentky
Vzpomínky na ty, kteří tvořili jeden malý valašský sbor Církve bratrské

Gerloffová K. - Nová knížka o starých pokladech
Všední i sváteční život dnešní izraelské rodiny (knížka fejetonů)

Gerloffová Krista - Všední dny začínají nedělí
Fejetony ze života v Izraeli

Gijs J. - Hledáme pravé štěstí
Krátké úvahy týkající se praktického života křesťana

Gillieron B. - Bible nespadla z nebe
Jak se rodila Bible

Gillieron B. - Církev právě zrozená
Kapitoly ze života prvních křesťanů

Giono J. - Muž, který sázel stromy
Krátký příběh zamýšlející se nad smyslem lidského života a konání

Graham B. - Jak se znovu narodit
Soubor kázání známého amerického evangelisty

Graham F. - Když má někdo slavného otce
Autobiografie syna slavného evangelisty Billyho Grahama

Guareschi G. - Don Camillo a jeho svět
Příběhy kněze Dona Camilla a jeho protivníka starosty Peponeho

Gulley, P - Povídky z verandy
Kniha úsměvných, ale moudrých povídek ze života obyvatel jednoho malého amerického městečka

Gulley, Philip - Vše má svůj pravý čas
Kniha povídek inspirovaná biblickým slovem z knihy Kazatel

Gunnarsson, Gunnar - Advent
Prostý a přesto velkolepý příběh o shánění ovcí na zimu - podle skutečného vyprávění.

Hájek M. - Vím, komu jsem uvěřil
Úvahy nad základními biblickými pojmy

Hájek Š. - Jonáš
Deset kázání jejichž základem je příběh Jonáše proroka

Hájek Š. - Vyjdi i vyšel
Jedenadvacet kázání na příběh Abrahamův

Hájek V. - Biblická dějeprava

Hallerová, L. - Pod oblakem
Autobiografický příběh života naplněného v boží službě

Hampel G. - Každý touží po štěstí
Několik rad pro hledání životního partnera

Harveyová B. C. - D. L. Moody
Životopis známého evangelisty 19. století

Heller J. - Znamení odkazující k nebi
Záznam rozhlasových rozhovorů nad Biblí

Henych Daniel - 3x13 věřících osobností
Krátké portréty věřících vědců, umělců a filantropů

Hirchmann Maria Anne - Hansi
O dívce, která vyměnila hákový kříž za kříž Kristův

Hirschamann M.A. - Nemusíš zestárnout
Titul volně navazuje na knížku Hansi a nabízí nové, hlubší pohledy na dřívější události

Hoem E. - Příběh matky a otce
Životní příběh autorových rodičů se odehrává ve 20. století v Norsku

Holčáková R. - Ztráty a nálezy v životě
Rozhovory se známými osobnostmi našeho veřejného i kulturního života

Horáková M. - Dopisy z vězení

Hosierová H. - William a Catherine Boothovi
Životopis zakladatelů Armády spásy

Hurta J. - Hledání krále uprostřed králů
Soubor kázání na 2. knihu Samuelovu

Hurta J. - Hledejte krále
Soubor kázání na 1. knihu Samuelovu

Ingraham J. H. - Kníže z domu Davidova
Dopisy židovské dívky, která se setkává s Ježíšem

Irwin J. - Více než pozemšťané
Svědectví muže, který v r. 1971 vystoupil na povrch Měsíce

Jančaříková, Kateřina - Blues o Modrém pokoji
Životní příběh autorky poznamenané rozvodem rodičů

Jaroš S. - Slunce na akátu
Titul vydaný v r. 1947 vypráví především o školním životě nevidomých dětí před 2. světovou válkou

Javornický P. - Psáno do prachu
Soubor povídek na motivy novozákonních příběhů

Javorničtí, Pavel a Věra - Rezonanční příběhy
Krátká vyprávění o Boží přítomnosti a vedení v běžném každodenním životě i službě

Javorničtí, Pavel a Věra - Rezonanční příběhy II
Další příběhy o životě s Bohem

Jefferson Ch. E. - Ježíšův charakter
Rozbor jednotlivých oblastí charakteru Ježíše Krista

Jeschke J. B. - Rozličná učení
Stručná charakteristika duchovních proudů, které během historického vývoje vznikaly vedle učení církve

Jílek J. - Pamětní věci
Paměti evangelíka žijícího v době temna

Kamaleson S. - O učednictví
Úvahy o životě křesťana

Karonová J. - Domů do Holly Springs
1. díl druhé řady příběhů otce Tima

Karonová J. - Mitfordské jesličky
Příběhy z Mitfordu - díl 8.

Karonová J. - Nebe nad Mitfordem
Příběhy z Mitfordu - díl 7.

Karonová J. - Nová píseň z Mitfordu
Příběhy z Mitfordu - díl 5.

Karonová J. - Svatba v Mitfordu
Příběhy z Mitfordu - díl 6.

Karonová J. - Světlo v okně
Příběhy z Mitfordu - díl 2.

Karonová J. - U nás v Mitfordu
Příběhy faráře episkopální církve a jeho farníků v malém americkém městečku

Karonová J. - Z Mitfordu do Meadowgate
Příběhy z Mitfordu - díl 9.

Karonová J. - Zelené kopce nad Mitfordem
Příběhy z Mitfordu - díl 3.

Karonová J. - Zlaté dny v Mitfordu
Příběhy z Mitfordu - díl 4.

Karonová, J. - V Mitfordu je nejlíp
3. díl druhé řady příběhů otce Tima

Karonová, Jane - Z Mitfordu do staré vlasti
2. díl druhé řady příběhů otce Tima

Kašpárková M. - Deset vyznání
Rozhovory i o víře se známými osobnostmi

Kašpárková M. - Krátké radosti, krátké smutky
Rozhovory o životě se známými osobnostmi

Kašparů M. - Do výšky volím pád
Rozhovory s premonstrátským jáhnem, psychiatrem a pedagogem

Kivengere F. - Revoluce srdcí
Knížka vypráví o duchovním probuzení v jednom africkém kmenu

Kocáb A. - Cestou necestou
Vzpomínky ze života známého evangelického faráře a disidenta

Kohák E. - Hesla mladých svišťů
Netradiční vysvětlení základních křesťanských pojmů

Kohn P. - Můj život nepatří mně
Stručný životopis Přemysla Pittera

Komenský J. A. - Informatorium školy mateřské
Otázky výchovy dětí předškolního věku

Komenský J. A. - Labyrint světa a ráj srdce

Komenský J. A. - Odkaz Jednoty bratrské, Boží lis
Autorova výzva církvi. Smysl utrpení v životě člověka

Konečná A. - Nesviť mi do repráku
Jaký je život rodiny, která přijala do pěstounské péče holčičku s postižením?

Korbel J. - V nepřátelském táboře (kráceno)
Autobiografická kniha plukovníka Armády spásy líčí jeho zážitky z komunistického vězení

Koukol, Bohuslav - Pán Ježíš mě našel
Vzpomínky na dětství a mládí prožité ve 30.–50. letech 20. století

Křivohlavý J. - Dvě lásky
Jaro Křivohlavý odpovídá na otázky Aleše Palána

Křivohlavý J. - Mít pro co žít
Kniha rozebírá potřebu smyslu života každého jednotlivce

Křivohlavý J. - O šťastném manželství s Jaro Křivohlavým
40 krátkých úvah na dané téma

Křivohlavý J. - O vděčnosti s Jaro Křivohlavým
Další z řady knížek krátkých úvah na dané téma

Křivohlavý J. - Sdílení naděje
Možnosti a způsoby evangelizace

Kubáčová J. - Dům v Nádražní ulici
Příběhy ze života v jednom smíchovském domě

Kubíková J. - První evangelisté

Kurovský M. - Byl jsem ve službách zla
Svědectví mladého muže, který se dostal do vězení, kde uvěřil

Kushner H. S. - Když se zlé věci stávají dobrým lidem
Kniha pro všechny, které život zranil

Lachmanová K. - Síla přímluvné modlitby
Zamyšlení nad daným tématem

Lachmanová, Kateřina - Karikatury Boha
Falešné představy o Bohu, jaký Bůh je a jaký není

Lean G. - John Wesley
Životopis zakladatele metodismu

Leatherberry Abbott - Afghánistán, mé slzy
Zkušenosti amerického misionáře, který přijal povolání sloužit lidem této země

Lewis C. S. - Hovory
Úvahy o etice, morálce a křesťanství.

Lewis C. S. - Letopisy Narnie I.-VII.
Sedm dílů po čtyřechách, půjčuje se po jednotlivých dílech. Pohádkové, alegorické zpracování biblické zvěsti (vhodné i pro starší děti)

Lipinski H. - Hvězda nešťastných
Dvě vánoční povídky

Lízna F. - Pouť za sv. Kateřinou Sienskou
Deník z pěší pouti z Vyšehorek do Sieny a Říma

Lízna F. - Musím jít dál
4404286 kroků P. Františka Lízny za sv. Jakubem

Lízna F. - Šel jsem však vytrvale
Deník P. Františka Lízny z cesty za sv. Cyrilem a Metodějem

Lochman J. M. - Desatero - směrovky ke svobodě

Lochman J. M. - Krédo
Výklad vyznání víry

Lochman J. M. - Otče náš

Lochman, Jan Milíč - O smyslu křesťanských svátků
Úvahy českého evangelického teologa o křesťanském významu a poselství hlavních církevních svátků pro dnešního člověka.

Long P. B. - Muž s koženým kloboukem
Zážitky misionáře na dvou kontinentech

Lukášová, Schillerová. - Ženy z fary
Rozhovory se ženami, jejichž osudem či údělem se stal život na evangelické faře nebo v církevní službě

Lukavská K. - Rozhovory s dědečkem
... hercem Radovanem Lukavským

Lukešová Taťjána - A přeci něco zůstalo
Vzpomínky na dětství a další autobiograficky laděné příběhy.

Macey J. - Drsná láska
O zakládání středisek Teen challenge v Anglii

Martin E. - Andělé nás neopouštějí
Knížka krátkých příběhů ze života

Martin E. - Andělské dopisy
Další knížka krátkých příběhů

Martin E. - Kniha radosti
Krátká vyprávění, která ukazují jak najít příležitost mít rád, potěšit, povzbudit

Martin, Eduard - Andělské vteřiny
První z řady „andělských příběhů“ současného českého autora

Mašínová L. - Do labyrintu světa
Druhý díl trilogie o J.A. Komenském

Mašínová L. - Hořící sloup
Román o životě Václava Budovce z Budova

Mašínová L. - Milíč z Kroměříže
Historický román

Mašínová L. - Mladá léta Jana Ámose
První díl trilogie o J.A. Komenském

Mašínová L. - Moravané
Román z dějin Jednoty bratrské

Mašínová L. - Planoucí pochodeň
Třetí díl z trilogie o J. A. Komenském

Mašínová L. - Tiší v zemi
Historický román z prostředí a doby staré Jednoty bratrské

Matulík B. - Rút
Jednoduchý výklad stejnojmenné biblické knihy s krátkými příběhy několika žen

McClung F. - Boží otcovské srdce

McClung F. - Otče, sjednoť nás
Obě knihy ukazují biblickou možnost uzdravení vztahů s těmi, kteří nás zranili (vztah k Bohu, v rodině, k jiným společenstvím)

McCracken R. - David Baron - kníže v Izraeli
Vyprávění o životě a práci židovského misionáře

McGaw, Francis - John Hyde
Stručný životopis amerického misionáře, nazývaného apoštol modlitby

Melmuková, Eva - Setkání po dvou staletích
Obsahem historicky laděné knížky jsou fiktivní rozhovory s evangelíky, žijícími v době po vyhlášení tolerančního patentu

Menclová K. - Jak slon louká burské oříšky
Příběh z prostředí Svědků Jehovových

Milne D. - Druhá šance
Další životní osudy Izraele z knihy Dýka a kříž

Miřejovský J. - Víra bez důkazů
Otázky a pochybnosti...

Molnár A. - Valdenští
Historická studie valdenského hnutí

Moody D. L. - Požitek a prospěch zkoumatele Bible
Co vše může dát Bible každému z nás

Morris H. - Dvakrát udělená milost
Příběh mladého muže, který uvěřil ve vězení, děj se odehrává v USA

Mrázek J. - O kozlech, ovcích a lidech
Stručný výklad podobenství z Matoušova evangelia

Müller J. - A přece otec nebeský o ně stará se
Výběr z deníku otce sirotků

Myers B. - Zakázaná zóna II (Klam)
Tento díl se zabývá především reinkarmací a hypnózou

Myers B. - Zakázaná zóna III (Zaklínadlo)
Hlavním tématem tohoto dílu je satanismus

Myers Bill - Zakázaná zóna I (Duchové)
Strhující příběh o střetu křesťanů s okultismem

Myers Bill - Zakázaná zóna I (Duchové)
Strhující příběh o střetu křesťanů s okultismem

Myers, Bill - Zakázaná zóna IV (Přízrak)
Čtvrtý díl se věnuje otázce démonů

Neužilová, Marcela - Oheň tajemství
14 povídek z doby před i po listopadu 1989, které mají vést k zamyšlením nad životem a jeho hodnotami

Niebauer J. - Paní Jitřenka
Vyprávění o životě manželky M. Luthera

Nohavica J. - Cestou víry s Jakubem
Stručný výklad novozákonní biblické knihy

Nohavica J. - Evangelický katechismus pro dospělé

Nohavica J. - Na začátku
Výklad prvních kapitol Bible

Novotný T. - O Bibli
Stručná informace o Bibli a jak k ní přistupovat

Novotný T. - Přicházejí
Cílem knihy je podat populární formou stručné informace o sedmi náboženských sektách

Olson B. - Bručko
O bělochovi, který se stal indiánem

Otter J. - Za mřížemi a dráty trochu jinak
Příběh mladého vězně v době nacistického protektorátu a druhé světové války, který se učil brát svůj úděl podle biblické víry

Pala T. - Muž podle božího srdce
Život krále Davida

Pfau R. - Srdce má své důvody
Autobiografie německé lékařky pracující téměř celý život v Pákistánu

Pinknerová H. - Hořká čokoláda
Knížka fejetonů z běžného života viděného očima křesťana

Pinknerová H. - Tisíc způsobů
Další knížka fejetonů

Plaňanský P. - Tišbejský
Novela zachycující část života a služby proroka Elijáše

Pokorný Pavel - Slovo na všední den i neděli
Promluvy připravené původně pro vysílání ČRo6

Pokorný Petr - A poslední budou první
Vzpomínková vyprávění známého novozákoníka a teologa

Pokorný, Veselý - Perspektiva víry
Úvahy o naději na základě Nového zákona.

Post M. D. - Doomdorfova záhady
Detektivní příběhy

Potok Ch. - Vyvolení
Román ze židovského prostředí v Americe v období kolem 2. světové války

Potok Ch. - Brány listopadu
Román ze života ruských židů od VŘSR téměř do současnosti

Potok Ch. - Slib
Volné pokračování románu Vyvolení

Prince D. - Setkání v Jeruzalémě
Životní příběh autorovy ženy

Probst A. - Shledání
a jiné povídky o umění v klidu stárnout

Rassoli, Allen - Lékař z Kurdistánu
Životní příběh muslima, který se obrátil ke křesťanství

Reichel K. - Zamřížované okno
Deník kazatele Jednoty bratrské z doby strávené v nacistickém koncentračním táboře

Rejchrt L. - Na úpatí hory
Dvacet šest esejů o biblických pojmech

Rejchrt L. - Pavučiny
Náboženství, nová náboženská hnutí, sekty - informace a fakta

Rejchrt L. - Srozumívání
Stručná vysvětlení základních otázek víry

Rejchrt L. - Věřím
Osobitý výklad Apoštolského vyznání víry

René-Luc - Vychoval mě gangster
Z nesnadných začátků ke kněžské službě

Říčan R. - Od úsvitu reformace k dnešku
Dějiny reformované církve

Riversová F. - Leotina zahrada
Psychologický román o životě staré paní a její rodiny

Riversová F. - Vykoupené dítě
Hlavní hrdinka románu řeší otázku nechtěného těhotenství

Riversová F. - Ámos - Boží prorok
Další z řady románů, jejichž hlavními hrdiny jsou biblické postavy

Riversová Francine - Šarlatová nit
V knize se prolínají osudy dvou žen, které od sebe dělí více než 100 let a přeci mají mnoho společného

Riversová Francine - Rachab - žena za hradbami
Beletristicky zpracovaný příběh z biblické knihy Jozue

Riversová Francine - Rút - žena z Moábu
Beletristicky zpracovaná biblická kniha stejného názvu.

Riversová, Francine - Támar
Románové, ale biblicky věrné zpracování života této biblické postavy

Rosová C. - Cesta z údolí nářků
O ženě, která neztratila naději ani v době dlouhé nemoci svého manžela

Sanetrníková I. - Ještěrka
Autobiografický příběh narkomanky

Schottová H. - Děti stepi
Volné pokračování knížky Máma Masajů.

Schottová H. - Máma Masajů
Zdravotní sestra a misionářka z Německa pracuje již čtvrt století v Tanzanii

Shakarian D. - Nejšťastnější lidé na zemi (kráceno)
Kniha vypráví o vzniku Sdružení podnikatelů plného evangelia

Sheikhová B. - Odvaha říkat mu otče
Příběh o setkání muslimské ženy s Bohem

Sheldon Ch. M. - V Jeho šlépějích
Osudy lidí, kteří se rozhodli dělat pouze to, co by na jejich místě dělal Kristus

Shetlerová J. - Slovo přišlo v moci
Příběh misionářky - překladatelky Bible, žijící mezi filipínskými Balangay

Singer I. - Satan v Goraji
Román z prostředí chasidských židů

Smelik K. A. D - Jonáš
Ne zcela tradiční převyprávění biblického příběhu

Smilkovi, Frydrychová - Když se život obrátí naruby
Svědectví o životě poznamenaném dlouhodobou nemocí

Smith G - Vracejí se s písní
Vyprávění jezuitského kněze, který šest let působil jako kněz pro súdánské uprchlíky na severu Ugandy

Smolíková K. - H. U. S.
Co vše se dozvěděl student gymnázia, když dostal za úkol napsat školní práci o Janu Husovi

Šoltész Š. - Dějiny křesťanské církve
Stručný přehled historie církve

Šoltész Š. - Kristus a rodina

Šourek B. - Hovory s Biblí
Úvody k jednotlivým biblickým knihám

Šourek B. - Svědkové Jehovovi
Odpovědi na otázky, která nás mohou napadnout při setkání s členy této náboženské společnosti

Špaček J. - Vzpomínky biblického kolportéra

St. John P. - Povídky

Šťastný, Matulík. - Diesel II.
Autentický a současný příběh je popisem snahy přejít ze světa zločinu do běžného života

Štěříková E. - Matouš Stach
Exulant z Moravy a misionář v Grónsku

Stone, Lutzer - Dorie
Příběh dívky, kterou neměl nikdo rád

Strniště, Jaroslav - Tvé je království
Život kněze v době politického tlaku 50. let 20. století

Strobel L. - Kauza Kristus
Novinář ve svém pátrání ověřuje pravdy týkající se života Ježíše Krista

Šulcová Marie - Strach buší na dveře
Katolický kněz ve spárech STB

Susa Z. - Tělo a duše ve zdraví a nemoci
Lékař, křesťan, píše o medicině v souvislostech těla, duše a ostatních lidských rozměrů.

Susa Z. - Ultreia I
Vyprávění o autorově pěší cestě z Prahy do Francie

Susa Z. - Ultreia II
Pokračování autorovy cesty, tentokrát z Francie do Španělska

Šustek Miloslav - David Livingstone
Misionář, lékař a cestovatel - stručný životopis

Šustek, Miloslav - David Livingstone: Misionář, lékař a cestovatel
Stručný životopis.

Taylorovi, H. a G. - Duchovní tajemství Hudsona Taylora
Životopis anglického misionáře sloužícího především v Číně

Telchin S. - Zrada
Svědectví mesiánského žida

test - Neplatný titul

Tomešová M. - Býti farářkou
Rozhovory s několika farářkami CČSH

Tomešová M. - Býti farářkou II.
Další rozhovory s farářkami CČSH

Torkington D. - Poustevník
Titul zabývající se tématem modlitby

Torkington D. - Prorok
Volné pokračování předešlého

Trilling W. - Apoštol Pavel
Život a učení velkého apoštola prvotní církve

Trobisch W. - Dva středy však jeden kruh
Kniha se týká základních problémů partnerských vztahů s mnoha příklady ze života

Trobisch W. - Měl jsem rád jedno děvče
Sbírka dopisů týkajících se partnerských vztahů

Trobisch W. - Miluj sám sebe
Jak se přijmout takoví, jací jsme?

Uris L. - Exodus I

Uris L. - Exodus II
Příběh židovského národa bojujícího o své právo na důstojnou existenci v 19. a 20. století

Vinay T. a G. - Slunce vychází na jihu
Deníkové zápisky křesťanů, kteří v šedesátých letech pomáhali chudým lidem na Sicílii

Vlasáková E. - Jako sen
Zážitky sedmileté evangeličky v dětském domově v Sobotíně

Vlasáková E. - Jedním okem
Autobiografická próza zachycující první roky autorčina života v rodném Kyjově. Obsahově předchází knížce Jako sen.

Vlasáková, Eliška - Byla jsem s našima na procházce
Další díl autorčiných vzpomínek na dětství a mládí prožité v rodném Kyjově

Vogel F. - Odvaha k modlitbě
Praktické rady pro modlitební život křesťana

Walker A. - Život začíná u Krista
Biblické studie vedoucí k rozhovorům ve skupinách

Weinlick J. R. - Hrabě Zinzendorf
Životopis duchovního otce obnovené Jednoty Bratrské

Wellman S. - C. S. Lewis - poutník krajinou fantazie
Životopis známého spisovatele

Wellman S. - Jan Kalvín
Životopis francouzského teologa a reformátora

Wellman S. - William Carey
Životopis anglického evangelisty 18. století

Werfel F. - Jeremiáš
Románové zpracování života starozákonního proroka

Westermann K. - Tisíc let a jeden den
Knížka z církevních dějin

White, Neil - Žil jsem mezi malomocnými
Příběh novináře, který se dostal do vězení, kde je současně kolonie malomocných

Wiesenthal S. - Slunečnice
Vyprávění o vině a odpuštění

Wilkerson D. - Dýka a kříž
O počátcích práce mezi narkomany v New Yorku

Wilkerson D. - Začalo to dýkou a křížem
Volné pokračování předešlého titulu

Wilkersonová G. - V Jeho síle
Životní příběh ženy známého pracovníka mezi narkomany

Wilson B. - Čí je tohle dítě?
O misijní práci mezi dětmi v Brooklynu

Wolf N. - Prokletý mobil
Postřehy o lidech a o životě od hlavního představeného řádu benediktýnů

Wolf N. - Prokletý mobil
Postřehy o lidech a o životě od hlavního představeného řádu benediktýnů

Wurmbrandová S. - Láska vytrvá
Svědectví z komunistického vězení v Rumunsku

Wurmová Jindřiška - Ze staré rovečské fary
Vzpomínky na život dětí na evangelické faře v Rovečném v poslední čtvrtině 19. století. Knížečka je doplněna několika pohádkami jejich rodičů.

Žák V. A. - Pavlův list Galatským
Výklad epištoly

Žák V. A. - Pozvání k Bohu
Výklad knihy proroka Ámose

Ženatý D. - Kázání na hoře
Stručný výklad příslušného biblického oddílu

Ženatý D. - Nejsme na útěku
Krátké ranní úvahy evangelického kazatele II.

Ženatý D. - Přeji pěkný den!
Krátké ranní úvahy evangelického kazatele.

Ziescheová Maria Calasanz - Návrat
Z válečného zajetí zpět do kněžské služby. Náročná cesta k opětnému zařazení do běžného života.

Ziescheová Maria Calasanz - Nový začátek
Pokračování příběhu katolického kněze Thomase Volknera popisovaného v knize Návrat.

Zukic T. - Skateboard Boží
Naše současnice - sestra Tereza vypráví o své cestě od ateistky až k zakladatelce malé komunity Ježíšových sourozenců...

Zumstein J. - Slovo v setmělém světě
O Janově evangeliu a jeho čtenářích

Dále můžete pokračovat